Bloggarkiv

Om en tyst attack på arbetsmiljön


Gustaf Solli

Idag skriver Arvid Solli och Stefan Löfven ett viktigt debattinlägg. Arvid Solli berättar om vad som hände hans son Gustaf för 935 dagar sedan. Gustaf, arbetade tillsammans med några arbetskamrater vid en kalkugn på SSAB:s område i Luleå. De fick i uppdrag att spruta vatten in i en varm kalkugn. Genom detta förfarande inträffade en allvarlig olycka där en av kamraterna gick bort och där Gustaf drabbades av allvarliga brännskador.

Boken ”Döden på jobbet” berättar om bakgrunden till olyckan och vad som (inte) hänt sedan. Boken ger en skakande bild av det arbetsliv som växt fram i Sverige. Den berättar om hur underentreprenörer och bemanningsföretag blivit viktigare på den svenska arbetsmarknaden. Det har, bland annat, lett till att arbetsmiljöarbetet har urholkats. Sammanblandningen av olika typer av företag på samma arbetsplats gör att ingen tar ansvar för arbetsmiljön bland inhyrd arbetskraft.

Debattartikeln berättar även om att staten har trätt tillbaka som viktig part i arbetsmiljöarbetet. Bland det första som den borgerliga regering som tillträdde efter 2006 års val gjorde var att minska på Arbetsmiljöverkets resurser och att lägga ned Arbetsmiljöinstitutet. Antalet arbetsmiljöinspektörer minskade över en natt med 25 % och en världsledande organisation inom forskningen om arbetslivet försvann. Stefan skriver att …

Sedan högern tog över har mer än var fjärde arbetsmiljöinspektör försvunnit. Och högerns allra första åtgärd när de kom till makten var att lägga ned arbetslivsinstitutet. I EU driver de på för att undanta alla företag med mindre än 250 anställda från EU:s arbetsmiljöregler. Det skulle innebära att 99,4 procent av alla svenska företag kommer undantas.

Det som är minst lika allvarligt är vad som Arvid berättar: Trots att det har gått 935 dagar sedan olyckan inträffade har ansvaret ännu inte prövats rättsligt. Det är uppenbart att de rättsvårdande myndigheterna inte prioriterar utredningen av allvarliga olyckor på arbetsplatserna. Det saknas både kunskap och resurser bland åklagarmyndigheter och polis.

Politik handlar om att prioritera. Den borgerliga regeringen har inte ansett att arbetsmiljön vara något att särskilt uppmärksamma. Man använder hellre de statliga medlen till annat. Därför är det sant det som Stefan avslutar sitt debattinlägg med:

Arvid och Gustaf har väntat i 935 dagar på att någon ska hållas ansvarig för det som har hänt. I morgon kan du gå till vallokalen och rösta för trygghet, ordning och reda på arbetsmarknaden. För Gustaf, och för alla andra som jobbar i EU och Sverige.

I morgon går jag till valurnan och lägger min röst på socialdemokraterna!

Fler som skrivit: Peter Johansson, Peter Johansson, Martin Moberg, Roger Jönsson

Om krisavtal på SSAB


Det verkar som om ett fackligt lugn har lagt sig över SSAB i Oxelösund. Media rapporterar att järnbruksklubben och den lokala företagsledningen har kommit överens om en lokal variant av det åtgärdsprogram (gemenligen kallat krisavtal) som SSAB föreslagit anställda och fackliga organisationerna att anta.

Det verkar som om man funnit en kompromiss som i någon mån tillfredsställer alla parter i Oxelösund. Vad jag förstår av rapporteringen är det i grunden samma avtal som järnbruksklubbarna i Luleå och Borlänge efter medlemsomröstningar accepterat och som kommer att erbjudas tjänstemännen. Skillnaden är att IF Metalls medlemmar i Oxelösund kommer att få ta individuell ställning till avtalet. Järnbruksklubben rekommenderar nu medlemmarna att gå med på detsamma. Järnbruksklubbens ordförande Emil Carlsson säger till Dagens Arbete …

Vi känner att det här var den bästa möjligheten. Medlemmarna kände sig väldigt kluvna. Vi hade kollektivt sagt nej till avtalet, samtidigt försökte företaget få dem att skriva på.

Jag vet inte vad som gjorde denna vändning möjlig så snabbt. Kanske blev medlemstrycket så starkt att klubben snabbt tvingades hitta en hedervärd kompromiss?

Om inte annat så visar detta exempel att det inte alltid är så lätt att vara fackligt aktiv. Det gäller både att bygga långsiktiga relationer till sin motpart som att hålla medlemmarna informerade om utvecklingen. Låt oss hoppas att alla parter vinner långsiktigt med det åtgärdsprogram som nu kommer att genomföras.

Länkar: Östnytt, da.se, Arbetet, di.se, SvD, Arbetet, Arbetet, SvD, dn.se

Om SSAB:s krisavtal


https://i1.wp.com/thumbs.zitiz.se/thumb.imgSSAB:s krisavtal har ju debatterats en del i media under de senaste dagarna. Företaget kommer att erbjuda samtliga tjänstemän att skriva på individuella avtal. Företagsledningen har fört förhandlingar med de tre lokala IF Metall-klubbarna i Borlänge, Luleå och Oxelösund. Efter att medlemsomröstningar i Borlänge och Luleå röstat för att anta företagets förslag till ”krisavtal” kommer de klubbarna att skriva på avtal.

Annorlunda har det ju blivit i Oxelösund. En majoritet av de som deltagit i de tre medlemsomröstningar som klubben genomförde röstade emot att anta något krisavtal. I det läget kan inte klubben göra annat än att motsätta sig ett lokalt krisavtal. Företaget kommer dock att strunta i klubbens besked och i stället erbjuda samtliga av IF Metalls medlemmar att skriva på individuella avtal. Företaget gör detta efter att ha antytt att IF Metalls inte har en majoritet av sina medlemmar bakom sig. Lena Westerlund, pressansvarig vid SSAB:s anläggning i Oxelösund, säger att platschefen Johan Wiig fått …

… undratals mejl med frågan varför man inte fick chansen att svara ja.

I en annan artikel sägs att företaget fått veta att endast omkring 600 av klubbens drygt 1700 medlemmar deltog på tre medlemsmötet som genomfördes.

Jag har ingen aning om hur många medlemmar som deltog i medlemsomröstningen (vare sig i Borlänge, Luleå eller Oxelösund). Jag vet inte heller hur avtalsförslagen presenterades på de tre olika orterna. Men det kan gått förhålla sig så att en majoritet av medlemmarna på samtliga orter valde att inte delta i några medlemsomröstningar. Det är tyvärr allt för vanligt att de fackliga medlemmarna väljer bort att delta i den lokala fackliga aktiviteten.

Det är ju ett ganska oblygt försök som den lokala företagsledningen gör i Oxelösund. Skulle det visa sig att en majoritet av IF Metalls medlemmar skriver på individuella avtal innebär ju detta en ordentlig prestigeförlust för klubbens ledning. På samma sätt skulle det motsatta innebära att klubben är de som tolkat stämningarna rätt.

Oavsett vad som händer riskerar ju detta att allvarligt skada partsförhållandena på företaget. Det är, oavsett vad företaget säger, ett allvarligt brott mot den ordning som tillämpats på svenska arbetsmarknad. Det är faktiskt medlemmarna på företaget som har att avgöra om klubbstyrelsen har förvaltat sitt förtroende på bästa sätt. Det är de fackliga medlemmarna som tillsätter (och i förekommande fall avsätter) styrelse och enskilda förtroendevalda.

Länkar: SvD, SVT, SvD, di.se, SVT, Ekot, dn.se, SvD, SvD, E-K, Arbetet

Om SSAB:s krisavtal


Journalisten på Dagens Arbete, Harald Gatu, skriver i en analys om det förslag till ”krisavtal” som företagsledningen föreslagit de anställda att anta. För tjänstemännen gäller förslaget som individuella överenskommelser, för IF Metalls medlemmar krävs en överenskommelse med den lokala fackliga organisationen. Konstruktionen på krisavtalet grundas på en inte särskilt väl använd bestämmelse i Stål och Metallavtalet. I femte paragrafen, fjärde momentet, sägs …

I syfte att utjämna beläggnings- och efterfrågesvängningar över åren finns möjlighet att över en längre period genomsnittsberäkna det ordinarie arbetstidsmåttet, varierad arbetstid”. ”Genom denna typ av arbetstidslösning ges alternativ till traditionella åtgärder såsom t.ex uppsägningar i samband med en efterfrågenedgång.

IF Metalls medlemmar i Luleå och Borlänge har efter medlemsomröstningar sagt ja till avtalet. Medlemmarna i Oxelösund har tydligen avgivit ett tydligt nej till att gå med på förslaget. Enligt nyhetsrapporteringen har företagit krävt en majoritet om 70 % för att avtalet ska genomföras. Resultatet i Oxelösund borde innebära att förslaget därmed faller.

Jag har tidigare skrivit att IF Metall gör rätt i att motsätta sig en central överenskommelse om krisavtal av den typ som skedde 2009. Läget är ett annat denna gång då parterna inom Industrirådet har överlämnat ett förslag om korttidsarbete till staten. Förslaget utreds för tillfället i syfte att utreda vilka behov som finns för justeringar av den svenska lagstiftningen. Därför vore det oklokt av förbundet att medverka till tecknandet av centrala krisavtal.

Det avtal som diskuterats mellan parterna på SSAB är ju helt och hållet ett lokalt initiativ grundat på bestämmelser i det gällande branschavtalet. De fackliga medlemmarna har säkert inte haft ett lätt val att ta ställning till. Jag antar att alternativet till ett krisavtal har stavats uppsägning.

Länkar: da.se, da.se, E-K, Arbetet, SVT, dn.se, di.se, Östnytt, SVT, Arbetet, SVT, SvD, di.se, dn.se, da.se, di.se, Ekot, di.se, da.se, da.se, Kollega, Arbetet

%d bloggare gillar detta: