Bloggarkiv

Det bidde inga nystartzoner


Det rapporteras något i tysthet att den borgerliga regeringen valt att ta tillbaka sitt förslag om införande av ”nystartzoner”. Den formella grunden till det är krav från EUkommissionen om förändringar med hänvisning till reglerna om statsstöd. Men eftersom hurra-ropen varit få i Sverige kan det ju vara ganska bekvämt att tacka EU för att i detta fall kunna gå till hedervärd reträtt.

Då har åtminstone en dålig idé arkiverats i det runda arkivet.

Länkar: dn.se, SvD, di.se

Fler som skrivit: Martin Moberg

Snedvridning av konkurrensen


En statlig utredning föreslår att nystartzoner ska bildas i stadsdelar med låg sysselsättningsgrad, hög andel socialbidragstagare och låg utbildningsnivå. Företag som finns och/eller startar i sådana områden ska erhålla lägre kostnader för anställd personal. Den borgerliga regeringen hoppas att detta ska innebära fördelar och öka företagandet i dessa områden. Syftet skall vara att få till en positivare trend i dessa områden. Erik Ullenhag, (M)-märkt integrationsminister, säger till Ekot att …

Jag är i grunden positiv till förslaget därför att en av våra riktigt stora sociala utmaningar handlar om hur vi lyfter de mest utsatta områdena. Alla idéer om hur vi kan få fram nya jobb och få en positiv utveckling i områden som Rinkeby i Stockholm, Rosengård i Malmö eller Bergsjön i Göteborg är i grunden bra.

Det tillhör ju den borgerliga regeringens favoritsysselsättningar att driva på för lägre skatter som den optimala och enda lösningen på all sköns samhällsproblem. Jag kan väl i dagsläget vare säga bu eller bä åt detta förslag. Vad jag förstått av utredningen har det i Frankrike (där man prövat detta) har sysselsättning skapats – åtminstone i början. Den totala arbetslösheten har inte påverkats av denna lösning samtidigt som företag i näraliggande områden drabbats av detta. Det är klart att sådana här lösningar skapar marginaleffekter. Det innebär samtidigt ett klart och tydligt utpekande av vissa områden och de som bor där. Lars Jagrén, Företagarnas chefsekonom, är kritisk till detta förslag. Han säger …

När man ser hur områdena som utredningen har tittat på ser ut, så är det en klar risk att det kommer finnas såna problem där en väg emellan är allt som skiljer. Då kan man tycka att det företag som råkar ligga utanför är lika viktigt ur en integrationsaspekt som det som råkar ligga innanför.

Socialdemokraterna presenterade redan den 2 augusti sitt alternativ till detta (vilket jag skrev om då). Jag tror mer på de förslagen. De är mer offensiva och är samtidigt inte på samma sätt utpekande för vissa områden. Jag delar åsikten som uttrycks i debattinlägget:

Låt oss i stället forma en politik för hela landet, där satsningar i människors kompetens omfattar alla, där resurser för att bekämpa arbetslösheten kan få en prägel utifrån de lokala behoven och där investeringarna i våra bostäder kan lyfta boendemiljön från grunden. Så formas framtidens politik, inte för några få, utan för alla.

Länkar: Ekot, Ekot, di.se, SvD, P1-morgon

Andra som skrivit: Peter Johansson

%d bloggare gillar detta: