Bloggarkiv

Anders Borgs trolleritrick


Kjell Rautio

Kjell Rautio har skrivit ett viktigt debattinlägg på Dagens Arena och på LO-bloggen. I inlägget berättar han hur den borgerliga regeringen har finansierat sina omfattande skattesänkningar. Den borgerliga regeringen har genomfört en politik som inneburit att socialförsäkringssystemet idag går med stora överskott.

Genom regelförändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna överstiger de premier som arbetsgivarna betalar in till staten vida de utgifter som systemen har idag. Dessa överskott har staten använt till att finansiera de genomförda skattesänkningarna.

Socialförsäkringssystemet byggdes en gång i tiden upp genom trepartsöverenskommelser mellan arbetsmarknadens parter och staten. Löntagarna accepterade genom avtal med arbetsgivarna att använda en del av löneutrymmet till förbättringar av socialförsäkringarna. Dessa genomfördes sedan av regering och riksdag. Arbetsgivarna, i sin tur, betalade in premierna för försäkringarna till staten. På detta sätt byggdes ett system upp för finansiering av socialförsäkringssystemet.

I takt med att det kollektiva minnet av dessa överenskommelser falnat bort har regeringar av olika kulör kunnat förändra regelverket i de olika försäkringarna. De har oftast inneburit att staten använt försäkringarna som dragspel för att minska på statens utgifter. På samma sätt kommer ibland påstötningar från arbetsgivarrepresentanter om att man måste befria företagen från denna betungande ”skatt”.

Aldrig nånsin har det förekommit i debatten att löntagarna skulle kompenseras för de löner de en gång har avstått.

Genom att de senaste regeringarna har använt avgifterna för socialförsäkringarna till andra syften urholkar man på sikt finansieringen av det svenska socialförsäkringssystemet. Löntagarna som bidragit till uppbyggnaden av våra socialförsäkringar får betala två gånger. Först genom att få avstå från löneökningar och sedan genom försämrade förmåner i socialförsäkringarna utan att kompenseras med högre lön.

Fler som skrivit: Kjell Rautio

Sålla ut kriminella


Pia Bergman jagar ojusta företag!

Det verkar som om Skatteverket och den borgerliga regeringen är på kollissionskurs. Företrädare för den statliga myndigheten kritiserar regeringens senfärdighet i en fråga gällande månadsvis redovisning av sociala avgifter på individnivå. Pia Bergman, Skatteverkets samordnare mot grov ekonomisk brottslighet, säger att …

Det vi vill är att arbetsgivarna lämnar uppgifter om hur mycket lön varje anställda ska få och hur mycket skatt som ska dras varje månad. Det är ju uppgifter som alla seriösa företag redan har i sin bokföring.

Hon anser vidare att det knappast vore tal om någon större administrativ pålaga för de företag som är seriösa.

Näringslivsminister Annie Lööf har gjort detta till en symbolfråga för att förhindra ökat ”krångel” för små företag. Den borgerliga regeringen har därför dragit tillbaka ett lagförslag i frågan för fortsatt utredning.

Det är inte utan att jag håller med Pia Bergman. För företag som använder vanligt förekommande bokföringsprogram innebär detta inte något stort problem. Det är ju bara att köra ut en automatiserad rapport ur bokföringssystemet och använda den som underlag för rapporten till Skatteverket.

Pia säger vidare att skulle gynna seriösa företag eftersom förslaget skulle vara ett effektivt hjälpmedel för att sålla ut kriminella företag som konkurrerar på ojusta villkor. Månadsvis rapportering skulle nämligen ge Skatteverket möjlighet att se här och nu vilka anställda ett företag har och vad de betalar dem i lön.

Det är bra att Skatteverket driver på i denna fråga!

Länkar: dn.se, SVT, SvD, di.se

En kostsam och ineffektiv miljardreform


Anders Forslund, professor vid Uppsala universitet och biträdande chef vid IFAU, meddelar Dagens Nyheter sin uppfattning om den borgerliga regeringens paradförslag för att sänka arbetslösheten för unga …

Det är ungefär samma andel ungdomar som jobbar före och efter reformen. Det kan tyda på att de flesta av de jobb som vi ser efter halveringen av arbetsgivaravgiften skulle vi ha sett ändå.

Det verkar ganska tydligt att metoden med att sänka arbetsgivaravgiften för företag som anställer ungdomar (upp till 25 års ålder) verkar vara både dyrt och gagnlöst i förhållande till sitt syfte. Vad man, däremot, verkar ha lyckats med att är att framför allt restaurangsektorn har fått ökade vinstmarginaler (vilket kanske kan ha skapat ett och annat arbetstillfälle). Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, säger om metoden att …

Att sänka arbetsgivaravgifter är en dyr metod med osäkra effekter. En hel del tyder på att det inte har någon effekt alls. Dessutom är syftet att motverka ett problem som är mindre än de flesta tror.

Malin Ackholt, avtalssekreterare vid Hotell- och restaurangfacket, säger …

Vi har nästan 50 procent anställda under 26 år. Vi kan inte se några effekter av sänkt arbetsgivaravgift mer än att det går till vinster till ett stort gäng arbetsgivare.

Det är kanske ingen slump att ett par av de större hamburgerkedjorna visat sådan tacksamhet och uppskattning för den borgerliga regeringens politik. De tjänar ju mer pengar genom att få rabatt på ungdomars lönekostnader och har fått halverad restaurangmoms.

Länkar: dn.se, di.se, Hotellrevyn, europaportalen, dn.se

Andra som skrivit: Thomas Jansson, Charlie Levin, Martin Moberg, Olas tankar, Peter Andersson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Johansson

Industribloggare: Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: