Bloggarkiv

Så har det gått med ”utanförskapet”


Dagens Nyheter har granskat hur den borgerliga regeringen har klarat sin ambition att minska ”utanförskapet”. Tidningen meddelar att det gått ”så där”. I vissa avseenden har man fått ner siffrorna medans man på andra sätt har misslyckats.

Genom hårdare krav för att få sjukersättning (tidigare kallad förtidspension) minskar de personer som beviljas sådan. Det senaste året har trenden vänt – allt fler människor beviljas sjukersättning igen. Orsaken är förmodligen den att de människor som studsat i taket för hur länge man kan få sjukpenning nu beviljas sjukersättning.

Antalet personer som är långtidssjukskrivna har minskat. Den utvecklingen startade innan den borgerliga regeringen fick tillträde till Rosenbad. Under det senaste året har även denna trend brutits. Antalet personer med psykiska diagnoser ökar.

Antalet personer som är långtidsarbetslösa har ju ökat kraftigt. Det finns de som börjat kalla ”fas 3” (sysselsättningsfasen) som Sveriges största arbetsgivare. Ett stort antal människor som försvunnit ur sjukförsäkringen klassas idag som arbetslösa men är inte särskilt friskare för det. I gruppen av långvarigt arbetslösa finns många som saknar formell kompetens för de arbetstillfällen som växer fram. Den ökande arbetslösheten synes vara den den borgerliga regeringens största misslyckande.

Med de regelförändringar som regeringen har genomfört i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring har man i hög grad skickat över de sociala kostnaderna till Sveriges kommuner. Människor har vare sig blivit friskare eller kommit i arbete snabbare med den borgerliga politiken. Fortfarande bollas människor mellan olika myndigheter utan att därför få det stöd och den hjälp som de skulle behöva.

Länkar: dn.se, dn.se, Arbetet

Andra som skrivit: Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: