Bloggarkiv

Är det fackets fel?


Arbetsgivarorganisationen Almega har betalat för införande av annonser i anledning av den pågående konflikten med Seko. Arbetsgivarnas budskap är enkelt och sammanfattas som att ”Arbetsgivarna vill förhandla men facket väljer strid”.

Denna arbetsmarknadskonflikt kan dra ut på tiden om inte medlarna till idag har funnit den heliga graal som gör att parterna kan acceptera någon form av kompromiss. Seko har valt att ta strid för att deras medlemmar ska ges möjlighet till fastare och tryggare anställningar. Arbetsgivarna vill i sin kostnadsjakt kunna använda de anställdas tid så flexibelt som möjligt.

Konflikten rör en för arbetsgivarna viktigt principfråga – deras arbetsledningsrätt. Den har under tidens gång med ökad facklig styrka och genom lagstiftning något begränsats. Det är klart att arbetsgivarna skulle vilja slippa uppsägningstider och inskränkningar i hur man vill anställa människor.

Almega  har blivit till något av Svenskt Näringsliv främsta uppskickande av testballonger. Inom Almega finns växande servicebranscher. Därför är det av vikt för den samlade arbetsgivarkåren att hålla emot fackliga strävanden som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att flexibelt använda de anställdas tid.

Man kan därför lika gärna hävda att det är arbetsgivarna som valt strid framför diskussion i denna fråga.

Länkar: Arbetet, SvD, politism, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg

FP vill begränsa strejkrätten


I ett debattinlägg föreslår Christer Nylander, Folkpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor, att man ska begränsa fackföreningars strejkrätt genom en proportionalitetsprincip. Christer menar att Seko:s sätt att varsla om strejk på Stockholmståg och Krösatågen går utanför det rimliga med vad konflikten gäller. Tja … det är ju Folkpartiets åsikt och knappast en otvetydig sanning.

Vad som är uppenbart är att Folkpartiet vill sätta koppel på fackföreningars möjligheter att strejka. En domstol ska kunna avgöra vad som är en rimlig nivå på den arbetsmarknadskonflikt som pågår.

Det finns redan idag regelverk som begränsar strejkrätten. I dagens mediavärld gäller det att också ha allmänhetens stöd för att en strejk som drabbar medborgarna ska ha möjlighet att lyckas. Se till exempel vid de tillfällen då bussförarna inom Kommunal strejkat för bättre arbetsvillkor. Kommunal lyckades därför att det fanns ett starkt stöd från de som brukade åka med bussarna.

Systemet bygger på att det finns en rimlig balans mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Folkpartiet är uppenbart ute efter att stärka arbetsgivarna på arbetstagarnas bekostnad.

Seko för en viktig strid om hur många anställda som ska ha otrygga och korta anställningar. Det är en kamp som politikers orimliga upphandlingsregler har drivit fram. Här är Folkpartiet starkt medskyldiga i den utveckling som pågår.

Det vore kanske bättre för Folkpartiet att se över sin egna politik i detta avseende?

Länkar: Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt, SvD, dagens arena, politism, dagens arena, SVT, politism, SvD, di.se, dn.se, Ekot, dagens arena, Lag&Avtal, Publikt, Arbetet, Sekotidningen, Sekotidningen, Fastighetsfolket, Arbetet, da.se, Sekotidningen, Hotellrevyn, Arbetet, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Peter Johansson, Martin MobergMartin Moberg, Alliansfritt SverigeAlliansfritt Sverige, Peter Johansson, Jan-Henrik Sandberg, Helle Klein, Samuel Engblom, Carola Andersson

Hänsynslös facklig övermakt?


Fack jo!

Fack jo!

Under gårdagen varslade Seko om att utöka sin strejk ytterligare från och med midsommarhelgen. Denna gång handlar det om att ta ut Seko:s medlemmar på Stockholmståg och Krösatåg (i Småland) i strejk. Det är förstås en nyhet som slagits upp ganska stort i Stockholmscentrerad media.

Arbetsgivarna anser förstås att Seko överdriver med tanke på att samtal faktiskt pågår. Seko, å sin sida, anser att det händer för litet i dessa samtal. Det faktum att arbetsgivarna har varslat om lock-out verkar ha gått de flesta media förbi.

Parterna träffades igår kväll vilket innebär att tvisten i bästa fall när detta inlägg publiceras.

Nyheten om Seko:s varsel om utökad strejk verkar ha påverkat den ärade ledamoten i Sveriges Riksdag, Carl B Hamilton (FP) djupt. Man kan väl till och med säga att han blåste en säkring när han nåddes av det upprörande. Ganska snabbt fick han ut ett meddelande på Folkpartiets hemsida.

I det meddelar han sin avsky över Seko:s, som han skriver, fullkomligt oproportionerliga åtgärd. Och så skriver han …

Seko är en del av den arbetarrörelse som i facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna vill ta över ansvaret för Sverige efter riksdagsvalet. Säg nej till denna demonstrerade hänsynslösa fackliga övermakt. Rösta emot att fackliga bossar som Sekos ska kunna få politiskt inflytande efter riksdagsvalet!

Han Carl B får väl tycka vad han vill om detta. På svensk arbetsmarknad har vi den ordningen att det är parterna som utformar och diskuterar kring löne- och näraliggande anställningsvillkor. Kommer parterna inte överens i förhandlingar finns ett regelverk kring hur mankan vidta stridsåtgärd riktade emot förhandlingsmotparten. Till det kommer ett statligt medlingsinstitut med en egen uppsättning verktyg för att få parter att samtala i ordnad ton.

Carl B Hamilton får väl önska att regelverket var utformat på annat sätt. Han kanske, till och med, önskar förbjuda facken att vidta vilka som helst åtgärder liknande strejk eller annat.

Vi vet däremot att Carl B Hamilton djupt ogillar arbetarrörelsen och den koppling som finns mellan LO-förbunden och det socialdemokratiska partiet.

Det är kanske inte att förundras över Carl B Hamiltons sura ton i sitt nyhetsbrev. Det kommer i vilket som helst inte att bidra på något sätt till att lösa den grundläggande frågan.

Länkar: dn.se, dagens arena, SvD, dn.se, Ekot, Ekot, Sekotidningen, Publikt, Arbetet, ka.se, Sekotidningen, Elektrikern, Arbetet, Arbetet, Sekotidningen, da.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Johansson, Martin Moberg, Leine Johansson

 

 

 

Personalen får ta kostnaden för anbudsjakten


20140609-232155-84115204.jpg
Igår beslutade LO:s styrelse att ställa sig bakom Seko:s krav i den pågående tågstrejken. LO-styrelsen menar att arbetsgivarnas inställning är kompromisslös och att den inte hör hemma på svensk arbetsmarknad. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att …

Vi kan inte gå med på vad som helst på svensk arbetsmarknad. Att man säger upp personalen för att de ska kunna söka tillbaka tjänsterna på deltid, det är ett jäkla ofog och det sker allt oftare vid upphandlingar. Det är personalen som får ta kostnaderna för anbudsjakten.

Det är förstås viktigt att LO-styrelsen har ställt sig bakom Seko:s avtalskrav i denna kamp. Det handlar ju långsiktigt om anställningstryggheten. Genom politikernas flathet (alternativt full medvetet) är det de anställda som får betala kostnadsjakten i samband med offentliga upphandlingar.

Politiker på alla nivåer har valt att enbart acceptera det lägsta priset i en upphandling. Man har valt att bortse ifrån om priset är rimligt i förhållande till kollektivavtalsenliga löner och villkor i övrigt. Eftersom politikerna (inte alla) väljer att bortse från sådant som rimliga villkor för anställda har detta blivit till en fråga för arbetsmarknadens parter att lösa.

Eftersom arbetsgivarna har valt att se Seko:s krav som ett försök till ingrepp i arbetsgivarnas arbetsledningsrätt har det blivit nödvändigt för LO att engagera sig i konflikten.

Vi får väl se om detta imponerar på Almega och Svenskt Näringsliv.

Länkar: Aftonbladet ledare, SvD, Ekot, dn.se, Arbetet

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Peter Johansson, Ola Möller, Martin Moberg, Helle Klein

Det är fruktansvärt jobbigt att vara timanställd


Strejksympati

Igår meddelade fackförbundet Seko att de varslar om ytterligare strejk från och med den 17 juni. Varslet gäller ”Kustpilen”. Orsaken till det utökade varslet handlar om att Veolia på Kustpilen vill ersätta normal vikariehållning och en del av fast personal med timanställda. Seko vill få till centrala avtal som garanterar de anställda bättre och tryggare anställningar där fast anställning till heltid är normen.

Svenska Dagbladet har talat med en av de personer som kan komma att strejka från den 17 juni. Personen i fråga (som i flera år arbetat på Veolia) säger till tidningen att …

Det är fruktansvärt jobbigt att vara timanställd. De fastanställda kan stänga av sin tjänstemobil när de kommer hem, men jag måste vara tillgänglig dygnet runt.

Är man inte tillgänglig slutar de ringa och man blir uppsagd. Det har hänt.

Strejkvarslet är förstås lagt för att sätta press på arbetsgivarparten.

Det är en viktig strid som Seko för i detta fall. Det handlar om det är de anställda som ska betala priset för upphandling av kollektivtrafik genom försämrade arbetsvillkor.

Det är de upphandlande politiskt styrda organisationerna som har ansvar för att utforma kraven på den entreprenör som ska bedriva verksamheten och vilket det sociala priset får vara.

Länkar: Publikt, Lag&Avtal, Sekotidningen, ElektrikernSekotidningen, Arbetet, Arbetet, Arbetet, Publikt, ka.se, ka.se, SvD, dn.se, SvD, Politism, Ekot, dn.se, SVT, dn.se, dagens arena, di.se, SvD, Ekot

Fler som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg

Om ett politiskt ansvar


En strejk har brutit ut vid Öresundståg, pendeltåg som upphandlats av Skånetrafiken, som körs av Veolia. Det är fackförbundet SEKO som efter förhandlingar valt att ta till det yttersta konfliktvapen som fackföreningar har i sin arsenal. Förbundet vill få till bättre centrala avtal med bestämmelser som reglerar anställningsformerna. Man vill uppnå att heltider ska vara huvudanställningsformen och deltider och korta anställningar undantaget.

Arbetsgivarna, genom Almega, motsätter sig de fackliga kraven. Man hänvisar till arbetsgivarens rätt att själv leda och fördela arbetet. Arbetsgivarna håller hårt fast vid arbetsledningsrätten och motsätter sig ingrepp i den. Historiskt har också de fackliga organisationerna accepterat arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet. Fackföreningarna fick rätt att utan hinder organisera och bilda fackföreningar mot att arbetsgivarna fick behålla arbetsledningsrätten.

Det betyder inte att förhållandena har förändrats över de över hundra år sedan det historiska bytet gjordes. Det har införts bestämmelser i lagstiftning och i kollektivavtal som har begränsat arbetsgivarnas arbetsledningsrätt. Arbetsgivarnas arbetsledningsrätt är fortfarande en sådan fråga där arbetsgivarna håller emot och inte ger något gratis. De strävar snarare åt att återvinna tidigare ”förlorad mark”. Ökad arbetslöshet och urholkad arbetslöshetsförsäkring har gynnat arbetsgivarna i så motto.

Men den politiska utvecklingen har bidragit till att denna strejk har brutit ut. Politiker på lokal och regional nivå har genom en strävan att sänka priset på kollektivtrafik, och annan skattefinansierad välfärd, drivit på denna utveckling. Man har drivits av den enda strävan att acceptera det lägsta priset utan att se till de eventuella effekterna på de anställdas villkor. Det är de lokala och regionala politikerna som sätter villkoren för hur upphandlingen ska ske. Det är fullt möjligt att kräva kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

Jag har full förståelse för och delar SEKO:s uppfattning om det viktiga i att ta denna strid. Konflikten kommer att lösas så småningom. Det kommer att bli parterna i denna bransch som måste hitta fram till en lämplig kompromiss kring arbetsledningsrätten och de anställdas rimliga krav på goda arbetsvillkor.

Samtidigt passar de för upphandlingen ansvariga politikerna för sitt ansvar. De kan mycket väl ställa krav på rimliga villkor för de anställda i samband med upphandlingen.

Länkar: Sekotidningen, SvD, di.se, SVT, SvD, dn.se, SVT, SVT, ekuriren, dn.se, Ekot, di.se, dn.se, dagens arena, Ekot, SVTSekotidningen, Arbetet, Lag&Avtal, Arbetet, PubliktSekotidningen, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Johansson, Helle Klein

Järnvägsunderhållet är eftersatt och splittrat


Igår morse spårade ett godståg ur vid den, så kallade, getingmidjann söder om Stockholms Central. Olyckan fick omedelbart stora konsekvenser får all södergående järnvägstrafik till och från Stockholm. Vad jag förstått så kommer olyckan innebära störningar i trafiken under nån vecka framåt.

I media kunde man snart läsa om att problem funnits på den aktuella järnvägssträckan. Banarbetare fick så sent som i somras åtgärda ett antal fel med rälsen.

Den aktuella järnvägssträckan är tydligen Sveriges hårdast belastade. Här trafikerar fjärrtåg, regionaltåg. pendeltåg etc sträckan in till centralstationen. När Stockholms Central en gång byggdes fanns två spår som trafikerades av ett antal tiotal tåg om dagen. Idag trafikeras samma två spår av hundratals tåg. Modern teknik har gjort att man kan trafikera sträckan mycket tätare än förut. Men vid minsta fel på tekniken …

Det är klart att det är lätt att göra partipolitik av denna olycka. Det är ju som Aftonbladet skriver kommunikationsministern Catharina Elmsäter Svärd som är den högste ansvarige för situationen. Men i ärlighetens namn så måste jag väl åndå medge att dagens situation förmodligen har kommit efter många års bristande och (kanske) felaktig politik.

Den fackliga organisationen SEKO kritiserade i en rapport situationen. De skriver att …

Järnvägen har varit grovt eftersatt i form av undermåliga resurser för drift, underhåll och reinvesteringar. Kombinationen av avreglering och bristande investeringar har gjort att den totala samhällsnyttan i transportsystemet ställts åt sidan. Det har lett till samhällsekonomiska förluster och medfört en försämring av de järnvägsanställdas villkor och arbetssituation. Med en järnväg som blir allt sämre kommer människor och transportköpande företag att söka sig bort från järnvägen.

SEKO menar att det saknas samordning av underhållet. Det behövs därför ett organ, i förslaget Trafikverket, som borde ha ansvaret för ett fungerande underhåll. SEKO menar vidare att underhållet är kraftigt eftersatt och att det behöver skjutas till stora resurser för att förbättra situationen.

Det kommer att krävas omfattande investeringar i den svenska järnvägen. SEKO presenterar i sin rapport flera åtgärder som de anser behöver genomföras:

 • Öka robustheten i svensk järnväg genom att ge Trafikverket ökade resurser.
 • Avsätt resurser för byggandet av höghastighetsbanor.
 • Trafikverkets ska göras till helhetsansvarig myndighet för 

  järnvägen.

 • Trafikering av tågplanen måste kvalitetssäkras. En avreglerad 

  marknad kräver mer regler och kontroll.

 • Slopa SJ:s avkastningskrav.
 • Trafikverket ska ansvara för och bedriva banunderhåll, drift

  och mindre reinvesteringar i egen regi.

Även om kanske inte alla förslagen är politiskt möjliga att genomföra finns det ändå en viktig tanke bakom förslagen. Det behövs någon som håller ihop det hela. Vad jag förstår så har Storbrittannien ett system med helt avreglerad tågtrafik men en myndighet som svarar för underhållet av järnvägsnätet. I Sverige upphandlas underhållet av ett stort antal olika aktörer som endast ansvarar för ”sina” sträckor.

Länkar: SvD, SvD, Aftonbladet ledare, vlt, Ekot, Ekot, dn.se, dn.se, dn.se, Arbetet, SVT, vlt,  SVT, di.se

Fler som skrivit: Monica Green

Årets budget för drift och underhåll av den svenska järnvägen är slut


Igår besökte jag Stockholm över dagen för att delta i en av IF Metall genomförd utbildning om konkurser och löneindrivning. Eftersom jag skulle till förbundshuset (centralt i Stockholm) åkte jag med tåg från Eskilstuna.

Morgontåget avgick som aviserat och anlände i tid till den stora staden. Däremot gick det inte lika bra när jag skulle åka hem. Tåget avgick i och för sig i tid men saknade en tågdel motsvarande ca 160 sittplatser. Eftersom tåget avgick vid 17-tiden var det många pendlare som skulle med ombord. Tåget blev förstås smällfullt med många stående.

Det tåg som jag åkte hem med hade kommit iväg alldeles för sent från Eskilstuna. Det var meningen att det tåget skulle kopplas ihop med en del ytterligare. När detta inte lyckades skickade man iväg tåget som anlände i tid för att direkt vända tillbaka.

I tisdagens Dagens Nyheter var SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén tillsammans med trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S) undertecknare av ett debattinlägg kring den svenska järnvägen. Det verkar som att regeringens extra anslag till järnvägsunderhåll på 1,8 miljarder under 2012 redan är slut. Herrarna undrar …

… Vart har pengarna tagit vägen? Klart är att de inte har lett till ökat järnvägsunderhåll, för järnvägsföretagen har inte sett till de pengarna i några upphandlingar. Nästa fråga vi ställer oss: Är regeringen medveten om detta? Har infrastrukturministern koll på att insatserna för att rusta upp järnvägen nu skjuts på framtiden?

Jag kanske inte direkt kan skylla regeringen för det av mig igår upplevda debaclet. Jag bor dock på en ort som blivit allt mer beroende av fungerande tågkommunikationer till, framför allt, Stockholms arbetsmarknad. Det är ett stort antal människor som pendlar dagligen till och från Eskilstuna medelst tåg. Jag har förståelse för att många av dem, med viss oro, ser fram emot hur denna vinter kommer att bli.

Jag påstår inte att den sittande regeringen ensamma är skyldiga till det eftersatta underhållsbehovet inom järnvägen. Jag är rädd att dessa försyndelser har byggts upp över tid. Det går därför inte att vänta allt för länge med att få ordning på järnvägen och dess system. Jag reser gärna med tåg. Det är ett alldeles utmärkt sätt att resa – både snabbt och det är bättre för vår miljö.

Om än inte regeringen ensamma kan skyllas för hur situationen ser ut idag är det ändå de som har att svara för en annan och bättre ordning. Det är den borgerliga regeringens företrädare som har att se resenärerna i ögon vid eventuellt kommande tågkaos.

Länkar: DN Debatt, Arbetet, Ekot, dn.se, SvD, dagens arena, Sekotidningen, DN Debatt

Andra som skrivit: Ola Möller

Statlig censur


Dagens Nyheter rapporterar att Jernhusen, det fastighetsbolag som äger  svenska järnvägsstationer, stoppat en till avregleringen av järnvägen kritisk annonskampanj från SEKO. Cecilia Granath, pressansvarig vid Jernhusen, säger att SEKO:s kampanj kritiserar den marknad som de själva och deras kunder verkar på. Jonas Pettersson, kommunikationschefen på SEKO, säger till DN att …

Det är första gången att vi har blivit portade på annonsplats och då har vi ändå gjort betydligt tuffare kampanjer än den här. Vi är också förvånade över att ett statligt bolag bedriver politik på det här sättet i stället för att verkställa politiska beslut. Vad skulle hända om ett politiskt parti skulle vilja förmedla ett liknande budskap? Skulle de också bli portade?

Det är intressant att ett statligt bolag tar den inställningen till SEKO:s kampanj. Av svaret kan man ju utgå ifrån att hade en organisation positiv till avreglering önskat uttrycka det i annonser på järnvägsstationerna hade de fått ett positivare svar. På så sätt tar de ställning i en politisk fråga och förhindrar (eller åtminstone försvårar) en öppen debatt i frågan.

Det känns något anmärkningsvärt minst sagt!

Länkar: dn.se, Aftonbladet

%d bloggare gillar detta: