Bloggarkiv

Om skolan som den viktigaste valfrågan


Skola

Aftonbladet har låtit opinionsinstitutet United Minds efterfråga vilka de viktigaste valfrågorna är. Resultatet visar att väljarna (de tillfrågade) anser skolan vara den viktigaste frågan att diskutera i valrörelsen.

Det är måhända inte så mycket att överraskas över. Det är klart att med den mediadebatt som kommit i samband med Pisa-rapporter, konkurser bland friskolor etc borde människor påverkas. Jag tror de flesta anser att skolan är ett viktigt politikområde. Med mer uppmärksamhet i termer av kris och stora problem växer intresset och uppfattningen om frågans betydelse.

Det har blivit allt mer uppenbart att den borgerliga regeringen, framför allt Folkpartiet, har tappat tolkningsföreträdet kring utbildningspolitiken. Det kan innebära att skolpolitiken blir till ett sänke för alliansen i den kommande valrörelsen. Häri finns kanske bakgrunden i utbildningsministerns utspel igår.

Jan Björklund meddelade att regeringen har tagit tre initiativ i en strävan att komma till rätta med bristande kvalitet i skolpolitiken. Ett av initiativen är tillsättandet av en internationell kommitté som ska utses av OECD. Kommittén ska presentera sin analys av de svenska PISA-resultaten och det svenska skolväsendet under 2015.

Huruvida detta är ett oblygt försök att försöka desarmera utbildningspolitiken som en valfråga 2014 kommer säkert att diskuteras. Rent spontant innebär ju inte tillsättandet av en sådan kommitté några som helst hinder att diskutera den svenska skolan och hur man skulle kunna bedriva en annan politik.

Folkpartiet håller på att tappa greppet om den svenska skolpolitiken. Gårdagens initiativ innebär ingen förändring i det avseendet.

Länkar: Aftonbladet, SVT, Aftonbladet, SvD, Politism, SvD, SvD, dn.se, SvD, dn.se, Ekot, Ekot, di.se, SVT, DN Debatt, SvD

Fler som skrivit: Peter Högberg, Ola Möller, Roger Jönsson, Kent Persson, Leine Johansson

Om skolans kris


Skolan och utbildningspolitiken har gått från att vara en av Folkpartiets och, indirekt, alliansens starkare grenar till en belastning. Jan Björklund är inte längre oomstridd främste uttolkare av skolpolitik.

I takt med Pisa-rapporter om den svenska skolans nedgång och rapporter om konkurser/nedläggningar av friskolor har Folkpartiet tappat det förtroendekapital de en gång erövrat.

Sedan en tid tillbaka har framför allt Socialdemokraterna och delvis Moderaterna kommit med egna initiativ.

Socialdemokraterna har självpåtagit sig en samlande roll i försök att ta över initiativet på skolpolitikens område. Som ett tydligt tecken på det föreslår man inrättandet av en Skolkommission som

… ska bestå av de främsta skolforskarna i Sverige och internationellt. Kommissionen bör få i uppdrag att göra en analys av orsakerna till den svenska skolans fall och föreslå reformer som har stöd i forskning och beprövad erfarenhet i syfte att föra svensk skola till internationell toppklass. Kommissionen ska även studera – och involvera – andra som snabbt vänt fallande kunskapsresultat och lära från de länder som har högst resultat i världen.

Socialdemokraterna har skapat en sajt med namnet ”Det är allvar nu!” för att ytterligare driva på i frågan. Det är väl bra att partiet satsar tid och medel på att åter bli ett pådrivande utbildningspolitiskt parti. Partiet tappade verkligen fart och idéer under en period. Alla förslag sattes i relation till Folkpartiets initiativ i stället för att utveckla en egen sammanhållen ståndpunkt. Ännu är vi väl inte riktigt där än.

Förhoppningsvis är det dit som partiet vill komma. Det är alldeles tydligt att Stefan Löfven känslomässigt är engegerad i att socialdemokraterna ska bli starkare i de utbildningspolitiska frågorna. Partiet söker efter …

… tusen personer som vill driva på skoldebatten i Sverige. Som vill lyssna, prata och skapa opinion. …

Jag har anmält mig till nätverket!

Länkar: SVT, dn.se, Ekot, SvD, SVT, SvD, dn.se, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm, Peter Högberg, Roger Jönsson, Roger Jönsson, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Badlands Hyena, Kent Persson

Det svenska sammanhållna samhället står på spel


I ett debattinlägg föreslår Stefan Löfven och Ibrahim Baylan bildandet av en skolkommission. Den ska bestå av ”… de främsta skolforskarna i Sverige och internationellt”. Kommissionens uppdrag är att utreda varför de svenska resultaten i skolan har försämrats relativt andra OECD-länder.

Stefan och Ibrahim utvecklar i inlägget vilka parter som bör ingå i denna kommission. Samtliga riksdagspartier föreslås ingå i en tillsyndsgrupp till kommissionen. Vidare förespråkar de andra åtgärder syftande till att förbättra situationen inom skolan. Det handlar om förslag som socialdemokraterna tidigare har presenterat.

Det finns säkert de som anser socialdemokraternas initiativ som defensivt och inte särskilt tillförande en lösning. Men förslaget kommer av en tradition som socialdemokraterna tidigare tillämpat. Det behövs i denna fråga bättre samsyn och samling över de politiska blockgränserna.

Jag ser detta som en möjlighet att lägga grunden för en skola som verkligen ger alla elever möjlighet att utveckla sin potential. För det är väl något vi alla faktiskt vill att skolan ska göra?

Länkar: SvD, SvD

Fler som skrivit: Monica Green, Badlands Hyena, Roger Jönsson

%d bloggare gillar detta: