Bloggarkiv

Om ett svek mot studenterna


Ledande representanter för olika svenska studentförbund går i en gemensam debattartikel till storms emot regeringens förslag om att minska bidragsdelen i studiestödet. De menar att förslaget är ett svek emot studenterna och ett hot gentemot Sverige som en kunskapsnation.

Även om de är positiva till höjningen till fribeloppet är de starkt kritiska inför att studenter kan tvingas till att höja sin skuldsättning för att klara sin privatekonomi under studietiden. De ser vidare en risk för att heltidsstudier kombineras med allt mer arbete för att, på så sätt, förstärka ekonomi. De säger …

Det är svårt att visualisera hur detta skulle innebära en förbättring av studiemedlen på det sätt som finansministern menar. Vad exakt är det som blir bättre när studier framstår som ett risktagande med privatekonomin som insats? När studenter inte kan koncentrera sig på sina studier till 100 procent utan måste jobba för att kompensera den ekonomiska förlust de gör för att ha valt att studera? När utbildningskvaliteten riskerar att sjunka och leda till att våra studenter inte kan konkurrera på den internationella marknaden? Är det den förbättring av Sveriges utbildningssystem som vi vill se?

Jag delar i hög grad studentorganisationernas kritik mot regeringens förslag. Det finns en mycket stor risk att man med detta får en ökad social snedfördelning till högskolor och universitet. För ungdomar som kommer från en svag akademisk bakgrund innebär en högre skuldsättning en viktig anledning till att avstå från högre studier.

Länkar: SvD, SvD, Aftonbladet kultur, Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg, Alliansfritt SverigeAlliansfritt Sverige, Roger Jönsson, Martin Moberg, Nina Andersson Brynja

%d bloggare gillar detta: