Bloggarkiv

Om att utnyttja papperslösa


SVT rapporterar att den borgerliga regeringen slutbereder ett förslag till lag som ska göra det svårare och kostsammare att anställa/utnyttja papperslösa. Sverige har, trots att EU-kommissionen skickat en varning, ännu inte infört en sådan lagstiftning. Syftet med en sådan lag är att förhindra illegal invandring till EU-länderna.

En arbetsgivare som anställt papperslösa riskerar, enligt förslaget, att betala avskräckande böter, att offentliga stöd, förmåner och bidrag dras in i fem år. Arbetsgivaren blir skyldig att betala ut minst tre månaders lön till den anställde enligt kollektivavtal för den aktuella branschen. Dessutom måste arbetsgivaren betala hemresan för den papperslöse. Migrationsminister Tobias Billström (M) säger …

Det är ingen liten fråga att människor lever i ett skuggsamhälle. Det är ingen liten fråga att arbetsgivare kan utnyttja människor på ett ganska brutalt sätt ibland bara för att de saknar tillstånd att vistas i Sverige.

Jag delar, i och för sig, ministerns uttalande. Frågan är bara om denna lagstiftning kan komma åt det grundläggande problemet. Syftet med lagstiftningen synes mer vara att sända en signal till illegalt hitkommande (oftast fattiga) människor. De ska få veta att det krävs arbets- och andra tillstånd för att få arbeta i Sverige (och övriga EU-länder). De är på intet vis välkomna till vår del av världen. Jag vet inte om lagen kan komma åt alla samvetslösa potentiella arbetsgivare som inte tvekar att utnyttja dessa försvarslösa människor. Det finns en risk att dessa aktiviteter sjunker än djupare in i skuggan och/eller mer kriminell verksamhet tar över.

Jag vill, naturligtvis, att man ska kunna lagföra personer som utnyttjar de papperslösas situation. Men däremot tror jag inte på att en sådan lag kommer åt det grundläggande problemet. Det är att fattiga människor tvingas av omständigheterna att ta sig till andra länder i förhoppningen om att kunna försörja sig och sina anhöriga. Vi kan se dem som bärplockare i de svenska skogarna, som arbetande i Qatar och över hela världen. Det är de som är de verkliga globala arbetarna. Det är samtidigt de som utför de arbeten inga andra vill utföra. De gör det dessutom till skamligt dåliga löner.

Ja till att införa en lagstiftning som skisseras ovan. Men glöm inte att det behövs många andra initiativ för att få en rättvisare och rimligare värld.

Länkar: SVT, Ekot, Fastighetsfolket

Annonser

Gömda och papperslösa ska ha laglig rätt till subventionerad vård


Idag presenterade de fyra borgerliga regeringspartierna att man tillsammans med Miljöpartiet nåt en ramöverenskommelse om migrationspolitiken. Överenskommelsen innebär, bland annat, att papperslösa och gömda flyktingar ska få rätt till vård. Barn ska ha rätt till samma vård som alla barn i Sverige har. Vuxna papperslösa ska ha rätt till den vård som asylsökande har i dag. Enligt överenskommelsen ska det nya regelverket träda i kraft till sommaren 2013.

Det är väl bra att regeringen efter de senaste årens interna konvulsioner har nåt fram till enighet tillsammans med ett annat parti i denna fråga. Men som Fredrik Lundh Sammeli (S)-talesperson i dessa frågor säger

Det som fascinerar är väl att man ännu en gång håller pressträff för att berätta att man ska utreda frågan vidare.

Nu följer drygt ett års utredande av frågan innan ett riktigt förslag kommer under nästa vår.

Länkar: Ekot, dn.se, SVT, SvD, SvD, dagens arena, Ekot, Vårdfokus

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter


Landstingen Sörmland beslutade i höstas att från och med den 1 januari 2012 att …

… ge asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland rätt till sjukvård, tandvård, samt habilitering och hjälpmedel, på lika villkor som för personer med medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Gruppledare för sex av de partier som finns representerade i landstingsfullmäktigen uppmanar i ett gemensamt inlägg den borgerliga regeringen att lägga de förslag som krävs för att samma rättigheter införs för samtliga papperslösa flyktingar i landet.

Det känns bra att bo i ett län vars landstingspolitiker driver på i denna fråga!

%d bloggare gillar detta: