Bloggarkiv

Högre inflation är vad som behövs


För en tid sedan besökte Paul Krugman Sverige för att hålla ett anförande. I samband med besöket intervjuades han av Svenska Dagbladet. I intervjun framförde han en del synpunkter om den svenska ekonomin. Bland annat ansåg han att inflationen behöver bli högre i hela västvärlden. Fyra procent ansåg han vara en lämplig nivå.

Intervjun har föranlett Svenska Dagbladet att höra med andra om det lämpliga med ett högre inflationsmål. Riksbankens direktion fokuserar hellre på människors skulder än på det inflationsmål om två procent som Riksdagen ålagt den. Lars Calmfors har inget principiellt emot högre inflationsmål än vad som gäller idag.

LO-ekonomerna brukar upprepa kravet om att Riksbanken borde leva upp till uppdraget om att hålla inflationen på två procent. Lars EO Svensson, som tidigare satt i Riksbankens ledning, har kritiserat dess beslut. Genom att inflationen hållits på en betydligt lägre nivå än vad uppdraget innebär har Sverige en högre arbetslöshet.

Det är tydligt att flera tunga nationalekonomer förespråkar en något högre inflation som något långsiktigt bra ekonomierna och för utvecklingen på arbetsmarknaden.

Länkar: SvDSvDSvDSvD

Högre löner och högre inflation


Den kände nationalekonomen från USA, Paul Krugman, har varit på besök i Sverige. Han har gjort sig känd som kritisk till den idag rådande finanspolitiska utvecklingen i de utvecklade länderna. När han svarade på frågor om den svenska utvecklingen framförde han viss kritik emot hur politiken förs.

Rent allmänt anser han att det behövs en mer expansiv politik för att vända den ekonomiska utvecklingen. Inflationsmålet bör vara satt till fyra procent i stället för den låginflationspolitik som förs idag. Han menar att en högre ”inflation skapar de negativa reala räntor som ekonomin behöver för att uppnå full sysselsättning. Målet är att pengar inte ska sparas utan konsumeras och investeras så att fler jobb skapas.”

Detta åstadkoms bland annat genom högre löner. Han säger att ”Det vore bättre om tyska löner steg än att spanska löner sänks”.

Paul framför kritik emot den svenska regeringens arbetslinje med sänkta skatter för arbetande och urholkade ersättningar i socialförsäkringssystemen. Han säger att …

Om man vill stimulera ekonomin är det bra med skattesänkningar och ökade utgifter. Men att sänka skatterna och samtidigt hålla ersättningsnivåer i välfärden oförändrade är dåligt.

Ta ersättningen vid arbetslöshet, en arbetslös människa har snäva marginaler och spenderar allt, ges pengarna i stället till någon med ett jobb är risken att de sparas.

Det vore därför bättre att se till att höja ersättningarna i socialförsäkringarna. Både för att de som är beroende av dessa ersättningar får en rimligare levnadsnivå men även för att åstadkomma bättre fart i den svenska ekonomin. Agneta Berge utvecklar detta i en kommentar.

Den borgerliga regeringen har nått vägs ände med sin politik. Den har vare sig minskat arbetslösheten eller minskat det ”utanförskap” de sade sig vilja bekämpa.

Länkar: SvD, Politism, Arbetet

Fler som skrivit: Storstad, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: