Bloggarkiv

Det behövs fler pappamånader


I ett SVT-reportage säger Erica Lindahl, forskare (IFAU), att …

Femton år efter första barnets ankomst har lönegapet mellan kvinnor och män ökat med tio procentenheter som en direkt följd av barn. Olika ansvar för barn kan alltså förklara en ganska stor del av lönegapet mellan kvinnor och män. Om vi får till en förändring kring familjeansvaret kommer vi nog få minskade skillnader mellan kvinnors och mäns löner.

Det innebär att en viktig åtgärd för att på sikt åstadkomma mer jämställda löner är att föräldraledigheten blir mer jämställd. En väg att gå är att införa fler garanterade pappamånader.

Idag är det mycket tydligt att det är mammorna som förväntas vara hemma längre med barnen. Det handlar om en kombination av förväntningar på kvinnorna och att mäns högre lön gör det mer ”kostsamt” om pappan är hemma. Genom att införa fler garanterade pappamånader kan man bidra till förändra detta samtidigt som det förhoppningsvis bidrar till att minska inkomstgapet mellan kvinnor och män.

Länkar: SVT, SvD, di.se, Arbetet

%d bloggare gillar detta: