Bloggarkiv

Nyckeln till fungerande integration


Regeringens samordnare för förbättrat flyktingmottagande i kommunerna har överlämnat sin slutrapport. I den konstateras att de ”tre storstadslänen med hänsyn till arbetsmarknad och övriga resurser bör ha kapacitet att öka sitt mottagande.” Det är idag mycket tydligt att ansvaret för mottagandet är koncentrerat till ett antal kommuner medans många andra stretar emot att ta ett solidariskt ansvar. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att …

Många storstadskommuner har goda förutsättningar att ta emot nyanlända, men i dag är det flera kommuner som tar emot oproportionerligt lite. Det är inte rimligt.

Regeringen arbetar med denna fråga. Det finns två alternativa metoder som de laborerar med. Antingen använder man det kommunala utjämningssystemet för att undandra medel från kommuner med relativt lågt mottande eller så genomförs en tvingande lagstiftning.

Oavsett vilken metod man fastnar för är det högst angeläget att verka för att fler kommuner ökar sitt mottagande av flyktningar.

Länkar: SvD, Ekot, SvD

Om en nationell utmaning


Migrationsverket bedömer i en prognos att fler flyktingar och asylsökande kommer att söka sig till Sverige under nästa år. Som ett slags genomsnitt kan omkring 95.000 personer söka sig till Sverige under 2015. Den största anledningen till utvecklingen ligger i bedömningen att inbördeskriget i Syrien kommer att fortsätta under ett par år ytterligare. Sverige har ju tidigare beslutat att flyende från Syrien i anledning av det pågående inbördeskriget kan beviljas permanent uppehållstillstånd.

Det är klart att detta innebär en utmaning för det svenska mottagningssystemet. Samtidigt måste man ha perspektiven klara för sig. Lenjonparten av de som flyr Syrien kommer inte längre än till Turkiet och andra näraliggande länder. Det handlar om miljoner människor som hamnar i en besvärlig situation i det att dessa mottagande länder verkligen inte har tillräckliga resurser för ett ordnat mottagande.

I det skenet är det endast en rännil som kommer till våra nordliga breddgrader. Samtidigt har vi stora ambitioner i Sverige att skapa värdiga förhållanden för de som kommer till oss. Det är ändå inte alltid vi lyckas med våra föresatser. Det kommer nu att bli än viktigare att Sverige som nation delar på mottagandet och att inte vissa kommuner lätt kan undandra sig sitt ansvar.

Statsrådet Morgan Johansson överväger lagstiftning för att säkerställa att alla rikets kommuner drar sina strån till stacken. I första hand tänker han sig ett system som, i någon mån, premierar de kommuner som tar större ansvar för mottagandet än de som betackar sig. Jag är dock rädd att ett sådant system endast innebär att ett antal kommuner kan välja att betala för att slippa att ta emot asylsökande och flyktingar.

Det är klart att ett ökat flyktingmottagande på kort sikt innebär ökade kostnader för det svenska samhället. Men det är samtidigt kostnader som snabbt vänds till inkomster och vinning så fort som människor ges möjlighet att försörja sig själva genom arbete. Sverige kommer att behöva många människors arbete i framtiden om vi tänker oss att kunna finansiera vår välfärd och socialförsäkringssystem.

Morgan Johansson har bjudit in samtliga övriga partier i riksdagen (förutom SD) till samtal om hur det svenska samhället ska klara av denna utmaning. Även om det finns skillnader i uppfattning om hur politiken i enskilda delar ska se ut förutsätter jag ändå att man kommer att nå en samsyn. Jag hoppas vidare att den moderata partiledningen talar allvar med sina kommunala företrädare i kommuner med låg eller närmast obefintligt mottagande av flyktingar till Sverige. Nu får moderaterna chansen att visa att de menar allvar när de säger ska ha en positiv och generös politik i att ta emot människor från andra länder.

Länkar: dn.se, Aftonbladet ledare, Aftonbladet ledare, dn.se, Ekot, SVT, SvD, SVT, Ekot, di.se, dagens arena, vlt, SVT, di.se, SVT, SVT, SvD, dn.se

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Sjätte mannen

En fråga om sammanhållning


Det fackliga medlemskapet är en solidarisk handling mellan människor som är aktiva inom samma bransch. Det är ett handslag om att hålla ihop för att kräva en viss nivå på löner och andra anställningsvillkor. Det är en solidaritet mellan yrkesarbetare med höga löner och kanske en tryggare position på arbetet och de som tjänar mindre och kanske har en otryggare situation. Det är genom sammanhållning som vi gemensamt kan uppnå våra mål och bättre villkor i arbetet.

Igår kväll visades en tydlig sammanhållning mellan de fackliga organisationer som är Facken inom industrin. Gemensamt och enhälligt avvisade de det slutbud som de partiska ordförandena, opo, lämnat till dem. Det känns faktiskt tryggt att förbunden denna gång klart har uttalat att målsättningen är att gå i mål samtidigt. Samtidigt visas från andra förbund inom LO stöd för det ställningstagande som togs igår kväll. Trots att man inte kommit överens om en konstruktion för jämställdhetspotter visar man ändå sitt stöd och aviserar i flera fall att man kan/kommer att genomföra sympatiåtgärder om frågan kommer.

Denna sammanhållning tillsammans med den ödmjukhet man visar inför den uppkomna situationen borde innebära att förhandlingarna kommer att föras i mål med ett gott resultat för de fackliga ståndpunkterna. Inom IF Metall finns stort stöd och uppbackning för förbundets avtalskrav. Det finns en förväntan bland de fackliga medlemmarna för att ett avtal med rimliga löneökningar ska tecknas. Från många medlemsgrupper är man beredda på att ta en konflikt om det krävs.

Jag ser fram emot måndagen då jag kommer att möta ett stort antal fackligt aktiva från klubbarna i avdelningen. Avtalsförhandlingarna kommer att vara den stora huvudpunkten och jag hoppas på givande diskussioner. Det kommer att bli en intressant och spännande framöver!

Länkar: ka.se, Lag & Avtal, LO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningen

Andra som skrivit: Martin Moberg

Industribloggare: Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: