Bloggarkiv

Om att leva efter arbetslinjens principer


Fredrik Reinfeldt har i media fått förklara varför han glatt(?) tar emot 100 % av avgångsersättningen som tidigare statsminister. Detta trots att hans bolag, Fredrik Reinfeldt AB, tar emot alla de intäkter som han har som föreläsare, konsult etc. Fredrik har nämligen valt att ej ta ut någon lön ur sitt egna bolag. Han säger till SVT att …

Ett företag kan inte fungera från dag ett om det inte får en viss möjlighet att byggas upp. Det kommer att vara det som är grund för min försörjning framåt.

Det är uppenbart att Fredrik avser att till fullo utnyttja detta omställningsstöd som vederfarits honom. Skattebetalarna kommer därför att få fylla hans företag med det kapital som han anser sig behöva för att klara framtidens mödor. Det finns ju heller inga andra hinder än moraliska för honom att agera på detta sätt. Tyvärr har han ju goda exempel att ta efter.

Samtidigt kan jag inte bli annat än beklämd över hur han agerar. Denne starke företrädare för ”arbetslinjen” lever verkligen inte upp till det han tidigare predikat. Han menade på fullt allvar att enda sättet att minska  arbetslösheten var genom skattesänkningar till de arbetande kombinerat med sänkta ersättningsnivåer till arbetslösa. Det är tydligt att han inte anser att sådana åtgärder behövs i det egna fallet.

Som Hanne Kjöller skriver.

Under flera valrörelser har Fredrik Reinfeldt hävdat att valet står mellan den borgerliga arbetslinjen och de rödgrönas bidragslinje. Nu har han själv röstat. Det blev, trist nog, en röst för bidragslinjen.

Länkar: dn.se, SVT, SVT, SVTSVTdi.sedn.se

Om att bolla med uppsagda


Sedan 2004 finns ett avtal tecknat mellan LO och Svenskt Näringsliv om omställningsstöd. Enligt detta avtal ska personer som sägs upp pga arbetsbrist få hjälp och stöd att komma till en ny anställning.

Mina erfarenheter av detta avtal är i hög grad positivt. Jag har sett att många som blivit arbetslösa har fått hjälp att snabbare hitta en ny anställning. Omställningsstödet är idag värt 20.000 kronor för varje person som blivit uppsagd (och som omfattas av villkoren för stödet). Arbetsgivare och facklig organisation ansöker gemensamt om stödet. Arbetsgivaren skriver sedan avtal med en lämplig omställningsleverantör (varom parterna är överens).

Den stiftelse (TSL) som förvaltar medlen i försäkringen har konstaterat att det förekommer ett ”tveksamt upplägg” i samband med uppsägningar. Det finns omställningsföretag som ingår i koncerner där det även finns företag som arbetar med omställning. Efter att bemanningsföretaget sagt upp anställda ges omställningsföretag i samma koncern i uppdrag att hjälpa de uppsagda.

TSL kritiserar detta upplägg. Jag delar den kritiken. Det smakar verkligen illa att en del av koncernen får bidrag för att betala omställningsstöd till en annan del av samma koncern. Det verkar som de fackliga företrädare som gått med på detta upplägg har gjort det väl enkelt för sig.

Enklaste lösningen på detta är att de fackliga organisationerna verkar för att omställningsuppdrag inte ska få utföras inom den koncern som säger upp anställda.

Länkar: da.se, da.se, da.se, dagens arena, SVT, Arbetet

%d bloggare gillar detta: