Bloggarkiv

Mer stålar till Skolinspektionen


Ekot rapporterar att Skolinspektionen kommer att få ökade resurser för att bättre kunna granska friskolors och ägarbolags ekonomi. Regeringen föreslår att Skolinspektionen får ytterligare 3,5 miljoner för 2014 och 7 miljoner kronor per år under de kommande åren. Jan Björklund säger att …

Vi vill inte ha ägare som ägnar sig åt kortsiktig spekulation, som en kapitalplacering. Det gör att Skolinspektionens kompetens behöver öka.

Det är väl gott och väl att den granskande myndigheten får ökade resurser för det uttalade syftet. Det intressanta blir väl att se vilken verkan som anslagsökningen får och om det räcker till för att utföra det nya uppdraget.

Länkar: Ekot, di.se, SVT

Skolinspektionen ger råd


Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen, uppmanar i ett SVT-reportage föräldrar att vara noggranna inför valet av friskola. Det gäller att läsa på om lärartäthet, pedagogik, elevunderlag och helst även om skolans ekonomi. En bra idé är att begära ut aktuellt bokslut.

Ann-Marie har förståelse för att många föräldrar kan ha svårt att sätta sig in i företags bokslutshandlingar. Men hon tror ändå att det finns de som har lättare med det.

Den egna myndigheten, medger hon, har inte förmåga eller resurser nog att ägna sig åt att granska friskoleföretagens ekonomiska redovisningar. Därför har hon begärt att få mer medel för att skaffa sig den förmågan.

Samtidigt är det ju bra att hon tar chansen att ge föräldrarna förnumstiga råd. Hon har ju rätt i att skolföretagen behöver en hårdare granskning från sin omvärld.

Fler som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg

Om friskolors ekonomi


Gick i konkurs

Skolinspektionens generaldirektör Anne-Marie Begler förutser oro på friskolemarknaden de kommande åren. Hon säger till Ekot att …

Jag tror att det blir så att skolor kommer att läggas ned eller avvecklas och det är möjligt att det blir nya företagsstrukturer att det blir sammanslagningar av olika slag. Men det här vet vi inget om än, men att det kommer bli förändringar kan vi med säkerhet säga.

För att minimera risken att elever drabbas av konkurser samma sätt som med JB Education (John Bauer) behövs ökade resurser till Skolinspektionen. Man behöver mer kunskaper och möjligheter att granska friskoleföretagens ekonomi.

Med tanke på hur det verkar se ut i en del av de företag som tagit över en del av de tidigare ”John Bauer-skolorna” verkar det vara en bra idé.

Länkar: Ekot, vlt, SVT, SvD

Fler som skrivit: Peter Johansson

%d bloggare gillar detta: