Bloggarkiv

Dags att dumpa Saudiarabien


Den senaste tidens debatt om huruvida Sverige ska fortsätta, omförhandla eller avsluta det militära samarbetsavtal Sverige har med Saudi-Arabien visar skillnaden mellan att ha regeringsmakten eller inte. Det är förstås mycket lättare att i opposition uttrycka sig mer rakt på sak i olika frågor.

Eftersom Saudi-Arabien förfogar över stora summor pengar skulle ett avslutat militärt samarbete säkert märkas i delar av den svenska ekonomin. I opposition kan Jan Björklund vara kategorisk i sitt avståndstagande till ett fortsatt militärt samarbete. Det var han inte när han själv var en del av den borgerliga regeringen.

Men OK Jan. Jag delar din åsikt i denna fråga. Jag tycker inte att Sverige ska fortsätta det militära samarbetet på det sätt som det ser ut idag. Saudi-Arabien är inte ett demokratiskt land, de kan heller inte anklagas för att vara särskilt progressiva när det gäller jämställdhetsfrågor och landet understödjer starkt konservativa och våldsamma delar av islam.

Länkar: di.se, SvD, Ekot, politism, SVT, SvD, dagens arena, Ekot, SVT

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Skiftet, Johan Westerholm, Ulf Bjereld, Skiftet

Sveriges röst ska vara tydlig när människovärdet kränks


Vår kompis?

Sverige skrev för tio år sedan under ett militärt samarbetsavtal med Saudi-Arabien. Senast den 15 maj i år kan detta avtal sägas upp av endera parten. I ett debattinlägg argumenterar Ellinor Eriksson (SSU) och Magda Rasmusson (Grön Ungdom) för att Sverige ska säga upp detta avtal.

Sverige har ganska bestämda regler för hur vår vapenhandel ska gå till. Vi ska inte handla med diktaturer eller med länder som är involverade i interna väpnade konflikter. Regelverket är säkert enkelt och lätt att förstå. Problemet är väl bara det att stora delar av den svenska vapenindustrin inte längre är så ”svensk”. Av nödvändighet och bristande svenska ekonomiska muskler har ägandet blivit allt mer internationellt.

Saudi-Arabien kan inte med bästa vilja i världen sägas vara särskilt demokratiskt eller främjar jämlikhet mellan män och kvinnor. Ändå betraktas detta land som en av västvärldens bästa vänner i denna del av världen. Anledningarna räknas förstås i olja och dollar. Saudi-Arabien förfogar över stora oljereserver och omfattande valutareserver. Men det är även ett land som ger stöd till dem närliggande religiösa intressen. Det finns band mellan detta land och Al Qaida, IS och liknande fanatiska rörelser.

Sverige berömmer sig av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Det blir därför något stötande när vi hycklar vänskap med detta land. Vi har inget att tjäna på ett militärt samarbete med Saudi-Arabien. Jag delar därför Ellinors och Magda uppfattning:

Nu har regeringen en chans att på allvar stå upp för de principer man säger sig värna. SSU och Grön Ungdom vill ha ett tydligt besked från regeringen om att man kommer att avbryta samarbetet med Saudiarabien när möjligheten finns i maj i år. Allt annat vore att svika de värderingar som är vägledande för regeringens arbete.

Länkar: SvD, Aftonbladet debatt, SVT, SVT

Fler som skrivit: Ulf Bjereld

Att smeka medhårs en diktatur


Låt oss tala klarspråk.

Saudiarabien är en diktatur!! Det är ett land som styrs av en enväldig kung som inte behöver ta hänsyn till några folkvalda representanter.

Det är samtidigt ett land som fortfaranden hyser bland planetens viktigaste oljereserver och är ett ofantligt rikt land. Det är ett land som västvärlden av högst pragmatiska skäl valt att hålla sig väl med. Landet förfogar över stora oljereserver och en hel massa dollars. Dessutom är landet någon slags allierad i en annars osäker och volatil del av världen.

Saudiarabien är ett land som aktivt använder sin förmögenhet för att skapa och försvara sin plats i världen. Deras oljereserver innebär att de kan styra över oljepriset, de investerar sina inkomster världen över och tillhör en klotets största avnämare av militär utrustning.

Sverige säljer en hel del militär material till detta odemokratiska land. Fredrik Reinfeldt kunde inte ta ordet ”diktatur” kombinerat med Saudiarabien. Det kunde heller inte rikets sittande statsminister göra.

Saudiarabien har genom sin olja och rikedom blivit ”un-touchable”. Det är fruktansvärt, det är för djävligt” Men det är så det ser ut.

Självklart borde Sverige inte ha något som helst att göra med detta land. Det är en fruktansvärd diktatur!

Det finns därför många anledningar för Sverige att göra sig fritt från beroende av olja!

Länkar: SvD, dn.se, dagens arena, Ekot, politism, SVT, di.se

Uppenbart att regeringen försöker sopa undan spåren


Under onsdagen exploderade den famösa vapenaffären med Saudi-Arabien igen. Det började med att Ekot avslöjade att en känslig handling, i strid med grundlagen, plockats bort ur diariet på regeringskansliet. I detta fall ska det handla om ett e-postmeddelande som skickats från FOI (avdelningschefen Lars Höstbeck) till regeringskansliet. Meddelandet ska ha skickats till tjänstemannen Per Anderson på försvarsdepartementet.

Ekot försöker få ut detta meddelande från Regeringskansliet men får veta att det inte finns. Man får däremot ut det från FOI. Meddelandet bevisar att regeringen har varit informerad om att FOI, i strid med alla regler, tänkte låta Bulvanföretaget SSTI leda arbetet med vapenfabriken. Detta motsäger vad regeringen tidigare har hävdat i denna fråga.

Konstitutionsutskottet utreder ju detta sedan tidigare. De har fått ut en hel mängd handlingar kring affären. Men det saknade meddelandet hade man inte fått. Utskottets ordförande, Peter Eriksson (MP), säger att …

Vi har begärt alla handlingar som har relevans i det här ärendet och vi har också fått mängder med handlingar men den här handlingen som är viktig den har vi inte fått.

Det här kan ju verkligen bli till en pikant affär för den borgerliga regeringen att hantera. Det är klart att den politiska oppositionen kommer att agera  och sätta press på regeringen. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin uttalar att …

Som jag ser det är det ett brott mot Sveriges grundlag. Extra oroande är att journalister när man begärt ut mejlet fått svaret att det inte existerar. Det är ju, om det stämmer, uppenbart att regeringen försökt sopa undan spåren efter något man finner besvärande.

Det ska bli intressant att se vart denna affär kommer att ta vägen. Kommer någon eller några att få betala det politiska priset för det skedda? Detta visar bara på hur smutsiga internationella vapenaffärer kan vara.

Länkar: Ekot, Ekot, dn.se, SvD, di.se, SVT, dagens arena, Ekot, SvD, SVT debatt, Ekot, Journalisten

Andra som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Högberg, Peter Johansson, Johan Westerholm, Håkan A Bengtsson

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving

Om att ge sig i lag med hin håle


Jag studsade till något i morse i samband med att jag förtärde min sedvanliga morgongröt. Jag hörde på radion att Sverige genom Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) planerade för att hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad missilfabrik i en öken nånstans. Jag hann inte på något sätt fördjupa mig i denna fråga då min dag i övrigt har rullat på i avsevärd fart. Jag har bara sporadiskt kunnat följa nyhetsförmedlingen sittandes i min bil på väg till och från.

Jag har dock förstått att frågan har sitt ursprung i ett avtal som tecknades redan 2005 med den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Den mer konkreta planläggningen av missilfabriken har dock skett från och med 2007 (då en borgerlig regering tillträtt). Avtalet förlängdes av den sittande, men ej eniga, borgerliga regeringen under 2010. Det borde göra det svårt för den sittande regeringen att undandra sig ansvar. Eftersom avtalet tecknades redan 2005 kan heller inte Socialdemokraterna frånsäga sig ett visst ansvar.

Sverige har sedan 1940-talet haft en omfattande och stor vapenindustri. Ursprunget finns förstås i tiden runt det andra världskriget då Sverige satsade stora medel på egen vapenproduktion. Vi har sedan dess haft en omfattande vapen- och därtill hörande vapenteknisk produktion.

För att kunna finansiera utveckling och tillverkning av allt dyrare vapensystem har det varit nödvändigt att kunna sälja våra produkter. Kopplat till att företagen anställer ett stort antal människor och att vapenindustrin genererar avancerad forskning har den svenska staten varit aktiv i att marknadsföra och bidra på mångahanda sätt till att sälja våra produkter till andra nationer. Det har då hänt att vi gett oss i kast med inte alltid helt fläckfria nationer och politiska ledare. Här kan knappast någon regering under efterkrigstiden frånsäga sig ansvar.

I takt med att den svenska vapenindustrin har fusionerats med större internationella aktörer har denna verklighet knappast blivit enklare. Det har dessutom varit en förutsättning för att kunna komma åt system för anpassa våra vapensystem till NATO:s bestämmelser för att kunna sälja dem till NATO-länder.

Socialdemokraterna och Moderaterna har, av olika skäl, understött en stark svensk vapenindustri. Det fanns en logik med det då Sverige var en (förment) alliansfri stat som stod mellan de två blocken öst och väst om oss. Idag då Sverige inte längre har en värnpliktsarmé, inte längre har en genuint helt svensk vapenindustri och då det säkerhetspolitiska läget har förändrats behöver vi se över gamla doktriner.

Sverige ska inte ge sig i lag med sådana länder som Saudi-Arabien. Om än Sverige kan göra sig en ”hacka” på affären är det en högst oetisk relation som vi näppeligen tjänar på. Svensk industri ska inte sälja vapensystem till vem som helst utan särskild moralisk eftertanke. De svenska partierna behöver fundera över hur svenska officiella företrädare (ministrar, statschef, högre tjänstemän etc.) ska agera i samband med större affärer där tillverkare i Sverige är delaktigt. Sverige behöver inte sälja vår ”gröt” till vilket pris som helst och/eller med vilka metoder som helst.

Ger man sig i kast med hin håle kommer man att bränna sig!

Länkar: Ekot, Ekot, Rapport, di.se, SvD, Rapport, Dagens etc, di.se, Rapport, Ekot, di.se, SvD, Ekot, di.se, dn.se, dn.se, SvD, Ekot, Ekot, dagens arena, dn.se, Rapport, SvD, Rapport, Rapport, Rapport, dn.se, dagens arena, dn.se, di.se, Rapport, SvD, Ekot, Ekot, Rapport, Rapport, di.se, di.se, SvD, SvD, Rapport

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Alliansfritt Sverige, Peter Johansson, Ulf Bjereld, Johan Westerholm, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige, Johan Westerholm, Tokmoderaten, Rosemari Södergren

%d bloggare gillar detta: