Bloggarkiv

Oro över Arbetsmiljöverket


Filippo Bassini

Det finns en oro inom polisen att neddragningarna inom Arbetsmiljöverket kommer att leda till längre och sämre utredningar kring eventuella arbetsmiljöbrott. Svenska Dagbladet rapporterar om hur polismyndigheten arbetar för att förbättra sitt interna arbetssätt med att utreda arbetsolycker. En intern rapport från Rikspolisstyrelsen kritiserade polisens arbete med arbetsolyckor. Den utredningen instämde Arbetsmiljöverket i.

Efter förändringar inom polisen går nu kritiken åt andra hållet. Filippo Bassini, chef för en nyinrättad grupp som ska utreda arbetsmiljöbrotten i Stockholm, är oroad över att utvecklingen på Arbetsmiljöverket ska försämra polisens möjligheter att lösa arbetsmiljöbrott. Han säger att …

Vi och åklagaren är beroende av Arbetsmiljöverket. Deras experthjälp och kunskaper underlättar vårt arbete.

Det är väldigt bra att polisen skärper upp sitt arbete med att utreda arbetsmiljöbrott. Det är även lätt att instämma i polisens oro för utvecklingen inom Arbetsmiljöverket. Den borgerliga regeringen har ju medvetet prioriterat ned satsningar på arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har fått mindre resurser vilket har lett till att antalet arbetsmiljöinspektörer har minskat kraftigt. Det i sig har lett till att färre av inspektörerna är specialiserade på vissa branscher. De ska i stället vara generalister och kunna verka inom alla branscher.

Antalet allvarliga arbetsplatsolyckor har börjat öka. Sverige uppfyller inte längre ILO-krav på hur många arbetsmiljöinspektörer det borde finnas. Det behövs därför politiska satsningar på Arbetsmiljöverket och på forskning om arbetsmiljö. Det kommer knappast att ske så länge den borgerliga regeringen ensamma får råda över denna fråga.

Länkar: SvDda.se

Olyckor på arbetsplatser tar alltför lång tid att utreda


Ekot rapporterar idag om hur det tar allt för lång tid för polisen att utreda eventuella brott mot arbetsmiljölagen. Man har pratat med Mats Palm, chef på Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål (Rema). Han säger att …

Under senare tid har vi sett allt fler exempel på allvarligare fall av arbetsmiljöbrott som legat alltför länge när det gäller vållande till annans död och vållande till kroppsskador. Det är mycket allvarligt. Det finns all rätt för de personer och anhöriga som drabbas för den här typen av tragiska händelser att kunna kräva att polis och åklagare agerar så snabbt det bara går och på ett professionellt sätt.

Det kan ta så lång tid för polisen att utreda fall att ärenden skrivs av innan de kan prövas rättsligt. Vidare handlar det ju också om att bevisen är en färskvara. Det är tydligt att de 21 polismyndigheterna har organiserat detta på olika sätt. Det är endast ett fåtal som har specialiserade utredare för denna typ av ärenden. Denna bild bekräftas av Anna Middelman, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Det är verkligen ingen bra situation som Ekot beskriver. Detta innebär, som också sägs i inslagen, att potentiellt farliga arbetsmiljöer inte åtgärdas och att erfarenheter inte kan göras och förmedlas. Det antyds i inslagen att denna typ av ärenden kanske inte hör till de mest attraktiva som polis att arbeta med. Men om polisen skulle prioritera utredningar om eventuella brott mot arbetsmiljölagen skulle förmodligen fler farliga miljöer försvinna.

Om inte polisen själva kan göra något åt situationen så har ju i slutändan regeringen ansvar för att ett ökat fokus kan ske på detta område.

Länkar: Ekot, dn.se, Ekot, Arbetet, Tidningen Vision

Industribloggare: Kaj Raving, Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: