Bloggarkiv

Svenskar är inte sjukare än andra


I ett debattinlägg konstaterar John Selander, professor i rehabiliteringsvetenskap, att svenskar som ett genomsnitt inte är sjukare än medborgare i jämförbara länder. Nio av tio personer på arbetsmarknaden var inte sjukskriven (med stöd av sjuklön/-penning) under 2013. Det är i nivå med andra länder. Det som håller uppe sjuktalen är de långa sjukskrivningarna.

Det är bra att John på detta sätt tillrättalägger uppfattningen om att svenskar skulle vara ett sjukare folk än andra. Däremot delar jag inte andra delar av hans resonemang.

Han konstaterar att sjuktalen började minska redan i början av 2000-talet. Han för sedan ett resonemang om orsakerna bakom att sjuktalen har minskat i Sverige. Han nämner, bland annat, införandet av rehabstegen och andra förändringar av sjukförsäkringen som den tidigare borgerliga regeringen införde. Han menar att det vore oklokt att avskaffa de regleringar som dessa innebär om man fortsatt vill hålla sjuktalen på låga nivåer. Han säger, nämligen, att …

En faktor är att sjukförsäkringens attraktion har minskat. År 2007 infördes det så kallade jobbskatteavdraget, vilket på ett direkt sätt ökade de ekonomiska incitamenten att arbeta i stället för att erhålla ersättning i form av bidrag. Att individen påverkas av ekonomiska incitament är ett forskningsbelagt faktum.

Med andra ord. De åtstramningar som genomfördes kring 2008 skulle ha bidragit till att minska sjuktalen. Björn Johnson och Jan Rydh konstaterar i ett genmäle att den största minskningen av sjuktalen skedde innan förändringarna av sjukförsäkringen gjordes. Sedan 2010 ökar åter de svenska sjuktalen.

Det verkar som om Johns kardinallösning på sjuktalen är att göra sjukförsäkringen så litet attraktiv som möjligt att utnyttja. Det är väl som Björn och Jan skriver, att …

Selander tycks särskilt omhulda incitamentsteorin, enligt vilken sjukfrånvaron kan minskas om försäkringen görs mindre attraktiv. Det är säkert sant – om försäkringen görs mycket oattraktiv minskar givetvis antalet personer som vill och kan utnyttja den. Tyvärr stöder inte hans egna siffror ens den hypotesen. Efter 2007 avtog sjukfrånvarons minskning och från 2010 den ersatts av en långsam ökning.

Sverige behöver en sjukförsäkring som i högre grad verkligen hjälper de som fastnar i långvarigare sjukskrivning. Det behövs bättre garantier för att erhålla relevant rehabilitering och/eller annat stöd för att åter kunna återgå i ett arbete i de fall då detta är ett bättre alternativ.

Hårdare piskslag innebär inte automatiskt att människor blir friskare.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, Aftonbladet ledare, SvD, SVT

%d bloggare gillar detta: