Bloggarkiv

Om sänkt rot-avdrag


Regeringen aviserar en sänkning av, det så kallade, rot-avdraget från dagens 50 % till 30 %. De medel som staten därmed sparar avser man att använda till en satsning på byggande av hyresrätter.

För egen del har jag faktiskt inget som helst emot förslaget. Det behövs onekligen stimulanser för att öka byggandet i Sverige. Det känns faktiskt viktigare att något subventionera byggandet av nya bostäder i stället för privat ombyggnation av villor och bostadsrätter.

De borgerliga partierna förfasar sig och uttalar i stora ord att svartarbetet därmed kommer att öka. Utvärderingar visar väl snarare att branschen anpassar sig till rådande regelverk.

Sedan är det en annan sak om den stimulans för byggande av fler hyresrätter är den enda åtgärd som behövs. Dagens Nyheter pekar i en artikel på en del relevanta saker som påverkar viljan/möjligheten att öka byggandet av bostäder.

Men äntligen börjar jag se tecken på en begynnande bostadspolitik.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, di.se, ekuriren, Ekot, di.se, ekuriren, SvD, Ekot, SvD, di.se, dagens arena, dn.se, di.se, di.se, SvD, di.se, dagens arena, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Monica Green, Peter Johansson, Roger Jönsson, Den sjätte mannen

Rotutfyllnad


Rot-avdraget missbrukas systematiskt

För några dagar sedan sände TV-programmet Agenda ett reportage om hur rot-avdraget har tagit fram det bästa(?) av kreativitet bland företag. De kringgår lagens bestämmelser om att avdraget endast ska subventionera arbetskostnaden.

Genom att höja priset på arbetskostnaden och samtidigt sänka kostnaden för material levererar man en billigare tjänst till den glade köparen i villa och bostadsrätt.

Enligt programmet har inte Skatteverket något större intresse av att lägga resurser på att komma åt detta fusk. Det beror, bland annat, på att regelverket till viss del är ganska otydligt. Sedan införandet har statens kostnad för rotavdrag fyrdubblats.

Det förmenta syftet med detta avdrag var att komma åt svartarbete. Det finns dock undersökningar, utöver Agendas, som visar att det svarta arbetet inte är borta. Det lever i symbios med det vita. Betalningarna sker vitt men arbetet kan fortfarande utföras svart. Till detta kommer det kreativa användandet av att höja kostnaden på arbetet.

Det verkar som om det skulle behövas en större översyn av denna reform. Men då den borgerliga regeringen tar varje tillfälle att glädjas över att allt fler använder avdraget känns det inte särskilt troligt att den kommer att ta sådana initiativ. Inte särskilt som deras kärnväljare tillhör de som oftast utnyttjar rot- och andra avdrag.

Men nu verkar vi ha en situation där företagare som valt att offerera på ett ärligt sätt drabbas när konkurrenter inte gör det.

Länkar: UG, SvD, SvD, SvD, SvD, dn.se, Byggnadsarbetaren

Andra som skrivit: Leine Johansson, Ola Möller, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: