Bloggarkiv

Högre inflation!


Stefan Ingves

I en intervju lovar riksbankschefen Stefan Ingves att högre inflation är bankens högsta prioritet under 2015. Han vill öka förtroendet bland arbetsmarknadens parter för att inflationen ska ligga kring den nivå om 2 % som Riksbankens uppdrag är.

Det vore ju verkligen en stilla nåd att bedja om att Riksbanken skulle lyckas med sitt uppdrag. Det var länge sedan som inflationen var i närheten av riksdagens mål. Sverige har snarare levt en tid med sjunkande konsumentpriser.

Lars E O Svensson, tidigare vice riksbankschef, har varit starkt kritisk till hur Riksbanken har valt att tolka det uppdrag man haft. Han menar att genom den penningpolitik som Riksbanken har genomfört har en 60.000 – 65.000 fler personer hamnat i arbetslöshet än om banken hållit inflationen kring 2 %. Det framgår av riksbankslagen att Riksbanken har mandat att stabilisera både inflation som sysselsättning. Lars E O Svensson tycker att det är hög tid att Riksbanken följer de uppsatta målen.

Lars säger till tidningen Arbetet att Riksbanken nu har att pröva alla tillgängliga medel, inklusie negativ reporänta, för att komma i närheten av politikernas givna uppdrag. Han säger att …

Vi vet inte i förväg vad som fungerar bäst, men det är inget skäl att inte försöka. Om den amerikanska centralbanken hade resonerat så skulle USA vara inne i en djup depression i dag. Centralbanken Feds chef Ben Bernanke tog våldsamma risker och gjorde nya saker.

Stefan och Lars verkar inte vara två personer som i allt delar varandras ståndpunkter. Men det verkar som om Stefan Ingves är beredd att genomföra negativ ränta. Men vi lär väl få se vad som sker.

Onekligen skulle det underlätta den år 2016 kommande avtalsrörelsen om arbetsgivare och fackföreningar kan lita till att Riksbanken genomför sitt uppdrag.

Länkar: dn.se, Arbetet, SvD, di.se, di.se

Om behovet av en bostadskommission


Ge mig en bostadskommission!

Riksbankens chef, Stefan Ingves, föreslår tillsättandet av en bostadskommission. Bakgrunden ligger i att det inte byggs tillräckligt antal bostäder för att täcka behovet och den ökande skuldsättningen för bostadslån.

Riksbanken har varit högst tveksamma till att sänka räntan i rädsla för att elda på utlåningen för bostadsköp. Det kan i sin tur gjort att räntan har varit högre än nödvändigt för att klara riksdagens mål om en inflation om högst 2 %.

Det finns onekligen ett problem på bostadsmarknaden. Det byggs inte på långt när tillräckligt antal bostäder för att täcka behovet i de växande orterna. Det som byggs är till största andelen ägande och bostadsrätter. Detta gör att priserna har stigit på villor och bostadsrätter. Det finns litet intresse av att bygga hyresrätter. Utveckligen gör att ungdomar har allt svårare att hitta eget boende.

Det finns en rädsla för att det utvecklas en bostadsbubbla i Sverige. Kombinationen av ränteavdrag och avskaffad fastighetsskatt har gjort det billigare att finansiera bostadslån till de allt dyrare bostäderna.

Jag kan inte påstå att jag har en lösning på problemen på bostadsmarknaden. Däremot inser jag att det behövs aktiv politik på detta område. Så varför inte en bostadskommission? Det behövs en ordentlig genomlysning av bostadspolitiken.

Länkar: SvD, Aftonbladet ledare, SvD, Ekot, dn.se, di.se, SvD, dn.se, SvD, dn.se, dn.se, SvD, dn.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm, Roger Jönsson, Ola Möller, Badlands Hyena, Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: