Bloggarkiv

Drevet mot Fredrik Reinfeldt


Tidningen ETC har startat, vad man kallar, ett drev gentemot statsministern. I ett par artiklar redovisar man ”Reinfeldts 10 värsta lögner” och ”Reinfeldts alla misslyckanden”. Syftet är väl ädelt och fint. Tidningen lyfter fram politiska frågor som den borgerliga regeringen lyckats undandra sig politiskt ansvar för. Johan Ehrenberg förklarar sina artiklar med att man …

… gör det för att underlätta för andra medier, SVT och SR och givetvis de stora Bonniertidningarna att billigt och snabbt kunna följa upp. Grundjobbet är gjort. Häng på!

Jag hoppas att tidningen lyckas med sin föresats. Jag är dock rädd att drevet knappt ens kommer att bli en mild västanfläkt. Men det är bra att man sammanställt informationen på detta sätt.

Annonser

Om ett längre yrkesliv – when I´m 75


Statsministern tänkte högt i dagens DN kring framtidens arbetsliv. Fokus i den intervju han medverkade i handlade om hur länge yrkeslivet kan komma att vara i en framtida verklighet där allt fler kommer att leva allt längre. Enligt artikeln beräknas vartannat barn som föds idag att kunna leva tills det är hundra år. Det är, förstås, något att fundera över och att förhålla sig till. Redan nu ser vi, 15 år efter pensionssystemets förändring, att man behöver arbeta två år längre för att kunna få samma ekonomiska standard som pensionär som när det infördes.

Men som jag tjatat om tidigare – det finns stora grupper på den svenska arbetsmarknaden som inte ens orkar arbeta till 60 års ålder och än mindre till 65. Enligt Mats Morin, LO, lämnar LO-medlemmar arbetsmarknaden vid en snittålder mellan 60 och 62 år. De har ingen möjlighet att välja att genomföra ett karriärskifte på gamla dar. Det handlar om människor som befunnit sig i arbeten som bidragit till att kroppen inte längre orkar längre. Dessa grupper sammanfaller i hög grad med människor med lägre kompetens och kortare utbildningsbakgrund än genomsnittet. Statsministern säger i artikeln att …

Vänsterns syn är att när jobbet blir för tungt då blir man förtidspensionär, eller så får man någon annan typ av ersättning. Men jag skulle snarare säga att när jobbet blir för tungt så får jag jobba med något annat. Och vi måste börja svara på frågan: hur ska det gå till? Hur byter vi karriär mitt i livet? Och hur förbättrar vi förutsättningarna att kunna jobba längre upp i åren, och kanske rejält mycket längre upp i åren?

Statsministerns uttalande känns något utmanande och väl okunnigt om verkligheten för att komma från en person som borde veta bättre. Det verkar som om hans syn om verkligheten ligger närmare Täby och en förhållandevis välbärgads medelklass.

Jag inser mycket väl att arbetslivet behöver bli längre samtidigt som människor lever ett längre och friskare arbetsliv. Det är en fundamental utmaning att börja lägga grunden för detta längre och friskare yrkesliv. Den borgerliga regeringens strävan är ju snarare att framvärka en större andel av lågkvalificerade arbetstillfällen med samtidigt osäkrare och sämre betalda anställningar. Man prioriterar knappast idag att människor ska kunna börja om. Fortsätter man den politiken ökar risken för ökade inkomst- och hälsoklyftor såväl för de yrkesverksamma som blivande pensionärer.

Måhända kan intervjun ses som om statsministern öppnat ögonen för denna brist i regeringspolitiken och dess konsekvenser. Det kommer att krävas att bred politisk samsyn för att få en hållbar och långsiktig utveckling för ett bättre och längre arbetsliv. Denna fråga kan vara den största utmaning vi står inför de kommande decennierna.

Länkar: dn.se, Aftonbladet, LO-tidningen, Byggnadsarbetaren, d.a., Lag & Avtal, LO-tidningen, Ekot, Rapport, di.se, SvD, vlt, E-K, di.se, Rapport, dn.se, Ekot, dn.se, di.se, Rapport, dn.se, SvD, Aftonbladet, SvD

Fler som skrivit: Rosemari Södergren, German Bender, Håkan Svärdman, Ann-Sofie Wågström, Helena Ericson, Martin Moberg, Claes Krantz, Peter Johansson, Olas tankar, Martin Moberg, Tokmoderaten, Erik Franssson, Johan Westerholm, Peter Andersson

Industribloggare: Leine Johansson

Vådan av en (S)-kris


Hr. statsminister Fredrik Reinfeldt har deltagit i ett telefonväkteri och där getts möjlighet att svara på en mångfald frågor. Flera personer frågade tydligen hur socialdemokraternas kris påverkat den borgerliga regeringen. Statsministern menade att koncentrationen på Socialdemokraternas problem har påverkat regeringen negativt eftersom det försvårat för dem att nå ut med de politiska frågorna. Fredrik exemplifierade med sitt jultal …

Det har varit svårt att komma ut och få plats.

Nu är ju det uttalandet knappast trovärdigt annat än på mycket kort sikt. Självklart är de stora förlorarna på detta socialdemokraterna själva. Medans media av olika slag spekulerar i eventuella kommande partiledare och hur de konstaterar att de flesta kandidater svarar nej på frågan från journalisterna verkar det som om det kommer ett svar om fredag. Det verkar också som om det kommer att ske en valprocess inför partikongressen 2013. Carin Jämtin meddelade efter dagens VU-sammanträde att …

Vi kommer alltså att föreslå en kort process där partistyrelsen utser nästa partiordförande.

Enligt artikeln i Ekot diskuterar man nästa steg efter att ha valt en partiordförande ”för stunden”. Partidistrikten vill se en annan sorts valprocedur inför det större valet vid nästa partikongress i april 2013. Det ska vara en öppnare sådan än vad som tidigare varit. Carin fortsätter …

På något sätt så måste procedurerna förändras så att fler medlemmar kan vara med och tycka och tänka.

Nu återstår bara för oss andra att invänta partistyrelsens beslut och att hoppas att den fortsatta processen blir ungefär som skisserats av Carin och som vi är många om att önska.

Endast genom att få ordning och reda i partiet kan vi långsiktigt leverera en effektiv oppositionspolitik som kan leda till regeringsskifte.

Länkar: dn.se, SvD, Rapport, dn.se, SvD, di.se, SvD, Rapport, SvD, Rapport, dn.se, dn.se, Rapport, SvD, Ekot, di.se, SvD

Andra som skrivit: Peter Andersson, Johan Westerholm, Tokmoderaten, Rosemari Södergren, Rosemari Södergren, Jan-Henrik Sandberg

Industribloggare: Eli Abadji, Leine Johansson

Statsministerns ”fadäs”


Hr statsminister Fredrik Reinfeldt sade i en TV-intervju häromsistens att …

… vi har två år i rad, 2010, 2011 varit ensamma i Europa om att ha en ekonomi i balans och överskott.

Svenska Dagbladet har prövat det påståendet och har konstaterat att det inte stämmer och ger därför statsministern ”rött ljus”. Jag noterar att tidningens prövning har plockats upp av några tidningar. Det har däremot inte alls orsakat samma uppmärksamhet som en bemärkt partiledares felsägning nyligen. Det är intressant att statsministerns grova felsägning i TV endast orsakar ett  tyst viskat ”jaså” i övriga mediavärld.

Det är mänskligt att fela och att erhålla förlåtelse för detta. Men det är tydligt att man gärna straffar vissa hårdare än andra.

Länkar: SvD, di.se, Rapport, SVT Play

Andra som skrivit: Helena Ericson, Olas tankar, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Peter Johansson, Claes Krantz, Alliansfritt Sverige, Ann-Sofie Wågström

Industribloggare: Eli Abadji

Juholt var mer engagerande


Anders Ullholm, retoriker på Södertörns högskola, har för SvD:s räkning jämfört och analyserat talen av Fredrik Reinfeldt igår och Håkan Juholts idag. Skillnaderna kan tydligen sammanfattas på följande sätt:

Juholts tal var mer engagerande och entusiasmerande då det innehöll både faktauppgifter och värderingar samt många värdeord som solidaritet och medkänsla. Juholt talar om hur läget är, vad som är fel med detta och lyckas därmed uppmana till handling vilket gör det mer till ett kamptal. Fredrik Reinfeldts tal i går innehöll mestadels fakta.

En annan tydlig skillnad var tydligen att Fredrik Reinfeldt gärna kritiserade Håkan Juholt i sitt tal. Håkan i sin tur nämnde inte statsministern över huvudtaget med hans namn. Anders Ullholm menar vidare att Håkan Juholt i sitt tal flirtar med Stockholm eftersom de frågor han tog upp hade stort fokus på situationen där. Det är kanske inte förvånande att (S) måste vinna fler röster i storstadsområdet. I annat fall lär det bli mycket svårt att kunna vinna det kommande riksdagsvalet.

Länkar: SvD, SvD, Rapport, di.se, dn.se

Andra som skrivit: Ulf Bjereld, Martin Moberg, Johan Westerholm, Tokmoderaten

Industribloggare: Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: