Bloggarkiv

Om att bryta ungdomsarbetslösheten


Socialdemokraterna och Miljöpartiet har presenterat hur de tänkar avveckla rabatten på de sociala avgifterna för anställda ungdomar. Den borgerliga regeringen införde denna åtgärd med det förmenta syftet att sänka arbetslösheten bland ungdomar. Men som Magdalena Andersson och Per Bolund skriver så har detta inte fungerat. De säger att …

Halveringen av arbetsgivaravgiften för unga fungerar inte. En enig expertkår har sedan länge dömt ut reformen. Finanspolitiska rådet, Riksrevisionen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har alla samma uppfattning. Riksrevisionen har i en rapport till regeringen konstaterat att reformen har dålig träffsäkerhet och höga dödviktseffekter, vilket betyder att en stor andel av de unga som berörs redan har ett jobb eller hade fått jobb även utan den nedsatta avgiften. Finanspolitiska rådet har pekat ut reformen som ineffektiv och IFAU säger samma sak.

Det enda som regeringen åstadkommit med denna åtgärd är att tillfoga statskassan en total kostnad över 50 miljarder kronor öven en mandatperiod. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att rabatten ska avvecklas under en period om två år. De medel man därmed får till förfogande ska användas till mer effektiva åtgärder för att minska ungdomars arbetslöshet. Arbetsgivarna ska kompenseras med investeringar i företagande, innovation och forskning. Till det kommer ett avvecklande av arbetsivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan-

Det känns som om (S) och (MP) funnit ett rimligt sätt att avveckla denna rabatt. Det finns inga undersökningar som entydigt visat att den borgerliga politiken har minskat arbetslösheten. Däremot finns många rapporter som visar att ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg har störst problem att finna arbete. Därför innebär satsningar på utbildning en bättre metod att hjälpa den gruppen av unga människor.

Länkar: SvD, di.se, Hotellrevyn

Vad vilja Miljöpartiet?


I SVT Nyheter markerar Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson, Per Bolund, en omsvängning i synen på rabatterade sociala avgifter. Den borgerliga regeringen införde rabatten för arbetsgivare som anställde ungdomar i åldern upp till 25 år.

Effekten av rabatten har varit högst tvivelaktig. Den enda dokumenterade ”nyttan” med rabatten har varit att företag som ändå anställer ungdomar fått en ekonomisk gåva. Per säger att …

Vi kommer inte ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften som nu är införd och har varit på plats i fem år. Vi tycker att företagen nu har anpassat sig till den nedsättningen och vi tycker inte det är rimligt att ta bort den nu när ungdomsarbetslösheten är så hög, och därmed riskera att fler unga hamnar i arbetslöshet.

Med sådan logik som Per Bolund visar upp i detta uttalande kommer det att vara stört omöjligt att genomföra några som helst politiska reformer så fort någon grupp ”blivit van” vid en åtgärd. Partiet har ju dock inte varit avvisande till den sänkta restaurangmomsen. De har även visat en vilja att bredda detta till fler servicenäringar i en from förhoppning att skapa fler arbetstillfällen.

Det är omtvistat om sådana här selektiva stödåtgärder innebär att fler arbetstillfällen skapas. Genom att stödja vissa branscher före andra flyttas arbetstillfällen från missgynnade till mer gynnade branscher. Man skapar tröskeleffekter som kan missgynna människor på fel sida om gränsen.

Miljöpartiets eventuella omsvängning i frågan innebär förstås en missräkning för en samordnad arbetsmarknadspolitik mellan de röd-gröna partierna.

Länkar: SVT, di.se, dn.se, Ekot, Arbetet

Skrivit: Martin Moberg

Samhället har blivit kallare under alliansens år vid makten


Om ett möte i Maramö

Partiledarna för de fyra regeringspartierna kommer att träffas hos Annie Lööf. Jag vet inte men kan ana att syftet är att hitta tillbaka till magin från mötet hos Maud Olofsson en gång för länge sedan. Med tanke på att inbjudan lämnades i juli förra året och inledningsvis knappt uppmärksammades av ”allianskamraterna” verkar det vara en bit kvar att gå.

Två ekonomisk-politiska talespersoner – Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) – uppmanar i en debattartikel de borgerliga partierna att leverera svar på viktiga utmaningar som Sverige står inför. Magdalena och Per framhåller även att allianspartierna inte kan undgå svar för den utveckling som skett under deras år vid makten. Magdalena och Per önskar svar inom följande stora utmaningar (och där alliansen skändligen misslyckats – min kommentar):

  • Nästan 400000 människor är arbetslösa. Samtidigt har företag svårt att hitta ny personal med rätt kompetens. Dessutom skärps konkurrensen om utbildningsplatserna när regeringen minskar antalet högskoleplatser.
  • Skolresultaten har nu försämrats i sex år. Föräldrarnas bakgrund spelar allt större roll för barnens resultat. Om inte kunskapsresultaten börjar förbättras kommer Sverige få mycket svårt att hävda sig i konkurrensen med andra länder.
  • Vi står inför flera utmaningar gällande miljö och resurser. Den viktigaste av dessa är klimatfrågan som enbart den innehåller drivkraft för flera framtida teknikskiften.

Företrädare för de borgerliga regeringspartierna har i tid och otid avkrävt svar från socialdemokraterna. De har låtit påskina att de fyra regeringspartierna minsann är sammanpratade och eniga. Oppositionen ska i motsats till alliansen vara splittrade och oeniga i det mesta. Så enkel är ju verkligheten verkligen inte. Med två partier inom alliansen stående på röstopinionens brant och med ett parti större än de övriga tillsammans är inte situationen så idyllisk som de påskinar.

Magdalena och Per ställer relevanta frågor till de mötande i Maramö. Jag misstänker dock att de knappast kommer att få raka svar efter det kommande mötet. Snarare kommer väl svaren bli att de kommer att ge svar i god tid innan valet.

Länkar: SvD Brännpunkt, SvD, SvD, di.se, SVT, dagens arena

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Roger Jönsson, Martin Moberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Roger Jönsson, Johan Westerholm, Roger Jönsson

%d bloggare gillar detta: