Bloggarkiv

Björklund frånhänder sig allt ansvar


Det är inte mitt fel!

Igår presenterades ytterligare en Pisa-undersökning. De svenska resultaten visade sig inte heller denna gång vara särskilt smickrande. De hamnade på plats 25 av 44 undersökta länder. Nästan en fjärdedel, 23,5 procent, av de svenska eleverna hamnade i den kategori som benämns ”lågpresterande”.

Det som undersökts denna gång är elevernas förmåga till problemlösning, kreativitet och slutledningsförmåga. Sverige är sämst av de nordiska länderna och ligger under OECD:s genomsnittliga resultat.

Utbildningsminister Jan Björklund vet dock besked. De undersökta eleverna tillhör den sista klass som gått, det han kallar, flumskolan. Det innebär att han – åter igen – saknar allt ansvar för skolans resultat. Det är minsann litet intressant att han på den borgerliga regeringens åttonde regeringsår fortfarande anser sig oskyldig till skolans misslyckande.

Betyder det då att han suttit och rullat tummarna på sitt kontor på utbildningsdepartementet? Har han månne hellre ägnat sig åt att läsa sagor och att hålla verkligheten ifrån sig? Jag vet inte …

Eva Franchell säger att …

Jan Björklund menar att de 15-åringar som nu skåpas ut i Pisa är den sista kullen i den gamla flumskolan. Vilket trams. De här eleverna har utsatts för fler experiment än någon gammal flumgeneration. Dagens skolelever behöver mer tid med sina lärare. De behöver en skola som fokuserar på undervisning och ingenting annat.

Med Jan Björklunds ihärdiga självförnekelse sjunker förtroendet för hans utbildningspolitik.

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, SvD, Aftonbladet ledare, SvD, dagens arena, di.se, politism, SVT, SvD, Lärarnas Nyheter, SvD, Fokus, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige

Om skolan som den viktigaste valfrågan


Skola

Aftonbladet har låtit opinionsinstitutet United Minds efterfråga vilka de viktigaste valfrågorna är. Resultatet visar att väljarna (de tillfrågade) anser skolan vara den viktigaste frågan att diskutera i valrörelsen.

Det är måhända inte så mycket att överraskas över. Det är klart att med den mediadebatt som kommit i samband med Pisa-rapporter, konkurser bland friskolor etc borde människor påverkas. Jag tror de flesta anser att skolan är ett viktigt politikområde. Med mer uppmärksamhet i termer av kris och stora problem växer intresset och uppfattningen om frågans betydelse.

Det har blivit allt mer uppenbart att den borgerliga regeringen, framför allt Folkpartiet, har tappat tolkningsföreträdet kring utbildningspolitiken. Det kan innebära att skolpolitiken blir till ett sänke för alliansen i den kommande valrörelsen. Häri finns kanske bakgrunden i utbildningsministerns utspel igår.

Jan Björklund meddelade att regeringen har tagit tre initiativ i en strävan att komma till rätta med bristande kvalitet i skolpolitiken. Ett av initiativen är tillsättandet av en internationell kommitté som ska utses av OECD. Kommittén ska presentera sin analys av de svenska PISA-resultaten och det svenska skolväsendet under 2015.

Huruvida detta är ett oblygt försök att försöka desarmera utbildningspolitiken som en valfråga 2014 kommer säkert att diskuteras. Rent spontant innebär ju inte tillsättandet av en sådan kommitté några som helst hinder att diskutera den svenska skolan och hur man skulle kunna bedriva en annan politik.

Folkpartiet håller på att tappa greppet om den svenska skolpolitiken. Gårdagens initiativ innebär ingen förändring i det avseendet.

Länkar: Aftonbladet, SVT, Aftonbladet, SvD, Politism, SvD, SvD, dn.se, SvD, dn.se, Ekot, Ekot, di.se, SVT, DN Debatt, SvD

Fler som skrivit: Peter Högberg, Ola Möller, Roger Jönsson, Kent Persson, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: