Bloggarkiv

FP vill begränsa strejkrätten


I ett debattinlägg föreslår Christer Nylander, Folkpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor, att man ska begränsa fackföreningars strejkrätt genom en proportionalitetsprincip. Christer menar att Seko:s sätt att varsla om strejk på Stockholmståg och Krösatågen går utanför det rimliga med vad konflikten gäller. Tja … det är ju Folkpartiets åsikt och knappast en otvetydig sanning.

Vad som är uppenbart är att Folkpartiet vill sätta koppel på fackföreningars möjligheter att strejka. En domstol ska kunna avgöra vad som är en rimlig nivå på den arbetsmarknadskonflikt som pågår.

Det finns redan idag regelverk som begränsar strejkrätten. I dagens mediavärld gäller det att också ha allmänhetens stöd för att en strejk som drabbar medborgarna ska ha möjlighet att lyckas. Se till exempel vid de tillfällen då bussförarna inom Kommunal strejkat för bättre arbetsvillkor. Kommunal lyckades därför att det fanns ett starkt stöd från de som brukade åka med bussarna.

Systemet bygger på att det finns en rimlig balans mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Folkpartiet är uppenbart ute efter att stärka arbetsgivarna på arbetstagarnas bekostnad.

Seko för en viktig strid om hur många anställda som ska ha otrygga och korta anställningar. Det är en kamp som politikers orimliga upphandlingsregler har drivit fram. Här är Folkpartiet starkt medskyldiga i den utveckling som pågår.

Det vore kanske bättre för Folkpartiet att se över sin egna politik i detta avseende?

Länkar: Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt, SvD, dagens arena, politism, dagens arena, SVT, politism, SvD, di.se, dn.se, Ekot, dagens arena, Lag&Avtal, Publikt, Arbetet, Sekotidningen, Sekotidningen, Fastighetsfolket, Arbetet, da.se, Sekotidningen, Hotellrevyn, Arbetet, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Peter Johansson, Martin MobergMartin Moberg, Alliansfritt SverigeAlliansfritt Sverige, Peter Johansson, Jan-Henrik Sandberg, Helle Klein, Samuel Engblom, Carola Andersson

Hänsynslös facklig övermakt?


Fack jo!

Fack jo!

Under gårdagen varslade Seko om att utöka sin strejk ytterligare från och med midsommarhelgen. Denna gång handlar det om att ta ut Seko:s medlemmar på Stockholmståg och Krösatåg (i Småland) i strejk. Det är förstås en nyhet som slagits upp ganska stort i Stockholmscentrerad media.

Arbetsgivarna anser förstås att Seko överdriver med tanke på att samtal faktiskt pågår. Seko, å sin sida, anser att det händer för litet i dessa samtal. Det faktum att arbetsgivarna har varslat om lock-out verkar ha gått de flesta media förbi.

Parterna träffades igår kväll vilket innebär att tvisten i bästa fall när detta inlägg publiceras.

Nyheten om Seko:s varsel om utökad strejk verkar ha påverkat den ärade ledamoten i Sveriges Riksdag, Carl B Hamilton (FP) djupt. Man kan väl till och med säga att han blåste en säkring när han nåddes av det upprörande. Ganska snabbt fick han ut ett meddelande på Folkpartiets hemsida.

I det meddelar han sin avsky över Seko:s, som han skriver, fullkomligt oproportionerliga åtgärd. Och så skriver han …

Seko är en del av den arbetarrörelse som i facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna vill ta över ansvaret för Sverige efter riksdagsvalet. Säg nej till denna demonstrerade hänsynslösa fackliga övermakt. Rösta emot att fackliga bossar som Sekos ska kunna få politiskt inflytande efter riksdagsvalet!

Han Carl B får väl tycka vad han vill om detta. På svensk arbetsmarknad har vi den ordningen att det är parterna som utformar och diskuterar kring löne- och näraliggande anställningsvillkor. Kommer parterna inte överens i förhandlingar finns ett regelverk kring hur mankan vidta stridsåtgärd riktade emot förhandlingsmotparten. Till det kommer ett statligt medlingsinstitut med en egen uppsättning verktyg för att få parter att samtala i ordnad ton.

Carl B Hamilton får väl önska att regelverket var utformat på annat sätt. Han kanske, till och med, önskar förbjuda facken att vidta vilka som helst åtgärder liknande strejk eller annat.

Vi vet däremot att Carl B Hamilton djupt ogillar arbetarrörelsen och den koppling som finns mellan LO-förbunden och det socialdemokratiska partiet.

Det är kanske inte att förundras över Carl B Hamiltons sura ton i sitt nyhetsbrev. Det kommer i vilket som helst inte att bidra på något sätt till att lösa den grundläggande frågan.

Länkar: dn.se, dagens arena, SvD, dn.se, Ekot, Ekot, Sekotidningen, Publikt, Arbetet, ka.se, Sekotidningen, Elektrikern, Arbetet, Arbetet, Sekotidningen, da.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Johansson, Martin Moberg, Leine Johansson

 

 

 

Det är fruktansvärt jobbigt att vara timanställd


Strejksympati

Igår meddelade fackförbundet Seko att de varslar om ytterligare strejk från och med den 17 juni. Varslet gäller ”Kustpilen”. Orsaken till det utökade varslet handlar om att Veolia på Kustpilen vill ersätta normal vikariehållning och en del av fast personal med timanställda. Seko vill få till centrala avtal som garanterar de anställda bättre och tryggare anställningar där fast anställning till heltid är normen.

Svenska Dagbladet har talat med en av de personer som kan komma att strejka från den 17 juni. Personen i fråga (som i flera år arbetat på Veolia) säger till tidningen att …

Det är fruktansvärt jobbigt att vara timanställd. De fastanställda kan stänga av sin tjänstemobil när de kommer hem, men jag måste vara tillgänglig dygnet runt.

Är man inte tillgänglig slutar de ringa och man blir uppsagd. Det har hänt.

Strejkvarslet är förstås lagt för att sätta press på arbetsgivarparten.

Det är en viktig strid som Seko för i detta fall. Det handlar om det är de anställda som ska betala priset för upphandling av kollektivtrafik genom försämrade arbetsvillkor.

Det är de upphandlande politiskt styrda organisationerna som har ansvar för att utforma kraven på den entreprenör som ska bedriva verksamheten och vilket det sociala priset får vara.

Länkar: Publikt, Lag&Avtal, Sekotidningen, ElektrikernSekotidningen, Arbetet, Arbetet, Arbetet, Publikt, ka.se, ka.se, SvD, dn.se, SvD, Politism, Ekot, dn.se, SVT, dn.se, dagens arena, di.se, SvD, Ekot

Fler som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg

Fler bussar stannar


Det verkar som om busstrejken kommer att utvidgas under måndagen. Det har inte förekommit några kontakter mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna under helgen. Frågan är vem som tvingas att ta det första steget för att starta upp diskussionerna igen. Nu handlar det om vem som har mest att vinna på att avvakta respektive visa kompromissvilja.

Strejken handlar egentligen om två delar – lönekrav i enlighet med de av LO samordnade samt arbets- och anställningsvillkor. Kommunal beskriver sina krav på följande vis (något beskuret):

  • Anställda i trafiken ska ha samma löneutveckling som alla andra anställda inom LO-förbunden.
  • Entreprenörsbyten är vanliga i busstrafiken, det vill säga att ett bussbolag tar över busstrafiken från ett annat. Men personalen följer inte automatiskt med vid bytet. De kan i värsta fall helt förlora sitt arbete.
  • I dagsläget är det en dator som styr turlistor och tidsplaneringen i kollektivtrafiken. Den missar många gånger de mänskliga faktorer som kan inträffa i en bussförares vardag.
  •  Liksom inom många andra branscher och i yrkeslivet i stort har trafikanställda också ett behov av raster.

Kraven om löner i nivå med övriga slutna avtal inom LO:s övriga områden är förmodligen den minsta stötestenen för att kunna enas om ett nytt kollektivavtal. Det är förstås de övriga kraven som blir svårast för arbetsgivarna att svälja.

Jag ser dock inget konstigt i att även bussförare får rimliga arbetsvillkor. Det är inte de som ensamma ska behöva betala priset för kommuners och landstings upphandlingar av kollektivtrafik.

Kommunal har för att sätta press på arbetsgivarna (och kommunerna som uppdragsgivare) lagt ett utökat varsel som träder i kraft den 29 juni. Kommunal har allt att vinna på att konflikten inte blir allt för långvarig. Det gäller ju att vinna opinionens stöd för sina krav om bättre arbetsvillkor för förarna.

Länkar: ekuriren, di.se, di.se, di.se, Ekot, SvD, SVT, dn.se, Ekot, SvD, ekuriren, SvD

Fler som skrivit: Carola Andersson

Busschaufförernas kampvilja ökar


Allt tyder på att Kommunals busstrejk kommer att fortsätta och utvidgas efter midsommarhelgen. Enligt tidningsrapporteringen sker inga träffar eller förhandlingar mellan parterna.

Strejken handlar både om de lönekrav som LO-förbunden står bakom samt om rimligare anställningsvillkor. Den av kommuner och landsting finansierade kollektivtrafiken upphandlas regelbundet i konkurrens. Detta har pressat priserna och därmed arbetsvillkoren i branschen. Liv Beckström sammanfattar de fackliga kraven i fyra punkter:

  • Kommunal kräver 1.740 kronor i löneökning på 3 år – en summa i kronor som är lika stor som märket i procent som de mer högavlönade i industrin fått.
  • Facket kräver också att anställda får följa med till det nya företaget om trafiken upphandlas. Idag följer personalen inte automatiskt med vid bytet, utan kan i värsta fall mista jobbet, eller bli provanställd, trots många år i yrket.
  • Bättre raster är ett tredje viktigt krav. 11 timmars dygnsvila och en minsta rasttid på 45 i stället för 30 minuter.
  • Den snäva tidsplaneringen är också en del av kraven. Datorn som i dag räknar körtid måste inse att det är en människa som sitter bakom ratten.

Det är förmodligen kravet om att anställningen ska få följa över till den nya arbetsgivaren vid en verksamhetsövergång som är svårast för arbetsgivaren att acceptera. De kommunala uppköparna tenderar ju att endast se till det lägsta priset när man ska upphandla ny kollektivtrafik. Det innebär ju att de konkurrerande på alla sätt och vis räknar på hur man kan minimera kostnaderna. Frågan blir hur man kan minimera det antal anställda man behöver och hur man kan använda deras arbetstid mest optimalt.

Det finns i ett sådant läge litet intresse från arbetsgivare att rakt av ta över den tidigare utförarens personal. Man räknar säkert på att kunna genomföra trafiken med ett färre antal förare och att dessa i alla lägen är friska och raska.

Det är ett rimligt krav att de som sitter vid ratten inom den kommunala kollektivtrafiken ska ha rimliga arbets- och anställningsvillkor. Strejken handlar nu om detta. Är det förarna som ska betala priset för den billigast möjliga kollektivtrafiken? Hur Kommunal lyckas i denna fråga kan även påverka arbetssituationen inom andra delar av den offentligt drivna verksamhet som i allt högre grad handlas upp.

Länkar: Aftonbladet ledare, SvD, SvD, SVT, SVT, ekuriren, Ekot, SvD, SvD, SvD, SVT, Ekot, di.se, dn.se, SvD, ekuriren, Ekot, dn.se, Ekot, SVT, Lag&Avtal, ka.se, Arbetet, ka.se, ArbetetArbetetArbetetArbetet, ka.se, SVT Debatt, Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt, SVT Debatt, Aftonbladet debatt, SvD, Aftonbladet kultur

Andra som skrivit: Liv Beckström, Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Johansson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Peter Johansson, Badlands Hyena, Peter Johansson, Martin Moberg, Leine Johansson

En strejk om säkerheten på jobbet för byggnadsarbetarna


Strejk på gång

Under torsdagen sade Byggnads upp Byggavtalet och varslade samtidigt om strejk på ett flertal arbetsplatser runt om i Sverige. Enligt Byggnads handlar inte de varslade strejkåtgärderna om nivån på löneökningarna. LO-förbunden är ju överens om att den konkurrensutsatta sektorn inom industrin ska sätta nivån på löneökningarna.

Byggnads åtgärder handlar om att man vill få till lösningar på arbetsmiljöproblem och få ordning och reda bland underentreprenörer. Byggnads ordförande Johan Lindholm säger att …

För Byggnads medlemmar är frågan om ordning och reda oerhört viktig och helt avgörande om vi ska ha en byggsektor i världsklass.

Jag har full förståelse för att förbundet vill verka för säkrare arbetsplatser. Branschen tillhör de med de flesta allvarliga arbetsolyckorna. Allt för många arbetande drabbas av dödliga eller annars allvarliga olyckor. Det finns säkert många anledningar till det. En viktig sådan är det vanliga bruket av underentreprenörer i flera led nedåt. Det leder både till oklara ansvarsförhållanden, att mindre seriösa företag ges möjlighet att verka på arbetsplatserna och annan oreda.

För att komma till rätta med detta behövs en kombination av lagstiftning och åtgärder inom branschen själv. Huruvida det krävs hot om strejk i detta läger överlåter jag till Byggnads att avgöra. Det är inget jag kommer att ha några synpunkter om annat än det att det är lätt att gå i strejk. Men det är inte alltid lika lätt att avveckla en strid.

Länkar: Byggnadsarbetaren, Arbetet, Ekot, SVT, SvD, dn.se, dagens arena, di.se, vlt, Ekot, TCO-tidningen, Elektrikern, Arbetet, ByggnadsarbetarenByggnadsarbetaren, Elektrikern, ekuriren

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson

%d bloggare gillar detta: