Bloggarkiv

Kvinnors löner sladdar efter


Under 2011 var kvinnors sammanräknade inkomst 79,3 procent av männens.

Statistiska Centralbyrån konstaterar att kvinnors löner under ett längre tidsperspektiv har närmat sig männens. På kortare sikt har dock kvinnornas löner minskat i förhållande till mäns genomsnittslöner. Kvinnors löner ligger på en nivå motsvarande ungefär 80 % av männens.

De huvudsakliga orsakerna till att kvinnors inkomster är framför allt två:

  • Fler kvinnor än män arbetar deltider, samt
  • Lönerna är lägre i de branscher där kvinnor dominerar.

Men det går heller inte att komma ifrån att kvinnor tenderar att värderas lägre i branscher där såväl kvinnor som män konkurrerar om jobben. En viktig orsak till att kvinnor hamnar efter är att de tar större ansvar som förälder. Kvinnor tar fortfarande en större andel av föräldraledigheten och går i högre grad ned i arbetstid än männen.

Det innebär att lösningarna måste innebära att man genomför målmedvetna lönekartläggningar för att minimera osakliga löneskillnader. Det handlar även om att män/pappor utnyttjar möjligheten till föräldraledighet i högre grad än idag. Det i sin tur måste leda till att kvinnor i högre grad ges möjlighet att arbeta heltid.

Det måste handla om en kombination av politiska som fackliga initiativ.

Länkar: dn.se, Arbetet, SvD, vlt, SVT, dagens arena, Kollega, SvD

%d bloggare gillar detta: