Bloggarkiv

Ett slutbetänkande med få konkreta förslag


Igår presenterade den parlamentariska socialförsäkringen sina förslag. Utredningen har producerat 1.100 sidor med, vad media skriver, få konkreta förslag. Jag har inte haft någon möjlighet att själv ta del av vad man föreslår.

När det gäller sjukförsäkringen verkar man vara överens om att 80 % av de försäkrade ska erhålla en ersättning om 80 % av lönen vid sjukdom. Man är överens om att införa ett karensavdrag som motsvarar en femtedel av veckolönen. Mer otydligt öppnar man tydligen för att slopa den bortersta ”parentesen” (konstigt ord egentligen) i sjukförsäkringen. Men då ska, enligt en del personer, ett antal förutsättningar vara klara.

När det gäller arbetslöshetsförsäkringen verkar man vara överens om att försäkringen ej ska vara obligatorisk, att man ska kunna ”fyllnadsstämpla” under en period om 60 veckor. Man är överens om att taket för ersättningen ska indexeras (följa kostnadsutvecklingen) men inte vilken nivå taket ska ha.

Med tanke på de låsningar och den splittring som funnits mellan de politiska partierna är det kanske inte helt förvånande att utredningen tagit ställning endast i en serie mindre kontroversiella frågor. De förändringar som de borgerliga partierna genomförde i sjuk- som arbetslöshetsförsäkring har ju varit starkt ideologiskt laddade.

Moderaterna ser endast gott i de förändringar man drivit i genom av sjukförsäkringen. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen ville de med allt i världen undvika ett obligatorium, vilket de övriga borgerliga partierna gärna vill införa. Moderaterna kan däremot inte tänka sig att höja ersättningen till de arbetslösa vilket allianskamraterna har meddelat sin vilja att göra.

Motsättningar och motstånd har inte alltid gått efter ideologiska stridslinjer. Det är klart som tusan att utredningen förmodligen nått vägs ände med tanke med det uppdrag som utredningen levde med. Däri delar jag Vänsterpartiets kritik mot utredningen. Samtidigt får man se till det positiva.

Mig gör det inte jättemycket att ett borttagande av den bortre parentesen i sjukförsäkringen dröjer. Viktigare för mig är att reformera rehabstegen. Den gör att människor efter redan 180 dagars sjukskrivning riskerar att förlora sin ersättning och till och med sin anställning för att övergå till arbetslöshetsförsäkringen. Det är mycket viktigare att bygga upp väl fungerande rehabiliteringsverktyg där ansvaret delas mellan den sjukskrivne, arbetsgivaren och Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen.

Idag ligger det nästan helt och hållet på den sjukskrivne att tillse att åtgärder kommer igång hos arbetsgivare och myndigheter. Det krävs friska människor för att se till sin rätt och sitt behov av stöd i händelse av längre sjukskrivning.

Det är positivt att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen indexeras. Nu lägger jag stora förhoppningar hos regeringen att finansiera en höjd ersättning i kommande budget. Jag har förståelse för att de kanske behövs en flerstegsraket för att nå målet om att 80 % av de arbetslösa får 80 % av tidigare lön i ersättning. Det är också bra att man förändrar systemet med fyllnadsstämpling.

Länkar: ArbetetArbetetArbetetArbetet, SVT, dagens arena, SvD, politism, Ekot, di.se, dagens arena, dagens arena, dagens arena, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Kjell Rautio, Åsa Forsell

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen försvinner


SVT rapporterar om att partierna i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen är överens om att den bortre tidsgränsen för sjukförsäkringen ska slopas. Men det finns vissa villkor för att förutsättningen för beslutet ska kunna genomföras. Enligt SVT beskrivs detta på följande sätt:

När de förstärkta insatser som kommittén föreslår är införda kan den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ersättas av en regelbunden kontroll där Försäkringskassan med högst ett halvårs mellanrum utreder den sjukskrivnes arbetsförmåga, behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller om det är motiverat att bevilja en sjukersättning.

Vad detta innebär mer i detalj ska framgå när kommitténs förslag presenteras senare idag. Det vore dock alldeles utmärkt om denna bortersta tidsgräns slopas. Den har verkligen inte bidragit till att göra människor särskilt friskare eller gjort att de snabbare kommit tillbaka till avlönat arbete.

Dock skulle jag önska att, den så kallade, rehabstegen avskaffades. Den är blind och döv för enskilda förutsättningar och behov hos de sjukskrivna. Den riskerar att försätta människor i ekonomisk knipa i de fall sjukpenningen upphör och man har en pågående anställning. Här finns risken att människor skickas ut i arbetslöshet trots att det finns en anställning där de, helt eller delvis, kan arbeta i.

Det återstår väl endast att avvakta hur förslaget ser ut.

Länkar: SVT, SVT, SVT, ekuriren, vlt, dn.se, SvD, SvD

Hwad vilja Ulf Kristersson?


20130611-224006.jpg
I slutet av förra veckan blev det bekant att huvudsekreteraren i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, Irene Wennemo, begärt att få frånträda uppdraget. Irenes hemställan beviljades nådigt av socialförsäkringsministern.

Bakgrunden handlar om att Irene Wennemo hade bekantgjort att hon kandiderar till posten som ordförande för det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Den borgerliga regeringen markerade att man inte önskade en så tydligt partipolitiskt engagerad person som huvudsekreterare. Därmed blev Irenes position omöjlig.

I en ledare i Aftonbladet går Karin Pettersson till storms för det sätt på vilket regeringen avpoletterade Irene Wennemo. Karin spekulerar även i det bakomliggande syftet för regeringens handlande i denna fråga.

Karin menar helt enkelt att Moderaterna inte vill ha en diskussion om a-kassan i den kommande valrörelsen. En anledning till det är att Irene Wennemo ställt sig positiv till det utkast till en arbetslöshetsförsäkring som TCO lagt fram.

Jag kan ju inte veta vilka motiv som Ulf Kristersson hade för att verka för att Irene Wennemo skulle lämna sitt uppdrag. Men visst har Karin Pettersson en poäng i det hon skriver i Aftonbladet. Irene Wennemo plockades med öppna ögon från LO. LO kan säkert anklagas för mycket men man har verkligen inte hemlighållit sin nära koppling till det socialdemokratiska partiet.

Att då hävda att ett eventuellt ordförandeskap i det socialdemokratiska kvinnoförbundet skulle innebära ett problem känns märkligt. Det går inte att undvika att misstänka att Irene Wennemo drev utredningen i en riktning som Moderaterna inte önskade. Nu hittade man en anledning för att avsätta den drivande huvudsekreteraren. Jag delar den uppfattning som Karin uttrycker när hon skriver att …

Vad det handlar om är ett missbruk av regerings­makten i syfte att kontrollera det offentliga samtal­et. Moderaterna vet att de ­förlorar på en diskussion där människors trygghet och sociala skyddsnät står i centrum, alltså vill man inte att socialförsäkringsutredningen ska föra upp de frågorna på dagordningen.

Länkar: Aftonbladet ledare, dn.se, dn.se, Ekot, SvD, SVT, Arbetet

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Johan Westerholm, Peter Johansson

%d bloggare gillar detta: