Bloggarkiv

Jomshof anmäler Ullenhag


Granska integrationsministern!

SD:s rättspolitiske talesman Richard Jomshof verkar ha drabbats av helig ilska över ett uttalande från integrationsminister Erik Ullenhag. Ministern har i ett uttalande menat att det är oacceptabelt om ID-kontroller görs på människor enbart på grundval av deras utseende.

Richard har anmält detta statsrådets uttalande till Konstitutionsutskottet. Den … ähh … ärade ledamoten (SD) av Sveriges Riksdag menar att …

Det är mycket allvarligt att integrationsministern uttalar sig på ett sätt som syftar till att styra Polisens verksamhet när det gäller de inre gränskontrollerna. Härvidlag blir det viktigt att granska huruvida integrationsminister Erik Ullenhag gjort sig skyldig till ministerstyre.

Mig synes det som att Richard Jomshof anser den av Erik Ullenhag kritiserade polisiära arbetsmetoden vara synnerligen eftersträvansvärd.

Jag kan meddela att jag i denna fråga håller med Erik Ullenhag. Det är verkligen illavarslande om det behövs så litet som utseendet för att av polisen anses vara misstänkt för falskspel.

Länkar: SVT, dn.se

%d bloggare gillar detta: