Bloggarkiv

Om den enskildes integritetsskydd


Allt fler människor begär utdrag ur brottsregistret. Förra året inkom över 220.000 sådana ansökningar. Det innebär en femfaldig ökning sedan 2003. Orsaken till denna ökning beskrivs som att allt fler arbetsgivare kräver utdrag ur brottsregistret i samband med en anställningsprocess.

För vissa yrkesgrupper finns krav på att man som arbetssökande ska visa upp ett sådant utdrag. Men allt fler arbetsgivare verkar agera efter principen om att ”frågan är fri”. Eftersom många arbetssökande känner sig vara i ett underläge i en anställningsprocess väljer man ett efterhöra arbetsgivarens önskan.

Det finns förstås flera bekymmer med denna utveckling. Den viktigaste är förstås att människor som dömts till straff får svårare att komma tillbaka till ett normalt liv med arbete och inkomst. Det andra handlar om när människor ska anses ha sonat sitt brott.

Den borgerliga regeringen har länge velat i denna fråga. Svenskt Näringsliv är tydlig med att man inte önskar ytterligare lagreglering av denna fråga. De vill ha kvar möjligheten för arbetsgivare att ställa frågan. LO är tydligare med att man vill ha en lagstiftning som skyddar arbetssökandes personliga integritet.

Jag delar LO:s uppfattning i denna fråga. Det är en farlig utveckling vi står inför om inte lagstiftarna reglerar denna fråga.

Länkar: dn.se, Arbetsliv, di.se, Ekot, SvD, SVT, Arbetet

%d bloggare gillar detta: