Bloggarkiv

En kommande regeringsbildare


Regeringsbildare

Regeringsbildare

Det blir en intressant vecka som startar idag. Under måndagen kommer den nyvalda Riksdagen att välja talman och tre vice talmän. På torsdag kommer det svenska parlamentet att välja statsminister. Allt tyder på att Stefan Löfven kommer att få det uppdraget. På fredag avser han att presentera sin regeringsförklaring och regering.

Enligt Stefan går samtalen väl med den kommande regeringspartnern Miljöpartiet. Det sägs, i och för sig, att man inte är överens om vem som ska ta utbildningsministerposten. Miljöpartiet aspirerar på den posten samtidigt som socialdemokraterna gärna skulle vilja tillsätta en kandidat.

Socialdemokraterna har ju kommit att bli det parti med störst förtroende i utbildningsfrågorna. Troligen blir det ändå som så att Miljöpartiet kommer att få utse ansvarig minister. Socialdemokraterna kommer ju att få tillträda ett antal tunga som symbolviktiga positioner i regeringen. Det går ju inte att enbart presentera Miljöpartiet med överblivna brödsmulor när man fördelat statsrådsposterna.

Sedan börjar arbetet med att baxa en statsbudget genom Riksdagen. Det ska ske utan aktivt beroende av sverigedemokrater och slikt folk. Formeln bygger på att Vänsterpartiet inte fäller den röd-gröna budgeten för att i stället få en majoritet för en borgerlig budget som får SD:s stöd.

Jag förmodar att man i samtalen med V presenterar formuleringar som är vägda på guldvåg. För det är ju klart att vänstern inte enbart önskar vara passivt röstboskap suktande att få inträda i Rosenbads varma kammare.

Länkar: dn.se, di.se, dagens arena, SvD, vlt, Ekot, ekuriren, dn.se

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Ulf Bjereld, Johan Westerholm, Roger Jönsson

Bidra till ett mer jämställt Sverige


Thomas af Bjur, aktiv för Folkpartiet inom den sörmländska landstingspolitiken skriver i ett debattinlägg en uppmaning till …

Jan Björklund och Stefan Löfven är därför lika enkel som tydlig. Det är dags för FP och S att med gemensamma krafter införa en tredje pappamånad. Tillsammans kan vi bidra till ett mer jämställt Sverige.

Han konstaterar i sitt inlägg att kvinnor tjänar mindre under sitt arbetsliv än vad männen gör. Kvinnor tar ett betydligt större ansvar för familj och hushåll än vad männen gör. Därför behövs det politiskt ledarskap för att stödja en utveckling till ökad jämställdhet. Därav följer att det är ett klokt förslag att införa en tredje pappamånad som inte kan bytas bort.

Jag delar Thomas förhoppning om att få till stånd en politisk majoritet för att genomföra det förslag som Thomas af Bjur (och många andra) önskar införas.

Länkar: SvD, SvD

Fler som skrivit: Peter Tai Christensen

Stefan Löfven vill ta ansvar


Regeringsbildare

Igår eftermiddag blev det till slut klart att talmannen har gett socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i uppdrag att bilda en regering.

Det vi redan vet är att Stefan för samtal med Miljöpartiet om att bilda regering tillsammans med dem och att Vänsterpartiet kommer att hamna utanför en regeringsbildning. Däremot kommer V att vara en samtalspartner i specifika frågor.

Stefan kommer under fredagen att träffa representanter för de fyra partier som under åtta år bildat regering. Jag antar att samtalen syftar till att identifiera frågor i vilka blockövergripande samtal kan föras. Det är ju inte särskilt troligt att något av de borgerliga partierna kommer att vilja ingå i en blocköverskridande regering i detta läge.

De fyra partiledarna har ju bundit upp sig hårt för att hålla fast vid sin alliansbildning i vilken de avser att lägga ett gemensamt budgetförslag som svar på den kommande budgetpropositionen. Det är alldeles säkert ett budskap som Stefan kommer att höra från fyra olika parter under dagens samtal.

Men de fyra kommer alldeles säkert att säga att de inte kommer att vara främmande för överenskommelser i specifika frågor. Ansvaret för att hitta dessa frågor och att formulera förslagen kommer förstås att ligga på den kommande regeringen – inte på den borgerliga oppositionen.

Jag tillönskar Stefan Löfven all framgång i de kommande samtalen inför regeringsbildandet!

Länkar: dn.se, di.se, SvD, SvD, Aftonbladet ledare, ekuriren, SVT, dn.se, di.se, dagens arena, di.se, di.se, Arbetet

Fler som skrivit: Ola Möller, Peter Johansson, Kjell Rautio

Försvarar Centern budgetens integritet?


Under gårdagen fortsatte media diskussionerna om huruvida en regering ledd av Stefan Löfven har några som helst möjligheter att få igenom en statsbudget i den kommande riksdagen. Bakgrunden till diskussionerna finns i det besked som de borgerliga partiledarna meddelade i ett debattinlägg.

De sade där att de inte kommer att hindra att Stefan Löfven väljs som statsminister i det fall de röd-gröna partierna tillsammans blir större än allianspartierna. Däremot kommer de fyra borgerliga partierna att presentera ett gemensamt budgetförslag som de kommer att söka majoritet för. Underförstått är de beredda att få sin politik genomförd med (passivt) stöd av SD.

Martin Ådahl

Men pressen från omvärlden på, framför allt, FP och C växer. Det är kanske bakgrunden till centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl uttalande om att Centern kommer att respektera ”budgetens integritet”. Med det menar han att man inte tänker sig att bryta ut enskilda förslag ur ett kommande förslag till röd-grön(?) statsbudget.

Jan Björklund menar dock att Folkpartiet är fullt beredda att agera på det sätt som Martin Ådahl inte vill göra. Jan Björklund säger

Socialdemokraterna har satt standarden. Vi ville inte att regelverket skulle tolkas så. Men som man bäddar får man ligga.

Samtidigt öppnar Jan för sakpolitiska uppgörelser inom energipolitiken och i infrastrukturfrågor.

Ansvaret ligger förstås tungt på Stefan Löfven och den kommande regeringen att formulera politiska förslag som har möjlighet att vinna en majoritet av riksdagens ledamöter. Man kommer säkert att förlora en del och att vinna en del. Men det kommer knappast att vara omöjligt att få igenom statsbudgetar eller att lägga andra förslag till Riksdagen.

Men man kommer säkert att få lägga en del politiska frågor och krav på hatthyllan.

Länkar: dn.se, di.se, di.se, SvD, SvD, dn.se, SvD, di.se, dn.se, Ekot, di.se, di.se, di.se, Ekot, dn.se, di.se, Ekot, dn.se, SvD, di.se, dn.se, SvD, Ekot, dn.se, di.se, Ekot

Fler som skrivit: Ulf Bjereld

Regeringspusslet


Besviken

Stefan Löfven har startat diskussionerna om att bilda en regering. Redan under eftermiddagen igår stod det klart att Stefan inte avser att ha med Vänsterpartiet i en regering. Stefans förklaring till detta ställningstagande handlar om att han vill underlätta blocköverskridande överenskommelser. Jonas Sjöstedt lämnade mötet med Stefan djupt besviken och uttryckte sin åsikt att det vore ett misstag att lämna vänstern utanför en regeringsbildning.

Jag delar inte Jonas uppfattning. Jag tror att Stefan Löfven gör rätt i detta läge. Vill man hålla Sverigedemokraterna utanför ett reellt inflytande av den kommande politiken krävs överenskommelser över den politiska blockgränsen. Vänsterpartiet har ställt nästan ultimativa krav i frågor som är borgerliga partier viktiga. Vänstern har länge haft väldigt svårt att kompromissa i för dem centrala frågor.

Det krävs av en regering en vilja av att finna majoritet för sina förslag. Det går inte att vara minister och föra näst intill plakatpolitik och att vackert förlora i centrala frågor. Man måste kunna ingå kompromisser och bakslag i frågor som man finner angelägna.

Alldeles säkert kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att tillsammans bilda regering. De två partierna har därpå att finna formeln för att statsbudget som kan vinna riksdagens majoritet. De två har förmodligen större möjligheter att göra detta än tillsammans med Vänsterpartiet.

En blocköverskridande regeringsbildning lär nog dröja. För att en sådan ska vara möjlig krävs att låsningar som idag finns bland borgerliga partier löses upp.

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, di.se, SvD, Ekot, dagens arena, dn.se, SvD, di.se, dagens arena, di.se, dagens arena, SvD, Ekot, di.se, dn.se, dagens arena, SvD, di.se, Ekot, Jusektidningen, Arbetet

Fler som skrivit: Badlands Hyena, Ulf Bjereld, Ulf Bjereld

Stefan Löfven blir statsminister


Stefan Löfven

Stefan Löfven

När jag skriver detta inlägg tyder allt på att alliansens åtta år vid regeringsmakten är över. De tre röd-gröna partierna är tillsammans större än de förutvarande fyra regeringspartierna. Det verkar som om Kristdemokraterna lyckas hålla sig kvar i riksdagens kammare.

Kvällens stora besvikelse var att se hur Sverigedemokraternas väljarstöd har ökat. De blir riksdagens tredje största parti (ensamt större än alliansens tre mindre kusiner).

Jag är självklart glad över att Stefan Löfven kommer att kunna bilda regering. Alldeles säkert kommer Miljöpartiet att vara en del av regeringsbyggandet. Det parlamentariska läget har med (SD):s valframgång blivit än besvärligare än vad många kunnat tro. Vad jag förstår håller allianspartierna fast vid sitt löfte från valrörelsen att inte släppa fram en budget från en (S)-ledd regering. De hotar med att söka stöd för en alliansbudget (underförstått med stöd av Sverigedemokraterna).

Frågan är om de verkligen kommer att hålla fast vid en sådan taktik. Det kommer att krävas blocköverskridande överenskommelser för att neutralisera (SD). Frågan är hur Vänsterpartiet kommer att ställa sig till sådant. De har ju profilerat sig hårt i frågor som tydligt försvårar möjligheten att finna sådana blocköverskridande överenskommelser.

Det kommer verkligen att krävas en viss finess av Stefan Löfven och socialdemokraterna när de börjar planera för tiden efter denna valseger med beska droppar. Partiet nådde inte sitt mål om ett väljarstöd om 35 % och med (SD):s remarkabla framgång.

Länkar: di.se, SvD.se, SvD, di.se, di.se, dn.se, dn.se, dagens arena, dn.se, dn.se, Östnytt, SvD, di.se, Fokus, dn.se, dn.se, ekuriren, ekuriren, SvD, dagens arena, dagens arena, dn.se, dn.se, ekuriren, Ekot, SvD, SvD, Aftonbladet ledare, di.se, SvD, SvD, SvD, SvD, dn.se, dn.se, SvD, Expo, Expo, dagens arena, SVT, SvD, SvD, SvD, SvD, dagens arena, dn.se, Expo, Ekot, SvD, ArbetetArbetetArbetetArbetetArbetetArbetetArbetetArbetet, Expressen kultur, Aftonbladet kultur, Fokus

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Johan Westerholm, Sjätte mannen, Sjätte mannen

Om Israels ansvar


Under gårdagen vållade ett uttalande av Stefan Löfven på Facebook tydligen stort rabalder. Vad jag förstår av skrivningen försöker han hålla en balanserad ton kring parternas ansvar för konflikten och för den aktuella kris som pågår. Det är ett försök att  verbalisera partiets officiella ståndpunkt. Jag förstår dock de som reagerar över skrivningen kring Israels rätt till självförsvar.

Som ett självständigt land har de självklar rätt att försvara sitt territorium i händelse av angrepp. Det har även Palestinien. Problemet är ju bara det att det knappast handlar om en kamp mellan jämlikar i den pågående konflikten mellan staten Israel och Palestina. Israel är en, för sin storlek, en formidabel militär nation. Palestina förfogar inte över tillnärmelsevis samma resurser. Det enda man har folkligt engagemang.

Israel har ett särskilt stort ansvar för att kyla ned känslorna mellan parterna. Israel har liten motivation att uppfylla omvärldens krav på parterna att respektera territoriella krav. Man har låtit bosättare breda ut sig och stödjer byggandet av samhällen på ockuperad mark. Man har byggt en järnmur inne på palestinskt område utan att ta hänsyn till sådant som ägoförhållanden eller att människor ska kunna ta sig till arbetsplatser etc. Man håller Palestina isolerat (särskilt Hamaskontrollerat område).

Genom de åtgärder som Israel genomför håller man människor i fattigdom och isolering. Det gynnar knappast en fredligare utveckling och sinnelag bland de människor som bebor det palestinska området.

Sedan är det en annan sak att det finns krafter inom såväl Israel som Palestina som bidrar till att hålla konflikten levande. De som mördade de tre israeliska pojkarna gjorde säkert det med syfte att provocera fram en reaktion. Det gjorde även förstås de som svar (förmodligen) mördade en palestinsk yngling.

Israel svarar på morden genom att genomföra militära aktioner mot den palestinska sidan utan att veta vem/vilka som är ansvariga för morden på de israeliska ungdomarna. Man genomför (förhoppningsvis) en rättssäker insats gentemot de israeler som mördade den palestinska ynglingen. Men, som Göran Rosenberg skrev, så tillämpas ett rättssystem för laglösa bosättare och ett annat för fredlösa palestinier. Han skriver vidare att …

När tre judiska ungdomar nyligen kidnappades och dödades av tills vidare osäkert identifierade palestinier inledde Israels armé en militär operation, arresterade hundratals palestinier och dödade fem. När en palestinsk pojke några dagar senare brändes levande inleddes en reguljär polisoperation. När den israeliska militären trodde sig ha identifierat några misstänkta palestinska gärningsmän sprängdes deras föräldrahem. När den israeliska polisen trodde sig ha identifierat några misstänkta judiska gärningsmän sprängdes ingenting. De palestinska gärningsmännen kommer att dömas av en israelisk militärdomstol i enlighet med militära ockupationslagar. De judiska gärningsmännen kommer att dömas i en civil domstol enligt civila israeliska lagar.

Israel förtjänar hårdare kritik för sina handlingar. Stefan borde ha varit tydligare på den punkten.

Länkar: Expressen kultur, dn.se, di.se, SvD, SvD, SVT

Fler som skrivit: Monica Green, Ulf Bjereld, Monica Green

En (S)-märkt skolpolitik


Under gårdagen presenterades två utspel kring den socialdemokratiska skolpolitiken. På Svenska Dagbladets debattsida publicerades ett inlägg av Stefan Löfven där tre mål för en socialdemokratisk skolpolitik presenteras:

  1. Höga kunskapsresultat
  2. Jämlik skola
  3. Läraryrket är attraktivt

De tre punkterna utvecklas något i debattinlägget. Jag ser inga särskilda nyheter i debattinlägget. Förslagen har presenterats tidigare. Det nya är väl snarare att man sammanfattar dem under tre tydligare mål. Målen i sig lär ju ingen ha något emot. Förslagen innebär heller ingen större revolution av dagens skolsystem. Det som tydliggörs är att socialdemokraterna vill avsätta mer pengar till skolan och framför allt satsa dessa medel på de yngsta eleverna och på de skolor med störst problem.

Störst uppmärksamhet fick annars förslaget om att sätta maxtak för hur stora barngrupperna får vara i förskolan. Socialdemokraterna vill att småbarnsgrupperna ska bestå av högst 15 barn. Stefan Löfven säger att …

Tidiga insatser i förskolan och skolan har störst effekt på skolresultaten. Därför satsar vi på barnen så tidigt som möjligt genom maxtak i förskolan och mindre klasser i lågstadiet.

Denna satsning känns onekligen särdeles angelägen att genomföra. Det är tydligt att barngrupperna har ökat i förskolan. Partiet uppskattar att denna reform kommer att kosta 1,1 miljarder kronor att genomföra. Hur den ska finansieras kommer Magdalena Andersson att presentera under morgondagen.

Länkar: SvD, dn.se, Ekot, di.se, dn.se, dn.se, Ekot, dagens arena, SvD, dagens arena, di.se, ka.se, Ekot, SvD, SvD, di.se, dn.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Johansson

Ett för borgerligheten förlorat vapen


Kommande regeringsbildare

Igår publicerade Dagens Nyheter en intervju med socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven. Det handlade förstås om socialdemokraternas politik inför den kommande valrörelsen. Intervjun gav väl en komprimerad bild av den politik som man vill föra.

Delvis behandlades partiets regeringsbildande ambitioner och de skillnader som onekligen finns bland de tre röd-gröna partierna. Socialdemokraterna kommer att gå till val på den egna politiken. Erfarenheterna för det ställningstagandet kommer från den misslyckade valrörelsen 2010.

Det finns även en insikt om att socialdemokraterna knappast kommer att uppnå röstetal i nivå som i fornstora dagar. Därför kommer man att behöva knyta hymens band med åtminstone något ytterligare parti. Valet har landat vid Miljöpartiet trots att det finns besvärande skillnader i offentligt redovisad politik. Det är ett ställningstagande som inte minst inom LO-leden är något besvärligt att svälja.

Det känns dock som om de två partierna är ganska medvetna om de besvärligaste frågorna att hantera. Inte minst handlar det om vissa frågor kring miljöpolitiken och försvarspolitiken. I övrigt kommer man säkert att finna kompromisser som, åtminstone på kortare sikt, kan fungera.

Samtidigt har socialdemokraterna som enda parti varit tydlig med att man är öppen för ett blocköverskridande samarbete. Det är en inställning som kan behövas för att neutralisera inflytandet av SD-politik i parlamentet.

De borgerliga partierna har för sin del bundit sig för sitt samarbete och försöker vinna poäng genom att påpeka förment splittring bland de oppositionella partierna. Det är en taktik som hittills verkar ha misslyckats. Dessutom verkar man ha tappat sitt viktigaste vapen. Stefan Löfven har vunnit väljarnas förtroende som regeringsbiladare. Socialdemokraterna har vidare opinionens förtroende i de flesta tunga politiska spörsmål. Det är endast inom finanspolitiken som Moderaterna fortfarande har högre förtroende bland väljarna.

Det är verkligen mycket som tyder på ett kommande regeringsskifte.

Länkar: dn.se, SvD, dn.se, di.se, dagens arena, di.se

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Alliansfritt Sverige

Om socialdemokratiska undanflykter


Borgerlig enhet?

Inför gårdagens partiledardebatt i Riksdagen publicerades ett debattinlägg undertecknat av de fyra borgerliga partiordförandena. Inlägget är adresserat till socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven. I inlägget ställs 15 ”frågor” gällande ett röd-grönt regeringsprogram. De fyra skriver att …

Socialdemokraterna drömmer sig tillbaka till gamla tiders enpartiregering, men är långt från målet om att kunna få egen majoritet.

Den borgerliga regeringen har bundit upp sig vid att presentera ett gemensamt program och menar att detta är det moderna och adekvata sättet att bedriva politik. Socialdemokraterna har å sin sida meddelat att man kommer att bedriva valrörelsen med sitt eget valprogram (vilket även MP och VP kommer att göra). Det är inget konstigt i det, det är så valrörelser bedrivs. Väljarna ges därmed fler alternativ att välja emellan.

Valresultatet avgör sedan vilket parti som får mandat att (försöka) bilda regering och att formulera ett regeringsprogram. Politik är konsten att finna kompromisser och minsta gemensamma nämnare.

I brist på andra valvinnande frågor kommer de borgerliga partierna att försöka vinna valet på förment egen sammanhållning och på nån slags röd-grön splittring. Problemet som de borgerliga partierna har är att två av deras pusselbitar under en längre tid haft opinionssiffror som tyder på att de kan exkluderas ur Sveriges riksdag. Vad är ett gemensamt alliansprogram värt i det fall något av deras partier inte klarar riksdagsspärren?

Socialdemokraterna har markerat en vilja att bilda regering tillsammans med Miljöpartiet och eventuellt ytterligare parti (måhända innebärande en blocköverskridande regering). Det är så politiken fungerar, det finns inget konstigt i det. Det är väljarna som avgör genom att lägga sin röst på ett enskilt parti (och genom att kryssa på enskild partiföreträdare). Det finns inget parti eller valsamverkan som heter ”alliansen”.

Men oavsett det kommer de borgerliga partierna att, i brist på egna nya idéer, sprida myten om den röd-gröna splittringen i avsikt att på det sättet försöka vinna valet.

Det visar mer på egen oförmåga än något annat.

Länkar: Aftonbladet debatt, SvD, Ekot SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg, Monica Green

%d bloggare gillar detta: