Bloggarkiv

Om sänkt rot-avdrag


Regeringen aviserar en sänkning av, det så kallade, rot-avdraget från dagens 50 % till 30 %. De medel som staten därmed sparar avser man att använda till en satsning på byggande av hyresrätter.

För egen del har jag faktiskt inget som helst emot förslaget. Det behövs onekligen stimulanser för att öka byggandet i Sverige. Det känns faktiskt viktigare att något subventionera byggandet av nya bostäder i stället för privat ombyggnation av villor och bostadsrätter.

De borgerliga partierna förfasar sig och uttalar i stora ord att svartarbetet därmed kommer att öka. Utvärderingar visar väl snarare att branschen anpassar sig till rådande regelverk.

Sedan är det en annan sak om den stimulans för byggande av fler hyresrätter är den enda åtgärd som behövs. Dagens Nyheter pekar i en artikel på en del relevanta saker som påverkar viljan/möjligheten att öka byggandet av bostäder.

Men äntligen börjar jag se tecken på en begynnande bostadspolitik.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, di.se, ekuriren, Ekot, di.se, ekuriren, SvD, Ekot, SvD, di.se, dagens arena, dn.se, di.se, di.se, SvD, di.se, dagens arena, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Monica Green, Peter Johansson, Roger Jönsson, Den sjätte mannen

Förskräckligt olyckligt att ta bort fastighetsskatten


Svenska Dagbladet har pratat med professorn i nationalekonomi, John Hassler, tillika ordförande i finanspolitiska rådet. Med honom diskuterade tidningens journalist bland annat fastighetsskatten. John säger att det var högst olyckligt att den borgerliga regeringen avskaffade fastighetsskatten. Med det förlorade man en stabil skattebas motsvarande 50 – 100 miljarder kronor om året.

John föreslår vidare att lagstiftarna borde se över systemet med att betala reavinstskatt på en bostad som man säljer. Han menar att det skapar inlåsningseffekter eftersom  boende avstår från att sälja sin bostad. Vidare vill han att man inför mindre generösa ränteavdrag på bostadslånen. John menar att …

Sänkta ränteavdrag har lite samma effekter som fastighetsskatten. Det minskar belåningen, minskar priserna på fastigheter och innebär samtidigt en inkomstkälla eller åtminstone mindre utgifter för staten.

Sammantaget säger han att politikerna knappast kommer att ta i denna fråga innan valet. Jag håller med! Frågan om att införa fastighetsskatt är satt bakom lås och bom. Det finns ingen ledande politiker med ambition att vinna val som kommer att ta ordet ”fastighetsskatt” i sin mun. John hoppas att politikerna efter valrörelsen kan starta en sansad diskussion i frågan.

Men som han själv säger …

… det är en from förhoppning.

Länkar: SvD, di.se, SvD, Ekot

Uträknad borgerlighet?


I DN/Ipsos senaste väljarundersökning framgår det att Socialdemokraterna ensamma är större än de två allianspartier som klarar riksdagsspärren. Det verkar som om Moderaternas taktiska omvändelse kring skattepolitiken (ännu?) inte har gett något genomslag i opinionen.

Det är klart att man ännu inte kan räkna ut de borgerliga partierna. Men klarar de inte att vända trenden i samband med debatten om den kommande vårbudgeten borde det innebära att vi kan se fram emot en ny regering i september.

En viktig kommande värdemätare att med spänning invänta är ju SCB:s väljarundersökning. Den kommer ju senare i vår och innebär den tydligaste värdemätaren för det aktuella opinionsläget.

Länkar: dn.se, di.se, SVT, Fokus, Aftonbladet ledare, di.se, di.se, dagens arena, dagens arena

Skattesänkarpolitiken har nått vägs ände


I Svenska Dagbladet konstaterar Magdalena Andersson (S) att den moderata politiken om ständiga skattesänkningar har nått vägs ände. Magdalena skriver att …

Vi har analyserat utfallet av moderatstämman. Ingenting tyder på att regeringen omprövat sin politik. Skattesänkningar är fortfarande det enda universalverktyg som ska lösa Sveriges alla problem. När vi summerar de förslag som antagits finner vi att Moderaterna avser sänka skatten med mellan 35 och 40 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Magdalena framhåller att Socialdemokraternas mål är att 2020 ha EU:s lägsta arbetslöshet. Det kommer att kräva satsningar i aktivare näringslivspolitik, utbildning och aktiva åtgärder för att minska ungdomars arbetslöshet.

Det är bra att Magdalena motsätter sig den moderata skattesänkarpolitiken och därmed anger tydliga skillnader mellan vad (S) och (M) vill uppnå. Samtidigt känns den socialdemokratiska ståndpunkten i frågan om den offentliga sektorns finansiering väl defensiv. Det är möjligen taktiskt nödvändigt på kort sikt – dock ej på längre sikt.

Karin Pettersson skriver ett bra inlägg kring den socialdemokratiska våndan. Karin skriver att …

Som jag läser tidsandan finns det en möjlighet för Social­demokraterna nu. Medelklassen har fått ont i magen av oro för skolan och sjukvården. Det finns en längtan efter att bygga något gemensamt.

Om vi skulle börja prata om jämlikhet nu, kanske det till och med om ett par år skulle gå att formulera politiska förslag som faktiskt leder ditåt.

Vi lever i ett borgerligt dominerat opinionsklimat, men vänstern håller äntligen på att ta sig samman. Vi är många som gärna hjälper till att krossa det där fönstret för vad som är möjligt att säga.

Men samtidigt är det nog så här: Om Stefan Löfven verkligen vill ändra världen, måste han först berätta det.

Annars kommer det aldrig att gå.

Länkar: SvD, Aftonbladet ledare, dagens arena

%d bloggare gillar detta: