Bloggarkiv

A-kassan är ohållbart låg


Heike Erkers och Ursula Berge från Akademikerförbundet SSR presenterade igår på DN Debatt att den ersättning som en arbetslös (i bästa fall) erhåller är lägre än försörjningsstödet (socialbidrag).

Orsaken till denna utveckling är att Riksdagens majoriteter har valt låsa fast den högsta möjliga ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Den har stått stilla i tolv år.

Värdet av ersättningen har därmed urholkats med ett värde motsvarande ca 2.300 kr/månad. Försörjningsstödet, däremot, följer kostnadsutvecklingen. Heike och Ursula säger att …

… Vad vi ser är att en inkomstbaserad försäkring – a-kassan – nu är lägre än det behovsprövade stöd – försörjningsstöd – som är tänkt att vara en tillfällig hjälp och det sista skyddsnätet efter alla andra trygghetssystem.

Nu är det ju inte någon slump att arbetslöshetsförsäkringen har urholkats på det sätt som skett. Det har ju varit fullt medveten politik.

Den borgerliga regeringen ville ju skapa drivkrafter för fler arbeten. Teorin byggde på att människor valde att vara sjuka och arbetslösa då ersättningarna var för ”generösa”. Därför har den borgerliga regeringen genomfört skattesänkningar för arbetande och lägre förmåner i socialförsäkringarna. Idag har vi en situation där sjukskrivna och arbetslösa betalar högre skatt än de som har arbete.

I denna fråga finns en tydlig skiljelinje mellan den sittande regeringen och de röd-gröna partierna. De borgerliga partierna vann regeringsmakten, bland annat, för att de fokuserade på att fler skulle komma i arbete. Under deras åtta år vid regeringsmakten har arbetslösheten ökat. Arbetslinjen synes ha misslyckats å det grövsta.

Länkar: DN Debatt, SvD, di.se, dagens arena, politism, dagens arena, Publikt, Arbetet

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Roger Jönsson

En allmän omställningsförsäkring


Företrädare för Miljöpartiet och arbetsgivarorganisationen har fått en gemensam debattartikel publicerad. De föreslår införandet av en allmän omställningsförsäkring för de personer som inte omfattas av de idag gällande försäkringarna för arbetslöshet och sjukdom.

Debattörerna menar i sitt inlägg att dagens försäkringssystem inte helt och fullt fångar upp de som arbetar på dagens arbetsmarknad. Onekligen finns det något i det argumentet. De hårdare kraven i arbetslöshetsförsäkringen har gjort det svårare för ungdomar med många och korta anställningar att kvalificera sig för de villkor som finns i försäkringen. Det har gjort att många väljer bort medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Vidare har förändringarna i sjukförsäkringen gjort att många människor har blivit utförsäkrade från socialförsäkringssystemet och fått gå till kommunernas försörjningsstödskontor.

Vad debattörerna presenterar är en högst sketchartad presentation av en ny försäkring. Det gör det svårt att säga vare sig bu eller bä till det man presenterat. De hoppas dock ge ny energi till diskussionerna inom den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Miljöpartiets och Almegas tankar behöver konkretiseras högst betydligt för att kunna få något djupare inslag i den gällande debatten. Jag vet inte om de kommer att lyckas med sitt uppsåt. Låsningarna är allt för hårda inom den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Det är inte troligt att något kommer att ske innan nästa års allmänna val. Moderaterna kommer att låsa alla förändringar av arbetslöshetsförsäkringen och motsättningarna vad gäller sjukförsäkringen är knappast möjliga att överbrygga.

Det känns inte som om tajmingen för publicerandet av detta gemensamma debattinlägg var det allra bästa. Risken/chansen är uppenbar att inlägget försvinner utan att lämna djupare spår i debatten.

Länkar: SvD, dn.se, Arbetet

Fler som skrivit: Mikael Dubois

%d bloggare gillar detta: