Bloggarkiv

Sveriges lagstiftning bryter mot EU:s


I ett, så kallat, motiverat yttrande begär EU-kommissionen att Sverige måste se till så att vi följer direktivet om visstidsarbete. Det är möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra som är den huvudsakliga grunden för kritiken. Samuel Engblom, chefsjurist på TCO, säger att …

Den svenska regeringen har återigen misslyckats med att övertyga kommissionen om att Sverige lever upp till EU-rättens krav och risken att kommissionen väcker talan mot Sverige i EU-domstolen kvarstår. Det hela skulle dock kunna lösas genom att ändra några få ord i anställningsskyddslagen.

Om Sverige inom två månader inte lyckas presentera åtgärder som gör de svenska visstidsreglerna förenliga med EU:s väntar förmodligen en stämning inför EU-domstolen.

Den borgerliga regeringen har ju tidigare ansett att man mycket väl lever upp till EU:s lagstiftning. Man menar att det i praktiken inte finns några problem av den art som EU-kommissionen anför. Det troliga är väl att man kommer att fortsätta på denna väg.

Men jag skulle inte ha något emot att bli felspådd i detta avseende. För det är klart, med en stundande valrörelse har ju den röd-gröna oppositionen försetts med skarp ammunition i denna fråga. Det är vidare TCO som hårdast har drivit frågan. De organiserar väljargrupper som de borgerliga partierna gärna vill locka.

Så … vem vet?

Länkar: fackligt.eu, Europa-portalen, SvD, dagens arena, Ekot, ka.se, TCO-tidningen, Arbetet, Lag&Avtal, Publikt

%d bloggare gillar detta: