Bloggarkiv

Gör upp om migrationspolitiken!


I ett ganska uppmärksammat utspel argumenterade LO:s vice ordförande Tobias Baudin för att Socialdemokraterna och Moderaterna borde anstränga sig för att finna en överenskommelse kring migrationspolitiken. Till SVT sade Tobias att …

Sverige, men också Europa, befinner sig i ett allvarligt läge där miljontals människor flyr undan krig och svält. I ett sådant läge är det viktigt med politiskt ansvarstagande. Därför tror jag att både S och M skulle gynnas av att hitta en bred överenskommelse om migrationspolitiken.

På det sättet skulle debatten i Sverige kunna handla om det verkligen viktiga – hur ska vi få ner arbetslösheten, få en bättre skola, stärka välfärden. Den här diskussionen vi har nu om migration och tiggeri gynnar bara Sverigedemokraterna.

Jag tror det ligger en del i det som Tobias säger. Det finns, undantaget SD, en ganska stor uppfattning om att Sverige fortsatt ska vara ett öppet land för flyktingar och de som önskar arbeta i vårt land. Samtidigt finns det förstås vissa problem i dagens Sverige. De som kommer till Sverige har svårt att snabbt komma i arbete, det är uppenbart att det finns strukturell rasism som gör att människor med ”konstiga” namn har svårare att få arbete (trots god formell kompetens).

Även om det finns vissa punkter kring migrationspolitiken där det råder ganska stor oenighet mellan partierna/blocken vore mycket vunnet med en bredare samsyn om den praktiska politiken. En bred politisk uppgörelse parat med avtal/överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden borde göra det möjligt att parera SD:s uppfattningar.

Det mesta tyder på att svenskarna önskar bibehålla en fortsatt generös politik kring migrationen. Men man saknar politiska förslag och åtgärder för att åstadkomma en bättre tingens ordning.

Annons

En politik för minsta gemensamma nämnare


Tidningen Dagens Industri konstaterar i en kort artikel att regeringen ”har åkt på rekordmånga nederlag i riksdagen”. Riksdagens majoritet har redan beslutat om 102 ”tillkännagivanden” vari man uttryckt sin åsikt i frågor där regeringen har en annan politik. Jessica Polfjärd, gruppledare för Moderaterna i riksdagen, menar att detta visar att …

… det är en historiskt svag regering.

Och, det är klart, i någon mening har hon ju rätt. Vi har efter det senaste valet en riksdag med en majoritet av ledamöter från partier ståendes till höger om politikens mittpunkt. Men eftersom de rödgröna partierna tillsammans blev större än den tidigare alliansen fick S och MP bilda regering (med stöd av V).

De fyra borgerliga partierna kan med stöd av SD blockera alla förslag från regeringen när helst de har lust att göra det. Det är därför som vi har en S+MP-regering som styr riket med en alliansbudget. Detta nederlag för regeringen ledde till att man hotade med att utlysa nyval.

Efter visst övervägande valde de borgerliga partierna att de hade mer att förlora på att genomföra ett nytt val. Därför valde de efter krumbuktande att ingå den så kallade decemberöverenskommelsen. Den innebär att de borgerliga partierna kommer att släppa i genom det största politiska blockets förslag till statsbudget. Samtidigt förbehåller de sig rätten att i alla övriga frågor rösta som de vill. Därav alla dessa tillkännagivanden.

Vi har idag en riksdag där det är lättare att säga nej till förslag än att skapa politisk majoritet över blockgränserna. De fyra borgerliga partierna i alliansen har skapat en bergfast hård blockpolitik som endast sakta låter sig eroderas. De fyra partiernas fokus ligger på att vinna det kommande valet 2018. De känner liten motivation till att ingå överenskommelser med den sittande regeringen.

Det spännande är väl hur länge decemberöverenskommelsen kommer att hålla. Det är uppenbart att det finns ganska starka krafter bland de borgerliga partierna som gärna kan tänka sig att skapa majoritetspolitik tillsammans med SD. Än så länge håller de borgerliga partiledninarna emot. De inser väl den politiska risken med att själva överta regeringsansvaret i detta parlamentariska läge. De avvaktar säkert hellre till kommande ordinarie val 2018.

Därför gäller det att för socialdemokraterna (och miljöpartiet) att hitta politiska vägar för att kunna skapa politik som lägger grunden för valseger och ett mer förmånligt parlamentariska läge i kommande riksdagsval.

Länkar: di.se, SvD, di.se, di.se, dn.se, SvD, di.se, SvD, Ekot, Ekot, dagens arena, SvD, di.se, SvD, di.se, di.se, Ekot, di.se, dagens arena, di.se, di.se, di.se, dn.se, dn.se

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Peter Johansson, Ulf Bjereld, Jan Jarlbäck, Fredrik Antonsson

SD ett pajasparti?


Enligt en artikel säger statsminister Stefan Löfven att …

Sverigedemokraterna är ett pajasparti som använder riksdagen som sin egen lekstuga.

Bakom uttalandet ligger förstås att SD under gårdagens partiledardebatt lade en misstroendeförklaring riktad emot statsministerns regering. Det är måhända något överdrivet att hävda att SD enbart är ett ”pajasparti”. Känslomässigt kan jag däremot förstå Stefans spontant visade uttryck för det parti som så envist väljer bort sina egna politiska förslag enbart av den anledningen att de vill markera sin existens.

SD hade hoppats att på ett verkligt sätt kunna utnyttja sin vågmästarroll i riksdagen. Genom den så kallade ”decemberöverenskommelsen” sidsteppades partiet. Övriga partier i riksdagen insåg att ett extra val vore ett allt för osäkert sätt att förändra den parlamentasiska situationen. I besvikelse över händelseutvecklingen väljer SD att utnyttja det enda medel som återstår – begära misstroendeförklaring och sedan hoppas på att tillräckligt många ledamöter från alliansen stödjer ett sådant förslag.

Det finns inget idag som tyder på att SD kommer att lyckas med sitt utspel. Det är inte troligt att en majoritet av alliansens ledamöter är tilltalade av att överta regeringsansvaret i ett läge där de aktivt behöver anpassa sin politik till SD:s fördel för att vinna majoritet i kammaren.

Allianspartierna är fullt nöjda med att kunna rösta ned kommande propositioner och på så sätt försvåra regeringens arbete. En sådan oppositionsroll kräver ju inte ett aktivt beroende av SD.

SD:s misstroendeförklaring är därför enbart till för att markera och tydliggöra inför sina sympatisörer den självpåtagna rollen som enda riktiga oppositionsparti i riksdagen. De avlossar ett löst skott med sitt muskedunder. Det dundrar och står an men det har ingen verkan när tystnaden väl har lagt sig.

Länkar: di.se, dagens arena, SVT, di.se, SVT, SvD, Ekot, SvD

Fler som skrivit: Skiftet, Johan Westerholm

Om det omöjliga i att definiera ett folk


Martin Aagård skriver i en krönika om det omöjliga i att definiera ordet nation. Inlägget är en reaktion på den debatt som kommit efter att Björn Söder resonerat om detta begrepp i en intervju i Dagens Nyheter. Martin skriver, bland annat, att …

Det är helt hopplöst att definiera ett folk. I alla fall i den bemärkelsen Björn Söder och Hitler använder ordet. Människogrupper bildas och löses upp. Landsgränser flyttas. Språk förändras och utvecklas. Människor byter identitet och de flesta av oss har ingen särskild identitet alls.

Föräldrar förstår plötsligt inte vad deras barn pratar om.

Plötsligt firar vi jul i Thailand.

Är vi ett folk då?

Det är som om SD vill frysa fast Sverige i ett idylliskt mytiskt 1950-tal då man tänkte sig att landet var det folkhem som Per-Albin Hansson talade om. Men det fungerar ju inte så. Världen förändras hela tiden genom att människor reser, böcker och tankar sprids över gränser. Idag sprids intryck, moden, musik och tankar blixtsnabbt över världen. Nationsgränser blir allt mer irrelevanta.

Det finns en nästan religiös tro/övertygelse om att Sverige på några få år ska gå under genom muslimsk invandring. Det finns inga sakliga argument som biter på de mest övertygade om att denna övertygelse inte är annat än en tro lika verklig som jultomten.

Länkar: Aftonbladet kultur, SvD, di.se

Fler som skrivit: Skiftet, Ulf Bjereld

Om svenskhet


Sverigedemokraterna hävdar med viss bestämdhet att de inte är rasister. De menar snarare att de är konservativa nationalister. De menar att Sverige/nationer är präglat av vissa ursprungliga traditioner och värderingar. SD:s partisekreterare Björn Söder säger att …

Det är ju så att Sverige i dag inrymmer andra nationer. Vi har ju till exempel den samiska nationen. De är svenska medborgare, men tillhör den samiska nationen. Vi har också tornedalsfinnar och så vidare. Vi accepterar dem. Men om det blir för många nationer i nationalstaten – då kan det bli problem.

Han utvecklar inte på vilket sätt det kan bli problem med att ha för många ”nationer” i nationalstaten. Begreppet nation kan ju verka väldigt lätt att definiera. Sverige har ju bildats och växt samman ur ett ursprung av vad vi kan kalla ”hövdingadömen”. Den nation som Sverige är idag är en politisk konstruktion fastställd efter avtal med Ryssland 1812.

Den svenska nationen som den ser ut idag är en verklighet efter politiska beslut, krigens växlingar och andra slumpmässiga handlingar. Människor från andra kulturer, religioner, nationer och platser har kommit till det område som idag kallas för Sverige. De har kommit hit av olika skäl och bevekelsegrunder.

Det finns därför ingen ursprunglig svensk kultur. Våra traditioner och sätt att agera har hela tiden påverkats av vår omvärld. Det finns ingen genuint svensk kultur. Vi har fångat upp andras traditioner och blandat dem med med de befintliga. Vårt språk, vårt mode, vår mat, filosofiska och andra tankesätt förändras hela tiden. Det finns vare sig gott eller ont i det. Det är så det ser ut överallt.

SD vill att de som kommer till Sverige ska anpassa sig till det svenska och bli assimilerade. Men hur ska det gå till? Hur ska man definiera vad svenskhet är? Hur ska man kunna förbjuda att traditioner, kultur, övertygelser och människor förändras i mötet med andra?

Det är genom att Sverige har bejakat och välkomnat människor från andra kulturer och erfarenheter som landet har utvecklats och förändrats. På samma sätt har människor som rest från Sverige påverkat utvecklingen i vår omvärld. Människans utveckling har handlat om att individer rört på sig, lämnat den trakt där man är född för att söka nya erfarenheter och sätt att leva.

Länkar: dn.se, SvD, SvD, dn.se, politism, ekuriren, ekuriren, dn.se, SvD, SvD, SvD, dn.se, di.se, SVT, Aftonbldet kultur, SVT, Aftonbladet ledare, SVT, SvD, dagens arena, di.se, SvD, Resumé, di.se, dagens arena

Fler som skrivit: Ali Esbati, Ulf Bjereld

Gör upp med SD


I ett debattinlägg framför representanter för Kristdemokraterna och Centern sina tankar för att göra en uppgörelse med Sverigedemokraterna kring migrationspolitiken. De skriver i sitt inlägg att de …

… aldrig acceptera Sverigedemokraternas människosyn och fördomsfulla attityd mot invandrare.

De är dock beredda att ingå uppgörelser med detta parti och presenterar sina utgångspunkter för detta. Av rapporteringen kring inlägget framgår att berörda partiledningar inte är helt positiva till tankarna. Debattinlägget är trots det viktigt genom att det visar att det finns de som kan tänka sig att samarbeta med SD. De passar vidare på att presentera klassiskt borgerliga förslag kring arbetsrättsliga frågor.

Debattinlägget är förstås att förstå som en testballong för att bredda det borgerliga regeringsunderlaget. Det är tydligt att både Centern som Kristdemokraterna står SD nära i vissa frågor. Den gångna mandatperioden och spelet kring den sittande regeringens budget visar att SD oftast röstar på de borgerliga partiernas förslag. Man borde väl därför inte vara helt förvånad över de närmanden som sker mellan företrädare för alliansens partier och Sverigedemokraterna.

Länkar: dn.se, SVT, SvD, politism, dagens arena, di.se, Ekot, Aftonbladet kultur, Aftonbladet kultur, DN kultur

Fler som skrivit: Sjätte mannen, Kaj Raving

Parlamentariska krumbukter och taktiserande


Allt tyder på att dagens omröstning i riksdagen innebär att regeringens budgetförslag inte kommer att få riksdagens majoritet bakom sig. Sverigedemokraterna har valt att rösta på allianspartiernas budgetmotion snarare än på sin egen. Eftersom de borgerliga partierna kommer att rösta på sin motion faller regeringens budgetproposition.

Det i sin tur leder till att statsministern kommer att avgå. Stefan säger att …

Om den budgeten skulle vinna är det uteslutet att jag skulle sitta kvar och administrera den. Det sker inte, säger Stefan Löfven.

Det är ju ganska självklart att den sittande regeringen inte kommer att administrera en statsbudget de inte tror på och heller inte själva arbetat fram. Vad jag förstår finns det olika handlingsalternativ för regeringen att gå.

Många pratar om att regeringen kan remittera budgeten till riksdagens finansutskott för fortsatt beredning. Det skulle kunna vara en väg för att partierna kan börja prata med varandra. Ett annat alternativ är att riksdagen släpper fram en renodlad socialdemokratisk regering. Ett tredje realistiskt alternativ är ju att allianspartierna bildar regering. En sådan skulle ju kanske ha lättare att få i genom sin budgetar. Men det förutsätter ju att SD inte väljer en liknande taktik framöver – att rösta med oppositionens förslag i avsikt att skaffa sig inflytande över dagspolitiken. Det är faktiskt något de har hotat med.

Samtidigt har de tidigare regeringspartierna, partierna i den sittande regeringen och VP har ju markerat att de inte avser att samverka med SD. Det kanske inte är ett lockande alternativ för alliansen att sätta sig i knät på SD. Enda sättet att komma ur denna parlamentariska fälla är att skapa överenskommelser över den politiska blockgränsen.

Jag kan verkligen inte påstå att jag sitter inne med lösningen på den situation som kan uppstå idag. Jag har hela tiden trott på att regeringen ändå till slut skulle få i genom sin budget. Allt tyder nu på att jag kommer att få fel.

Socialdemokraterna bjöd in, som de säger, alla ansvarsfulla partier till att undersöka för att tala om hur man tillsammans kan ta ansvar för Sverige. Det mötet verkar inte ha gett några som helst öppningar inför dagens behandling och diskussion i riksdagen.

Onekligen stundar ovissa tider och tidender under en tid.

Länkar: Aftonbladet ledare, dn.se, dagens arena, dagens arena, SvD, di.se, SVT, dagens arena, SVT, Ekot, SvD, SvD, di.se, dagens arena, dagens arena, SvD, di.se, di.se, dagens arena, SVT, Ekot, dagens arena, SVT, dn.se, SvD, di.se, dagens arena, dagens arena, SVT, Ekot, politism, SvD, SvD, di.se, dn.se, di.se, SvD, SVT, dagens arena, Ekot, Aftonbladet ledare, dn.se, Ekot, dn.se, SVT, di.se, SvD, Ekot, politism, SVT, dagens arena, SvD, SvD, SvD, Arbetet, Arbetet, Arbetet, Arbetet, Expressen kultur, dagens arena, SvD, SvD, di.se, di.se

Fler som skrivit: Peter Johansson, Monica Green, Markus Mattila, Peter Johansson, Jesper Bengtsson, Monica Green, informationstjänsten, Ulf Bjereld, Peter Johansson, Tobias Lundin Gerdås, Helle Klein, Helle Klein

Ett parti som delar in människor i vi och dom


Sverigedemokraterna fortsätter sin katt- och råttalek inför riksdagens omröstning om höstbudgeten nästa vecka. Samtidigt som de meddelade att de tar beslut dagen innan riksdagens behandling av budgeten publicerades ett debattinlägg i form av ett ”öppet brev” Partiets gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, presenterade tio punkter för att kunna tänka sig att rösta för regeringens budget.

De tio punkterna representerar ett antal krav som SD vet att regeringen inte kommer att tillfredsställa (knappast heller de borgerliga partierna) och ett antal mer populistiskt formulerade krav. Statsminister Stefan Löfven replikerade att man inte har för avsikt att göra upp med SD. Stefan sade att …

Vi förhåller oss inte till Sverigedemokraterna. Det är ett parti som delar in människor i vi och dom, ett parti med en sådan värdegrund kommer vi över huvud taget inte att förhålla oss till i något som helst läge.

Det är ju ganska förväntat att SD gör vad de kan för att skapa sig politiskt inflytande. Det motsatta vore ju mer överraskande. Men detsamma kan ju sägas om de borgerliga partierna. De menar ju att budgeten helt är regeringens ansvar – vilket ju formellt är alldeles korrekt. Det är regeringen som har att verka för att skapa majoritet för sina förslag. Samtidigt har ju de tidigare regeringspartierna markerat att de kommer att formulera ett alldeles eget budgetalternativ utan att ta häsnyn till regeringen. De motsätter sig på så sätt alla inviter för att diskutera breda överenskommelser kring hela eller delar regeringens budgetförslag.

Den intressanta frågan är därför snarare hur de fyra partier som formerar alliansen faktiskt kommer att agera den 3 december. Kommer de att rösta för sitt eget budgetalternativ eller kommer de att lägga ned sina röster? Är de beredda för ett eventuellt nyval eller handlar det om att få socialdemokraterna att ensamma bilda regering?

Jag kan inte påstå att jag sitter inne med vare sig sanningen eller vetskapen om det kommande utfallet. Jag är däremot väldigt övertygad om att SD inte kommer att få det inflytande som de måhända önskar.

Länkar: Aftonbladet debatt, di.se, SVT, Ekot, SVT, Ekot, di.se, SvD, ekuriren, Ekot, SvD, SVT, SvD, ekuriren, SvD, politism, Ekot, dn.se, di.se, SVT, SVT, Aftonbladet ledare, dn.se

Fler som skrivit: Monica Green, Sjätte mannen, Sjätte mannen

Sverigedemokraterna utestänger media


Under valdagen blev det bekant att Sverigedemokraterna (SD) valt att utestänga representanter från olika media. Vad jag förstår handlar det om att berörda mediabolag valt att kritiskt granska Sverigedemokraterna och därmed funnit vissa för partiet generande fakta.

(SD) har valt att profilera sig som något slags sanningssägare och som därför drabbas av omvärldens förbannelse och osakliga pekpinnar. I verkligheten handlar det ju om att partiet granskas som vilket annat rikstäckande politiskt parti som helst. Det är en del av den svenska demokratin. Genom att partierna är medvetna om att fria och självständiga media löpande bevakar och undersöker dem stärks demokratin.

Det är förstås rimligt att även (SD) utsätts för sådan granskning. Det är ju nu ett parti som ställer krav på att deras frågor och politik beaktas.

Det är därför djupt oroväckande att detta parti väljer att försöka utestänga misshagliga media (missdådare i deras ögon). Man undrar över hur SD:s demokratiska sinnelag är i verkligheten. Vissa kommentarer tyder på att partiet, om de kunde, skulle vilja disciplinera svensk media till att vara lydiga knähundar tjänande SD:s högre politiska syften.

Länkar: dn.se, Resumé, JournalistenJournalistenJournalistenJournalistenJournalisten

Det handlar om social utsatthet


Sanning eller myt?

Sverigedemokraterna (SD) har lagt pengar på en något uppmärksammad affischkampanj i Stockholm. Man markerar där sin ovilja mot vad de kallar ”organiserat tiggeri”. De antyder därmed att de tiggande människor vi möter allt oftare på stadens gator och torg inte utför sin syssla pga fattigdom och annars social utsatthet. SD grundar tydligen sin kampanj på en undersökning av Stockholms länsstyrelse.

Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel på länsstyrelsen Stockholm, anser dock att partiet verkar ha missförstått rapporten. Han säger att … 

De kan inte ha läst rapporten, den visar tydligt att det inte går att generalisera, säger han och menar att det är svårt att identifiera dem som utsatts för människohandel, och att det är en komplex fråga.

Det är klart att det inte är en enkel fråga. Tiggeriet utförs av människor som av fattigdom och brist på andra val försöker få ihop pengar till sin och sin familjs försörjning. SD:s syfte med kampanjen är förstås att sätta människor emot människor i sin strävan att etablera sin ”sanning”.

Länkar: Expo, SvD, Resumé, dn.se, Politism, Resumé, SvD, SvD, SvD Kultur

 

%d bloggare gillar detta: