Bloggarkiv

Inga vinster i välfärden


Enligt en undersökning som Aftonbladet låtit Sifo genomföra är en majoritet av svenskarna för ett förbud mot vinster i välfärden.

Men samtidigt vill drygt hälften av dem ha privata alternativ. Det verkar som om svenskarna både vill kunna käka upp kakan men samtidigt ha den kvar.

Resultatet är verkligen inte helt lätt att tolka. Men det kanske är så lätt att svenskarna har blivit vana vid att  ha vissa alternativ att välja emellan. Samtidigt har man blivit påverkad av den rapportering som skett av hur stora företag kan ”trolla” bort skattemedel till vinster som hamnar i skatteparadis.

Det fanns ju en gång en romantisk bild av att engagerade personer av nästan ideella skäl skulle få möjlighet att starta företag för att kunna erbjuda tjänster som det allmänna inte kunde. Verkligheten har ju snarare blivit den att branschen domineras av allt färre och större aktörer på den marknad som offentligt finansierad välfärd har blivit.

Det är väl ingen slump att Vänsterpartiet har gått framåt i de senaste opinionsundersökningarna. De har ju det tydligaste budskapet om att förbjuda vinster i den offentligt finansierade välfärden. Socialdemokraterna har valt att presentera ett mer pragmatiskt alternativ innebärande att man inte vill förbjuda företagande men med hårdare kvalitetskrav för att minimera att övervinster uppkommer.

Även den borgerliga regeringen (förutom centern) har påverkats av opinionsförändringarna. Det hörs tydliga formuleringsförändringar bland ledande borgerliga företrädare.

Det återstår väl att se hur betydelsefull frågan blir i det kommande valet. Det verkar endast vara vänstern som gjort detta till något av en huvudfråga. Hittills har de väl gynnats av detta. Om det håller i sig är en annan fråga. De stora partierna kommer nog att lyfta andra politiska frågor framför just denna.

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet, di.se, SvD

Andra som skrivit: Joachim Kerpner

Stoppa riskkapitalbolag i vården!


Bort med riskkapitalbolagen!

SVT rapporterar att Folkpartiets ledning kommer att föreslå partiets landsmöte att stoppa riskkapitalbolag som ägare inom sjukvård och äldreomsorg. Jan Björklund säger att …

Vi vill ha bort riskkapitalbolagen som ägare eftersom att de är för kortsiktiga. De är enbart inne för att ägna sig åt spekulationer för några år och sedan sälja vidare. De är inte bra ägare.

Jan känner starkt stöd för denna linje inom Folkpartiet. Därmed skulle partiet ställa samma krav inom dessa branscher som man gjort vad gäller friskolor.

Månntro att Folkpartiet ändå har börjat manövrera för att kunna vara ett alternativ i en annan regeringsbildning efter nästa års val?

Riskkapitalbolag är olämpliga som ägare


Riskkapitalbolag är olämpliga som ägare!

Jan Björklund säger i en intervju med Dagens Industri att …

Företag med kortsiktig spekulation, vilket inkluderar de flesta riskkapitalbolag, ska inte vara välkomna att äga friskolor.

Han säger vidare att riskkapitalbolag även är olämpliga som ägare av vårdbolag.

Månntro Jan Björklund håller på att förbereda marken för deltagande i en blocköverskridande regering efter nästa års allmänna val?

Finns ingen reglering kan man inte skälla på riskkapitalbolagen


Idag avslutade Svenska Dagbladet sin rapportering om den skattefinansierade handikappomsorgen. I en av artiklarna diskuterade tidningen med Gerhard Larsson. Gerhard ledde den utredning som ledde fram till dagens system. Han säger till tidningen att …

De tunga frågorna som vi hade när vi tog fram lagförslaget handlade om synsättet på personer med funktionshinder, utgångspunkten var människors lika värde, vem som är operatör var och är egentligen oväsentligt.

Gerhard menar idag att det viktiga är kvaliteten på servicen. Därför behöver det finnas kvalitetsmått och tydliga parametrar för att utvärdera när kommunerna upphandlar vård och omsorg. Här har det väl, enligt min mening, varierat hos kommunerna. Det har ibland varit ett mål i sig att få andra utförare utöver den egna kommunala verksamheten. Andra frågor har blivit underordnade. Gerhard menar därför något efterklokt att …

Om den som går in får fri tolkningsrätt av vad verksamheten ska innefatta är det inte konstigt om det ibland blir lite si och så med resultatet. Samhället borde ha varit tidigare framme med kvalitetskrav, både vad gäller exempelvis bemanningsfrågor och storlek på utrymmen.

Gerhard menar vidare, enligt artikeln, att det har ansetts som att vara likadant att driva ett vårdbolag som vilket som helst företag som säljer prylar av olika slag. Därför har ju många företag kunnat göra goda vinster och slussa dem vidare till olika skatteparadis. Han menar att dessa ”uppseendeväckande vinsttransaktioner”, som han kallar det, rimmar illa med skattebetalarnas vilja att bidra till denna samhällsnytta. Men, som han säger, …

… finns det ingen reglering kan man kanske inte bara skälla på riskkapitalbolagen. De krav som finns idag följer med kryphål. (sic)

Det sist nämnda är ju en sanning för politikerna att fundera över. En del av de borgerliga partierna har säkert varit tillräckligt klarsynta att förstå att utvecklingen skulle bli sådan. Det har kanske till och med varit en uttrycklig förhoppning att det skulle bli på det sättet. Frågan är ju bara om väljarna ser på saken på samma sätt. Vad jag förstått finns ingen större vilja bland medborgarna att bevittna hur stora vinstmedel flyttas ut ur landet. Häri finns en stafettpinne att plocka upp av de partier som önskar vinna framtida val.

Länkar: SvD, SvD, Ekot, SvD, SvD Brännpunkt

Från idealitet till privatmonopol


Svenska Dagbladet har under några dagar beskrivit utvecklingen inom den skattefinansierade handikappomsorgen. Branschen växte fram i och med lagstiftningen om LSS. I början dominerades denna bransch av en mångfald små och lokala företag förutom den kommunala verksamhet som förstås också existerat parallellt. Tidningen beskriver att allt eftersom har de små företagen i olika omgångar hamnat i allt större företag. Idag ägs 70 % av de fristående gruppbostäderna av anonyma holdingbolag på Guernsey, Jersey eller Luxemburg. Enligt tidningen fortsätter dessa företag att dammsuga den svenska marknaden på fler företag att köpa upp. Ingela Wihlborg, som äger företaget Torsbygården, har blivit uppvaktad av Eken Care (vilket har upphandlats av Carema). Ingela tackade nej då eftersom

De kändes så uppstressade och gåpåiga. Det skulle gå så fort, men en sådan här process måste få ta tid.

Samma utveckling kan man ju se inom friskolevärlden. De politiker som var positiva till den reformen anförde ju att detta skulle ge individer möjligheter att dra igång egna skolor präglade av olika pedagogiska ideal och idéer. Säkert startades en del sådana skolor (varav det nog fortfarande existerar sådana) men allt mer präglas friskolevärlden av allt större (och färre) skolkoncerner.

Nu är väl detta inte något konstigt egentligen. Det finns ju en tendens inom marknadsekonomin till att allt större företag bildas genom uppköp. På det sättet riskerar vi att få en i grunden offentligt finansierad välfärd som allt mer domineras av allt färre och större företag. Ju större de blir riskerar allt mer av skattemedel föras ut ur landets gränser genom olika ekonomiska konstruktioner. Det som skulle innebära större valfrihet för medborgarna kan ju komma att innebära oligopol och en därmed begränsad valfrihet.

Jag är dock övertygad om att vi kommer att få leva med denna utveckling. Jag inbillar mig inte att det är möjligt att idag förbjuda annan verksamhet inom offentligt finansierad verksamhet. Däremot gör det mig illa att se hur de skattepengar som jag betalat in till samhället slussas ut ur Sverige för att hamna i några ”riskkapitalisters” fickor. Jag vet inte om det är helt möjligt att begränsa och försvåra att pengar slussas till skatteparadis. Strävan efter allt högre vinster brukar skapa kreativitet, på gott och ont.

Detta är verkligen en fråga som den socialdemokratiska programkommissionen har att fundera över.

Länkar: SvD, SvD, SvD, SvD, Ekot, SvD Brännpunkt

Andra som skrivit: Ann-Sofie Wågström, Kristian Krassman, Peter Johansson, Olas tankar, Kaj Raving, Kaj Raving

Industribloggare: Kaj Raving, Carola Andersson

Så trollar man bort två miljarder


Svenska Dagbladet har fått siffror från Skatteverket som visar att de stora aktörerna inom välfärdsproduktion ”trollar” bort cirka två miljarder kronor i skatteunderlag. Den metod man använder är att utnyttja höga internräntor om upp till 15 %. Jan Amnebjer, Skatteverket, som utfört granskningen säger …

I de allra flesta fall sker uppläggen i enlighet med gällande lagstiftning. Det vi däremot ifrågasätter är de höga nivåerna på internräntorna, som ibland ligger upp på 15 procent, en nivå som inte motsvarar den risk som bolaget tar enligt vår bedömning.

Regeringen filar på en lagstiftning som förhoppningsvis ska komma åt detta sätt att använda svenska skattepengar till utdelningar till ett fåtal riskkapitalister. I en värld där vi upphandlar offentliga offentliga välfärdstjänster är det svårt att förbjuda företag att ta ut vinst. Men det gäller att hitta en metod som gör att medel även återinvesteras i verksamheten för att utveckla densamma.

Länkar: SvD, dn.se, di.se

Andra som skrivit: Olas tankar

Industribloggare: Carola Andersson, Leine Johansson

Skattjakt


Rapport rapporterar 🙂 att Skatteverket under 2012 kommer att prioritera (hårdgranska) riskkapitalbolagens skatteplanering. Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skatteverket …

Jag tror vi kommer att hitta en del skatteupplägg inom välfärdssektorn som inte är okej och där vi kommer att behöva ändra och höja skatterna.

Jag säger bara …

Lycka till!

Riskkapitalbolag ska inte äga äldreomsorg


Håkan Juholt vill inte att riskkapitalbolag ska kunna äga äldreomsorg (och ej heller annan välfärdsproduktion antar jag). Det var budskapet i Ekots lördagsutfrågning.

Vi kan aldrig gå med på att riskkapitalister kommer in i verksamheterna och att aktieägarna sedan plockar ut vinster och för ut dem till skatteparadisen. Det måste vara en av de mest trygga investeringar man kan göra att satsa i vården och skolan, där behöver vi inga riskkapitalbolag. Regeringen pratar mycket, men gör inget i praktiken. Snarare går de åt andra hållet när de exempelvis drev igenom utförsäljningen av apoteken.

Nu verkar det ändå som om de borgerliga partierna kan tänka sig att strama åt skattereglerna för att komma åt det som Håkan (och många fler) önskar. Samtidigt lär vi under överskådlig tid komma att få leva med privara företag inom den offentliga välfärdsproduktionen. Det innebär att vi samtidigt kommer att få leva med ”ett privat vinstintresse” i dessa branscher. Huvudvägen måste därför bli att skapa någon slags regelverk som reglerar driften av äldreomsorg etc oavsett driftsform.

Länkar: Ekot, di.se, Rapport, SvD, Expressen

Andra som skrivit: Rosemari Södergren

%d bloggare gillar detta: