Bloggarkiv

Ulf Kristersson har en utmaning


Ökande sjuktal

Inför valrörelsen 2006 formulerade de borgerliga partierna tesen om att minska utanförskapet. Budskapet handlade om att minska antalet människor som fastnat i arbetslöshet, långvarig sjukskrivning och annat som definierades som ”utanförskap”. De lyckades få ut budskapet om att socialdemokratiska regeringar inte lyckats med vad de föresatt sig. Det behövdes, kort sagt, ett skifte i Rosenbad.

Den borgerliga regering som tillträdde efter de allmänna valen 2006 drev en nästan ursinning reformiver. De reformer man sjösatte skulle stimulera fler människor till arbete. Man genomförde de första jobbskatteavdragen, arbetslöshetsförsäkringen och tillika sjukförsäkringen reformerades. Utanförskapet, hoppades regeringen, skulle snabbt minska. Arbetslösheten skulle minska, människor skulle snabbare bli friskare och komma tillbaka till arbete …

Problemet med den borgerliga reformivern var bara den att sjuktalen redan hade börjat minska. De verktyg de tog fram synes inte ha haft någon större inverkan på de långvarigt sjuka. De är, i bästa fall, kvar i systemet. Många andra har blivit utförsäkrade och befinner sig i Arbetsförmedlingens olika system, många andra lever på försörjningsstöd.

SVT visar nu att sjuktalen åter har börjat öka och befinner sig på en nivå högre än när den borgerliga regeringen formulerade idén om utanförskapet. Det verkar tydligen vara psykisk ohälsa som leder till att människor sjukskriver sig i allt högre grad. Socialförsäkringsministern säger sig vara bekymrad. Han säger att …

Vi har gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera orsakerna till utvecklingen. Ökningen av korttidssjukfrånvaron är bekymmersam. Det finns alltid en risk att det smittar av sig på långtidssjukfrånvaron.

Jag har ingen annan åsikt än att utvecklingen är bekymmerssam. Det är verkligen oroande att allt fler människor blir så pass sjuka att de måste stanna hemma från sitt arbete. Det är verkligen viktigt att finna en förklaring. Kanske är en anledning den som Torun Carrfors skriver om i sin krönika i Arbetet. Torun skriver att …

Jag undrar om någon räknat på vad de osäkra anställningarna kostar. Läser rapporter om att personer med otrygga jobb mår sämre. I högre utsträckning drabbas vi av stressrelaterade sjukdomar som sömnsvårigheter, magsår och depressioner. Jag ser hur antalet unga med osäkra anställningar och unga med psykisk ohälsa båda ökar i stadig takt. Funderar på hur länge det här samhället tycker att det är ett pris värt att betala.

Ulf Kristersson står måhända inför en oväntad utmaning. Det var väl inte detta som den borgerliga politiken skulle leda till, Krister? Det kanske krävs andra åtgärder än att sänka skatten för de som arbetar och att strama åt verkligheten för sjuka och arbetslösa? Vad tror du, Krister?

Länkar: SVT, Arbetet

Är sjukförsäkringen kontraproduktiv?


Inget onödigt pjoffsande med sjukskrivna!

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson är bekymrad över att sjukdomar med psykiska diagnoser ökar bland kollektivet sjukskrivna.

Fyra av tio sjukskrivna har en sjukdom grundad i en psykisk diagnos. Tydligen är det ingen annan sjukdomsgrupp som ökar på samma sätt. Denna utvecklingen oroar regeringen. Den överväger därför att ändra reglerna i sjukförsäkringen.

Jag kan förstå bakgrunden till denna oro, den känns faktiskt befogad. Det är bra att man undersöker bakgrunden till varför denna typ av diagnoser ökar. Jag tycker dock att det utredningsuppdrag som Inspektionen för socialförsäkring fått är alldeles för begränsat. Man borde ju också granska om det finns faktorer i arbetslivet som bidrar till att psykisk ohälsa ökar bland de arbetande.

Så långt har jag inget emot att regeringen agerar. Men när statsrådet börjar ge goda råd om vad de sjukskrivna behöver börjar det gå snett. Han menar att …

I den bästa av världar ska den som söker hjälp för sin psykiska ohälsa få hjälp och i hjälpen skulle det kunna ingå att vara kvar på arbetet, inte att gå hem och vara sysslolös i tre månader innan man försöker komma tillbaka till arbetet. Jag önskar att de som blir ordinerade sjukskrivning också i hög grad ordineras att det i sjukskrivningen ingår att de ska vara på arbetet kanske ett par timmar i veckan.

Sedan kan man förstås fundera över vad Ulf Kristersson menar med uttalandet att ”I den bästa av världar ska den som söker hjälp för sin psykiska ohälsa få hjälp …” Ska vi tolka det som ett erkännande av den borgerliga regeringen att rehabkedjan inte fungerar som det förment ska göra. Är det ett medgivande av att det inte finns någon relevant rehabilitering för de långvarigt sjukskrivna?

Det är uppenbart att den borgerliga regeringen är ute efter att ytterligare strama åt sjukskrivningsreglerna för de med psykiska sjukdomar. De ska snabbare fasas ut från sjukförsäkringen och från sina befintliga arbetsplatser.

Länkar: Aftonbladet ledare, dn.se, dn.se, SVT, Ekot, dn.se, dagens arena, dagens arena, dn.se, dagens arena, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Jusektidningen, Publikt, Vårdfokus, ka.se, Kollega

Andra som skrivit: Titti FränkelMikael DuboisAnn-Sofie Wågström, Martin MobergMarkus Mattila, Martin Moberg, Ola Möller

%d bloggare gillar detta: