Bloggarkiv

Om ordning och reda i skolan


Ajabaja!

Rikets utbildningsminister Jan Björklund går som en Sancho Panza till storms mot bristande ordning i skolklasserna. Han verkar anse att bristande disciplin i skolorna är den sista pusselbiten i hans reformprogram för den svenska skolan. Jan sade, bland annat, att …

Sverige toppade en tabell i PISA 2012, den för sena ankomster. Det är bara ett exempel på att vi behöver göra mer för att få ordning och reda i svensk skola.

Och – det är klart – vem vill inte att det ska råda ett bra arbetsklimat i klassrummen? Det är klart att det är viktigt att arbeta för att alla elever får tillgång ett sådant arbetsklimat som motiverar och stimulerar till goda studieinsatser.

Jan Björklunds analys blir trots det väldigt ensidig/enkelspårig. Han verkar mena att det enbart handlar om att tillämpa disciplin i skolan som vore det militär excercis. Det finns inga ansatser att se till orsaker till att elever kommer för sent till skolan, skolkar eller på andra sätt inte är motiverade till att delta i skolans studiearbete.

Jag har inget emot att lärare ställer krav på de elever som de  har i klasserna. Men dessa krav måste utgå ifrån en rejäl dos av respekt för och insikt om elevens bakgrund. Jag känner inte att utbildningsministern har denna insikt och respekt för elevers bakgrund. Han har ju snarare meddelat sin mening att inte alla elever behöver en fullständig gymnasieutbildning.

Det verkar som om Jan Björklund inte har något emot att offra ett antal elever på vägen fram till den skola han vill skapa.

Länkar: SvD, Ekot, dn.se, Ekot, SVT, Politism, Ekot, Aftonbladet

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Alliansfritt Sverige, Peter JohanssonSomar Al Naher, Martin Moberg

EU:s högerpolitik har misslyckats


För några dagar sedan presenterade Stefan Löfven socialdemokraternas prioriterade mål inför valet till Europaparlamentet den 25 maj. I ett debattinlägg presenterades de tre prioriterade punkterna i den valrörelse som (S) kommer att bedriva:

  • Fler jobb – i EU och i Sverige
  • Ordning och reda på arbetsmarknaden
  • En ansvarfull miljö- och klimatpolitik som skapar jobb

Debattinlägget pekar delvis på brister med det europeiska samarbetet. EU har prioriterat åtstramningar av ekonomin för de euroländer som nödgats komma till EU för ekonomiskt stöd. Det har förmodligen skapat högre arbetslöshet än nödvändigt.

Men valprogrammet tyder på, som de är formulerade, att målen är mer inriktade på den svenska opinionen än mål som är sampratade med de socialdemokratiska partierna inom EU.

Sverige ska, enligt min mening, vara en del av den Europeiska Unionen. Som ett land med en för internationell konkurrens utsatt industri är det viktigt att påverka EU:s politik. Det sker genom att välja nationella regeringar och genom att utse ledamöter i Europaparlamentet. Det val som sker den 25 maj är viktigare än en opinionsundersökning inför valet den 14 september.

Valet den 25 maj är inte ett nationellt val för att utse 20 svenska ledamöter i Europaparlamentet. Det är en del i att forma en politik för det europeiska samarbetet. Därför är det viktigt att de valprogram som de nationella partierna formar måste utgå från gemensamma mål och idéer.

Valet till Europaparlamentet handlar inte i första hand om att driva nationella krav – det handlar om att bedriva politik som går över nationsgränserna. Socialdemokraterna har ett viktigt ansvar för att höja blicken i det val som (i Sverige) sker den 25 maj. Det handlar om att bedriva pollitik som påverkar samtliga EU:s länder.

Länkar: di.se, SvD, SvD, TCO-tidningenTCO-tidningen

Jan Björklund tillsätter utredning!


Jan Björklund

Utbildningsminister Jan Björklund meddelar att han tar uppgifterna och resultaten i den nyligen redovisade Pisa-undersökningen på det största allvar.

Äntligen har bevisen kommit för att den socialdemokratiska ”flumskolan” orsakat konungariket nästan irreparabla skador. Därför tillsätter han nu en utredning för att åstadkomma bättre ordning och reda i skolan. För att, som ministern säger, …

Pisa konstaterar att dåligt klassklimat och dåliga resultat hänger ihop. Och vi toppar ju tyvärr ligan med sena ankomster.

Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta över agerandet från vår aller högste uttolkare av skolpolitik. Ingenting biter på Jan Björklund. Allt ont i skolan är några andras fel. Efter sju år med borgerlig regering  och med Jan Björklund vid katedern är hans enda budskap – ”Vänta bara, snart blir det bättre, sedan …”

Det finns ingen beredskap att utreda om det fria skolvalet haft någon inverkan på de försämrade resultaten. Det finns ingen vilja att utreda varför skillnaderna mellan olika elevgrupper ökar. Det faktum föräldrarnas utbildningsbakgrund säger mer om hur eleverna kommer att lyckas nonchaleras av ministern.

Nä – ordning och reda är den magiska formeln för att ställa allt till rätta. Jag delar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén kommentar till Jan Björklunds besked:

Futtigt, Björklund, jag förväntar mig betydligt mer. Det är självklart viktigt med ordning och reda, men nu gäller det att fokusera på kraftfulla lösningar i stället för att skuldbelägga eleverna. Jag efterlyser en starkare och mer medveten resursfördelning. Den elev som behöver särskilt stöd ska aldrig mötas av ett nej.

I rest my case.

Länkar: dn.se, SVT, Ekot, SvD, Ekot, SVT

Andra som skrivit: Storstad

En strejk om säkerheten på jobbet för byggnadsarbetarna


Strejk på gång

Under torsdagen sade Byggnads upp Byggavtalet och varslade samtidigt om strejk på ett flertal arbetsplatser runt om i Sverige. Enligt Byggnads handlar inte de varslade strejkåtgärderna om nivån på löneökningarna. LO-förbunden är ju överens om att den konkurrensutsatta sektorn inom industrin ska sätta nivån på löneökningarna.

Byggnads åtgärder handlar om att man vill få till lösningar på arbetsmiljöproblem och få ordning och reda bland underentreprenörer. Byggnads ordförande Johan Lindholm säger att …

För Byggnads medlemmar är frågan om ordning och reda oerhört viktig och helt avgörande om vi ska ha en byggsektor i världsklass.

Jag har full förståelse för att förbundet vill verka för säkrare arbetsplatser. Branschen tillhör de med de flesta allvarliga arbetsolyckorna. Allt för många arbetande drabbas av dödliga eller annars allvarliga olyckor. Det finns säkert många anledningar till det. En viktig sådan är det vanliga bruket av underentreprenörer i flera led nedåt. Det leder både till oklara ansvarsförhållanden, att mindre seriösa företag ges möjlighet att verka på arbetsplatserna och annan oreda.

För att komma till rätta med detta behövs en kombination av lagstiftning och åtgärder inom branschen själv. Huruvida det krävs hot om strejk i detta läger överlåter jag till Byggnads att avgöra. Det är inget jag kommer att ha några synpunkter om annat än det att det är lätt att gå i strejk. Men det är inte alltid lika lätt att avveckla en strid.

Länkar: Byggnadsarbetaren, Arbetet, Ekot, SVT, SvD, dn.se, dagens arena, di.se, vlt, Ekot, TCO-tidningen, Elektrikern, Arbetet, ByggnadsarbetarenByggnadsarbetaren, Elektrikern, ekuriren

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson

%d bloggare gillar detta: