Bloggarkiv

Största möjliga tystnad råder från regeringen


20130612-001213.jpg
I en krönika i Dagens Nyheter skriver Johan Schück om en nyligen publicerad rapport från OECD. I rapporten framförs en del synpunkter på den statliga politiska organisationen. OECD menar att det inte behövs så många politiska tjänstemän på lägre nivå – så kallade sakkunniga – som det finns i dag. I stället menar man att antalet borde minskas så att rollfördelningen inom regeringskansliet mellan politiker och tjänstemän blir tydligare.

Johan skriver att denna rapport knappast har uppmärksammats i den svenska debatten. Den svenska borgerliga regeringen verkar ha valt att inte kommentera och/eller uppmärksamma den. Det vanliga annars är ju att rapporter från OECD rörande svenska förhållanden brukar få ett visst inslag i den svenska politiska debatten.

Johan funderar över varför den svenska politiska ledningen har valt att inte offentliggöra OECD-rapporten. Det kan förstås vara möjligt att OECD tar liten hänsy till svensk politisk tradition och demokrati. Förslagen kan, till och med, vara riktigt dåliga. Men, som Johan Schück skriver, …

Tystnad är ju inte alltid det bästa sättet att hantera sådant som kan vara känsligt. OECD-rapporten finns där och går inte att tiga ihjäl, i stället behöver den diskuteras.

Syftet att vi i Sverige ska använda skattebetalarnas pengar på effektivare sätt är inte svårt att hålla med om. Men den svåra frågan blir hur man bäst når dit – och där behövs en öppen debatt där både politiker och andra deltar.

Med rätt eller fel har antalet politiska tjänstemän ökat inom den högsta politiska ledningen. Den borgerliga regeringen har en organisation för att hantera de löpande förhandlingarna partierna emellan. Socialdemokratiska regeringar har skapat liknande konstruktioner för att samverka med partier i budget- och annat politiskt arbete.

Onekligen kan det finnas anledning att föra en diskussion om vad som ska finansieras med statliga medel respektive partiernas egna resurser.

%d bloggare gillar detta: