Bloggarkiv

Jämlika samhällen är det bästa skyddet mot rasism och fascism


Veronica Palm

Veronica Palm skriver i ett debattinlägg att det bästa sättet att motverka rasism och fascism i ett samhälle är att verka för ökad jämlikhet, att fler får chansen till arbete och inkludering. Veronica skriver att …

En förklaring till att rasismen ökar i Sverige är de senaste decenniernas utveckling där idén om att en människas välstånd alltid innebär att någon annan måste få det sämre, har smugit sig in i vårt samhälle. Synen på solidaritet som en förlustaffär, där vi som redan bor här blir fattigare och går en sämre framtid till mötes när det kommer nya människor till Sverige. Idén om samhället som ett nollsummespel är förödande. I själva verket blir vi starkare tillsammans. När vi blir fler och låter alla komma till sin rätt blir var och en av oss starkare och rikare. Men det kan vara svårt att känna för den som upplever sina egna livsmöjligheter försämras.

Veronica skriver att det behövs reformer för en generell och väl fungerande välfärd samt full sysselsättning med schyssta villkor på jobbet är viktiga byggstenar för att besegra rasismen.

Det är ju sant det hon skriver. I ett samhälle där allt fler upplever sig som förlorare är det en stor risk att man börjar peka på några andra som orsaken till den egna förlusten. Det blir utrymme för enkla förklaringar och mytbildning. Lösningarna är dock inte enkla och det finns knappast en saliggörande reform som ställer allt till rätta. Men inriktningen för politiken måste vara det som Veronica beskriver i sitt inlägg.

Fler som skrivit: Calle Fridén

Om nazismens näring


Rainer Höss och Patrik Wikström

Rainer Höss och Gabriel Wikström publicerades igår med ett angeläget budskap. De skriver om hur nazister/fascister åter demonstrerar på gator och torg, de finns åter i beslutande församlingar. Denna framväxt har sin näring i ungdomars höga arbetslöshet och i att ländernas trygghetssystem trasats sönder.

Men de säger också hur viktigt det är att rösta i det kommande valet till Europaparlamentet. Det handlar om en möjlighet att välja ett annat Europa. Rainer och Gabriel skriver …

Vill vi ha ett som ser alla människor, eller ett som tillåter att länder och människor lämnas efter? Vill vi ha ett som gör något åt hopplöshetens orsaker eller ett som ignorerar dem?

De har bestämt sig för att göra något positivt för att vända den utveckling de och andra ser. De har därför valt att skapa kampanjen ”Never Forget. To Vote”.

På söndag kommer jag att gå till närmaste valurna och rösta för en mer progressiv utveckling för Europa!

Gör det du också!!

Underskatta inte högerextrema och nynazister


imageDagens Nyheter har intervjuat Rainer Höss. Rainer medverkar i en film som SSU har producerat för att få ungdomar att rösta i det kommande valet till europaparlamentet.

För den som något kan sin historia klingar det mörkt kring efternamnet Höss. Rudolf Höss var en mäktig befattningshavare i det nazistiska samhället. Han var kommendant för utrotningslägret Auschwitz-Birkenau. Han var därmed ansvarig för att över en miljon människor mördades. Rudolf Höss greps efter kriget och avrättades för sina brott.

Rainer Höss har vad jag förstår brutit med sin släkt. Även om han själv inte på något sätt kan lastas för sin farfars brott är det förstås ett tungt arv att bära. Men han gör vad han kan för att göra upp med sin släkts historia. Han har därför valt att medverka i SSU:s film ”Never forgot to vote”. Han oroas av den rådande samhällsutvecklingen. Han säger att …

– Ni begår ett stort misstag om ni underskattar dem bara för att de är få till antalet. I dagens informationssamhälle kan lögner och propaganda snabbt få spridning och samla anhängare. Alla de här grupperna, nynazister och högerextrema, vet att utnyttja det.

Jag kommer att rösta i europarlamentsvalet. Jag kommer att rösta för en mer progressiv EU-politik än den som diverse mörkermakter står för.

Länkar: dn.se, Resumé, vlt, SSU

Om etniska skrönor


Gillar skrönor?

En SD-politiker har hamnat i strålkastarskenet efter att ha uttryckt att våldtäkt är ett straff som framgår av Koranen (eller åtminstone utförs inom islam). Uttalandet har något fått sanktion av SD:s pressekreterare Linus Bylund.

Efter att media har diskuterat saken med Jan Hjärpe, islamolog vid Lunds universitet, har partiet tvingats att backa från sina uttalanden. Det är uppenbart att SD har förklätt sin rasism och främlingsfientlighet genom förment kritik av en viss religion. Men det är väl som Jan hjärpe uttrycker det i ett uttalande:

… Detta är ett paradexempel på hur man med hjälp av faktiska uppgifter bedriver lögner. Man skyller det som har att göra med den lokala seden på religionen. Det finns hemska patriarkala normer men det har ingenting med religionen att göra, det är stamkulturer och det är inte ens säkert att det rör sig om muslimer.

Länkar: SvD, Ekot, SvD, SvD, SVT, dn.se, Expo, dagens arena

På söndag åker Stefan Löfven till Kärrtorp


Tolererar inte att demokratiska manifestationer och demonstrationer utsätts för våld och hot.

Aftonbladet rapporterar att Stefan Löfven kommer att delta i den demonstration som genomförs på söndag i Kärrtorp. Företrädare för de flesta av riksdagens partier kommer att vara på plats för att visa sitt stöd. Stefan kommer inte att hålla något tal då, som han säger, det är …

… inte vårt arrangemang, det är Linje 17:s. Men jag ska vara där tillsammans med dem. Jag vill väldigt gärna det.

Det är bra att företrädare för de partier som står för demokrati och människors lika värde deltar i demonstrationen. Det handlar om att motverka de mörkrets krafter som visade sitt otäcka tryne där för några dagar sedan. Men, framför allt, handlar det om att stödja de goda lokala krafter som tog det första initiativet.

Det är bra att Stefan Löfven deltar på söndag!

Länkar: Aftonbladet, dn.se, politism, politism

Fackföreningsrörelsen – viktig aktör för att bekämpa intolerans


Tidskriften arena har publicerat en intressant artikel – ”Det nya arbetarpartier” – om varför högerradikala partier, som Sverigedemokraterna, har lyckats mobilisera allt mer politiskt stöd från arbetarklassen. Artikeln presenterar en bok, med Jens Rydgren (professor i sociologi vid Stockholms universitet), som redaktör. Boken ges ut i december och har titeln ”Class Politics and the Radical Right”.

Boken presenterar hur sammansättningen av de högerradikala partiernas medlemmar och sympatisörer har förändrats. En kraftig tendens är att en ökad andel av arbetarklassen både röstar på sådana partier och annars närmat sig dessa partier. Denna tendens är tydlig även i Sverige. Jens säger att …

Flera av kapitlen visar att det till stor del har med utbildningsfaktorn att göra, snarare än med klass. Men utbildning förklarar inte allt. Det handlar om väljargrupper som har blivit mer utsatta de senaste decennierna, de har jobb som håller på att försvinna, som är konkurrensutsatta globalt sett. De har också en position i samhället där man generellt är mer utsatt. Det är lättare att känna sig klämd mellan krafter och strukturer som man upplever hotande, som kan vara svåra att konceptualisera eftersom det är abstrakta saker. Och i det läget kan det vara så att en väldigt konkret förändring, det vill säga att det är fler invandrare, kan träda i dess ställe.

Jag tror att det handlar om framtidstro ganska mycket, en relativ känsla av att det blir sämre. Om det har gått i en riktning ganska länge och sedan bryts det, så skapas det en diffus känsla av frustration.

Maria Oskarson och Marie Demker utvecklar, i ett kapitel i boken, varför det dröjde så pass länge innan ett högerradikalt parti lyckades komma in i den svenska riksdagen. De menar att det inte är någon nyhet att människor med arbetaryrken har relativt auktoritära värderingar. Dessa värderingar hade dock tidigare inget större utrymme i den ganska stora skillnaden mellan höger- och vänsterretorik och det klassröstande som var vanligt. Idag, med den ökande trängseln i den politiska mittfåran och allt mer likartade budskap från partierna, har ”… jordmånen för partier som mobiliserar utifrån värderingar, som Sverigedemokraterna, helt enkelt vuxit.” Maria säger …

I takt med att Socialdemokraterna och Moderaterna som de två största partierna har kommit allt närmare varandra i centrala frågor, så har det funnits ett utrymme för att artikulera och mobilisera den här typen av auktoritära värderingar som ligger bakom stöd till exempelvis Sverigedemokraterna.

Daniel Oesch (lektor vid Université de Genève) menar att fackliga organisationer har en viktig roll i att minska högerradikala partiers betydelse. Han säger …

Det fackföreningar gör är att presentera en världsbild, när facken därför försvagas så får de partier som traditionellt har varit kopplade till fackföreningsrörelsen svårare att nå arbetare. Vänstern och socialdemokraterna måste helt enkelt konkurrera om arbetarna med många andra partier.

Denna syn bekräftas av Alex Bengtsson, Expo. Han nämner den brittiska kampanjen ”Hope not hate”. som ett lyckat exempel på där högerradikalas inflytande har pressats tillbaka. Alex säger att kampanjens …

… metoder har varit att med ett positivt budskap länka ihop lokalsamhällen och arbetsplatser. I många av de städer där högerextrema British National Party förlorat sitt stöd är det just fackliga aktivister som varit bärande i kampanjen. De fackliga aktivisterna har haft tillgång till arbetsplatserna och redan varit en naturlig del av dem. Till skillnad från högerextremisterna. En liknande situation skulle absolut kunna uppstå även i Sverige. Inom hela den fackliga rörelsen finns engagemanget att göra något. Som vanligt handlar det om att prioritera.

Det är uppenbart att LO-förbunden har ett viktigt ansvar ansvar att verka för de fackliga idealen som en metod att motverka de tankar som, bland andra, Sverigedemokraterna står för. IF Metall, som jag är aktiv i, har ett utbildningsprojekt tillsammans med Expo. Alex har alldeles rätt när han säger

Jag menar att en levande politisk debatt inom facket är en grundläggande förutsättning om intoleransen ska motverkas. Den rörelse som på landets arbetsplatser kan ta diskussionen är en politiskt medveten antirasistiskt fackföreningsrörelse. Att ha företrädare ”på golvet” som kan snacka om sina frågor med sina kollegor gör förmodligen tusen gånger mer skillnad än slentrianmässiga besök av riksdagspolitiker.

Till det kommer att det är bra med tydliga skillnader mellan politiska åsikter. Dagens allt mer likartade och välpressade politiska budskap är utarmande. Det gör att människor inte ser några reella skillnader mellan partierna. Det är inte längre långsiktiga ideologiska budskap som styr debatten. Det är allt mer kortsiktiga och grunda budskap som styr debatten och diskussionen i media.

Länkar: Tidskriften arena, dagens arena, dagens arena, dagens arena, dagens arena, dagens arena

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Martin Moberg, Peter Andersson, Johan Westerholm, Johan Westerholm

%d bloggare gillar detta: