Bloggarkiv

Som man frågar får man svar


Svenska Dagbladet har låtit Sifo undersöka människors inställning till frågan ”Tycker du att Socialdemokraterna ska fortsätta med sitt samarbete med Miljöpartiet eller tycker du inte det?”

Inte alldeles överraskande är sympatisörer till de borgerliga partierna (inkl. SD) starkt kritiska till en sådan regeringsbildning. Sympatisörer till Vänsterpartiet och Miljöpartiet är betydligt mer positivt inställda till frågan. Det som SvD-artikeln gör stort väsen av är att entusiasmen bland de socialdemokratiska sympatisörerna är så pass lågt.

Onekligen finns det en kluvenhet bland socialdemokraternas medlemmar och sympatisörer till det samarbete som utvecklats över tid. En del av svaret antyds ju i artikeln – att S-väljare varit vana vid att partiet kunna bilda regering på egen hand. Till det kommer att det bland fackligt aktiva finns en misstänksamhet gentemot MP. Synen är ju grundat på partiets ställningstaganden i arbetsmarknadslagstiftningen och delvis inom energi- och miljöpolitiken.

Men det är klart att med minskat väljarunderlag så har den socialdemokratiska partiledningen varit tvungna att se över alternativen för att kunna bilda regering. Har man som parti, i bästa fall, stöd av en tredjedel av väljarna måste man ju ta konsekvenserna av det.

Socialdemokraterna är ett parti som vill ta ansvar för rikets styrning i regeringsställning. Enligt min mening har det varit rätt att sätta sig i samarbete med Miljöpartiet. MP har mer än V visat att de är beredda att ta verkligt ansvar i regeringsställning. V tenderar fortfarande till att för mycket vara ett parti med åsikter mer lämpade för plakaten på 1 maj än beredda till jobbiga politiska kompromisser.

Länkar: SvD, SVT, di.se, SvD, dn.se, SvD

Arbetsförmedlingen ligger i botten


Enligt en undersökning om förtroendet för svenska myndigheter som Sifo genomfört hamnar Arbetsförmedlingen (Af) i botten. Af är den myndighet, tillsammans med bland annat Försäkringskassan, som får lägst/sämst förtroende bland de tillfrågade.

Det går ju alltid att diskutera om varför utvecklingen är sådan för denna statliga myndighet. Jag tror att det till stor del handlar om det uppdrag som riksdagens majoritet har gett Arbetsförmedlingen. Regeringen har med stöd av riksdagens majoritet genomfört stora förändringar av Af:s uppdrag och prioriteringar.

Af:s viktigaste uppgift idag synes i första hand vara att disciplinera de arbetslösa. Arbetsförmedlingens handläggare ska granska att de arbetslösa gör vad som ålagts dem. I de fall man bedömer att de arbetslösa inte har skött sig ska de anmälas till arbetslöshetskassan (i de fall de erhåller ersättning från dem) eller på annat sätt bestraffas med de medel man har.

Vidare har statsmakten genom detaljstyrning definierat Af:s uppdrag och viktigaste sysslor. De enskilda handläggarna har i många fall så många klienter att ta hand om att det inte finns någon som helst möjlighet att utföra sitt arbete på ett bra sätt.

Jag kan fortsätta att rabbla upp sådan kritik. Det är den sittande statsledningen som har det långsiktiga ansvaret för hur Af har utvecklats. Därmed har den även ansvar för hur människor kommit att bedöma Arbetsförmedlingen.

Länkar: SvD, dn.se, di.se, SVT, Arbetet, da.se

Regeringen får underkänt


Skolklassen får betyg

Aftonbladet har meddelat de senaste betygen för den borgerliga regeringens enskilda ministrar. Enligt tidningens rapportering är det endast fem av statsråden som får minst godkänt av svenska folket. Den minister som tydligen har tappat mest är utbildningsminister Jan Björklund.

Tja … jag vet inte …

Det är klart att jag här och nu skulle kunna uttrycka mitt stora gillande och uppskattning av betygsresultatet. Men det finns ingen större anledning att göra någon större affär av detta.

Det är klart att resultatet delvis är ett symptom på regeringspartiernas allmänt låga stöd i opinionsundersökningarna. Att enskilda ministrar får låga betyg kan ju även handla om att de har ansvar för områden som media under en tid granskat mer kritiskt.

En del ministrar kommer alltid att ges låga betyg eftersom de hanterar frågor som är mer ifrågasatta än andra. Andra ministrar får politikfrågor som hamnat i bakvattnet av de politiska prioriteringarna och för allmänhetens intresse. Sedan finns det förstås de som får exakt det betyg som de förtjänar.

Jag hoppas förstås att en ny regering kan bildas i anledning av det val som sker den 14 september. Min förhoppning grundas på helt andra skäl än en undersökning av de aktuella ministrarnas eventuella popularitet bland befolkningen.

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet, dn.se, di.se

En myndighet med dåligt betyg


Med icke beröm underkänt

Svenska Dagbladet rapporterar att Arbetsförmedlingen (af) har stora problem med sitt anseende bland arbetssökande och arbetsgivare. Enligt en SIFO-undersökning som tidningen har fått möjlighet att ta del av minskar människors förtroende för af och det arbete man utför.

Nu är det ju inte första gången som just af drabbas av liknande omdömen. Det är uppenbart att myndigheten inte har ett gott anseende bland det omgivande samhället. SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterade nyligen en rapport med liknande resultat. Henrik Oscarsson på SOM-institutet säger att …

Med tanke på den höga arbetslösheten vi har idag är vi beroende av en arbetsförmedling som fungerar och som har ett stöd från människor.

Jag är inte särskilt förvånad över att människor misstror Arbetsförmedlingen och de som arbetar där. Det handlar till stor del om det uppdrag som myndigheten har fått av regering och riksdag. De borgerliga partierna har drivit en politik som innebär att Arbetsförmedlingens uppgift inte är att förmedla arbeten för de flesta arbetslösa. af ska snarare vara domare och överhuvud för de arbetslösas arbetssökande aktiviteter. Detta uppdrag har ytterligare stramats åt.

Arbetsförmedlingen ska vidare i så hög grad som möjligt överlämna till privata företag att utföra coachning av arbetslösa. Inte alltid till bästa resultat för de som söker arbeten.

Det finns säkert saker att göra för att förbättra myndighetens arbete och service-anda gentemot arbetslösa och arbetsgivare. Men man gör rätt i att söka de grundläggande orsakerna till myndighetens dåliga rykte i det uppdrag och uppgifter att utföra som regering och riksdag har ålagt den.

Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör af, säger förhoppningsfullt att …

Om vi får 10–15 år på oss – då kommer vi att ligga mycket bättre, för då sjunker också arbetslösheten och då blir det arbetskraftsbrist.

Myndighetschefens uttalande tyder ju inte på särskilt stort intresse av att aktivt arbeta med förtroendekrisen. En sådan passiv inställning till myndighetens problem tjänar den väldigt illa. Hon känns mest som en försvarare av och företrädare för den borgerliga regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik.

Det behövs verkligen mer aktiva åtgärder för att höja Arbetsförmedlingen i allmänhetens ögon. Socialdemokraterna har uttalat att man vill förändra Arbetsförmedlingens uppdrag till att åter bli det som myndighetens namn antyder.

Det är uppenbart att Arbetsförmedlingen behöver både ett nytt uppdrag som en ny chef!

Länkar: SvD, SVT, dn.se, Aftonbladet debatt

Var fjärde arbetsgivare har problem att rekrytera rätt personal


I en undersökning som företaget Proffice låtit Sifo genomföra framkommer det att var fjärde arbetsgivare (28 %) har svårt att hitta kompetent personal. I ett pressmeddelande meddelar man att …

Breda satsningar på utbildning och lärande i arbetslivet är receptet när arbetsgivarna själva får peka ut vägen mot minskad ungdomsarbetslöshet. Förändringar av LAS – den flitigt debatterade lagen om anställningsskydd – är minst
viktig enligt chefer i privata och offentliga organisationer.

Carina Björkefors, nordisk försäljningsdirektör Proffice, säger i pressmeddelandet att …

Arbetsgivarna ropar efter utbildning och erfarenhet. Här finns stor förbättringspotential för att öka matchningen och fylla de stora behov av kompetens och erfarenhet som finns. Målet är att på sikt skapa möjligheter att få bukt med ungdomsarbetslösheten.

Det är verkligen intressanta uppgifter som framkommer i det korta pressmeddelande som man producerat. Utmaningen för politiker på alla nivåer vore ju att efterfölja det som näringslivet efterlyser. Men vad gör den borgerliga regeringen? En satsning på att låta ”skoltrötta” elever kunna gå kortast möjliga tid på en gymnasieutbildning. Det kommer att skicka ut ungdomar i arbetslöshet och långvarig utslagning från arbetsmarknaden.

Snacka om att gå baklänges mot framtiden!

Länkar: SvD, SVT, etc

%d bloggare gillar detta: