Bloggarkiv

Utländsk arbetskraft har reducerats till billig handelsvara


Torbjörn Johansson och Thord Ingesson, från LO, talar idag på Aftonbladets debattsida om hur ansvarig minister de senaste tio åren ”varje höst kallad till riksdagen för att förklara vad regeringen tänker göra åt missförhållanden och dåliga arbetsvillkor i de svenska bärskogarna.” De berättar att utländsk arbetskraft inom vissa branscher har blivit till en handelsvara vilken som helst. De säljs till lägsta möjliga pris.

Inlägget är ju skrivet i anledning av de skriverier som varit den senaste tiden kring, framför allt, bulgariska bärplockare. Till det kommer att omkring 6.000 thailändska bärplockare har beviljats arbetstillstånd. Det innebär en fördubbling jämfört med föregående år. Det finns därför en tydlig risk att det kommer att skrivas mycket om bärplockare ute i de svenska skogarna i höst. Herrarna ställer nu krav på att regeringen ska agera och presenterar förslag på tre områden där det behövs aktivitet:

  • Reglera EUs fria rörlighet till arbetstagarnas förmån
    Nuvarande regler gör det möjligt för arbetsgivare att spela ut arbetstagare mot varandra. Den arbetare som accepterar lägst lön får arbetet.
  • Arbetstillståndssystemet
    Det måste finnas en koppling mellan antalet beviljade arbetstillstånd och behovet av arbetskraft.
  • Bärbranschen
    Ett grunduppdrag för näringspolitiken är att upprätthålla gemensamma spelregler.

Det är uppenbart att branschen inte förmår att klara av detta själva. Det behövs en kombination av reglering genom lagstiftning, att branschen hittar former för att premiera seriösa företag och att konsumenterna efterfrågar bär som är plockade och bearbetade på ett etiskt bra sätt.

%d bloggare gillar detta: