Bloggarkiv

Kompetens före anställningstid


Moderaternas ungdomsförbund skriver i en debattartikel att deras moderparti varit fega som inte vågat genomföra förändringar av grundläggande förändringar av arbetsrätten. De odlar myten att om bara ingångslönerna var lägre och lagen om anställningsskydd gjorde det lättare att premiera kompetens vore lyckan gjord. Då skulle ungdomar och till Sverige nyanlända lättare kunna komma in  på arbetsmarknaden. Muf skriver att …

En arbetsmarknad som förändras behöver vara öppen för alla. Förändra lagen om anställningsskydd så att den inte diskriminerar unga och utrikes födda. Kompetens behöver gå före anställningstid.

Jag vet inte på vilket sätt som lagen om anställningsskydd skulle diskriminera unga och utrikes födda. Det finns ju faktiskt inget som säger att unga automatiskt har högre kompetens än äldre. En förändring av det slag som Muf önskar kommer förmodligen att missgynna de som är helt nya på arbetsmarknaden och de äldre med försämrad hälsa och vars förmåga till fysisk prestation försämrats.

Tillämpningen av Las säger faktiskt att kompetens är en viktig faktor i samband med uppsägningar. Det som arbetsgivare kan finna något besvärligt är att de i förhandling måste utveckla grunderna till varför man behöver göra undantag från turordningen på grundval av bristande kompetens. Arbetsgivarna önskar förstås att de på egen hand skulle kunna avgöra vilka som ska vara kvar i händelse av uppsägningar på arbetsplatsen.

Sverige har ett välavvägt system för att hantera förändringar på arbetsplatserna. Jämfört med situationen i många av våra konkurrentländer går det både snabbt och är förhållandevis ”billigt” att säga upp anställda.

Men självklart finns det säkert anledning att diskutera hur lagstiftning och ingångna avtal fungerar. Men det ska vara en fråga som parterna bäst hanterar. Olika branscher har olika behov av att reglera förhållanden. Styrkan med den svenska lagstiftningen när det gäller arbetsmarknaden är just att den är dispositiv. Arbetsmarknadens parter kan därmed finna de för den aktuella branschen bästa lösningen (vilken över tid kan förändras och förfinas).

Men detta bygger på att parterna på arbetsmarknaden ses som jämbördiga. Muf:s förslag syftar enbart till att försvaga de anställdas möjligheter att påverka sina villkor.

Länkar: SvD, SvD, SvD, di.se, dn.se, SvD

MUF gillar inte jobbpakt!


Erik gillar låga löner

För ett par dagar sedan levererades ett något märkligt inlägg om arbetsmarknadspolitiken på DN Debatt. Moderaternas ungdomsförbund (MUF), genom sin ordförande Erik Bengtzboe, meddelar däri att man inte gillar den så kallade jobbpakten. Den har nämligen inte levererat något ännu.

Att MUF inte gillar den delen av arbetsmarknadspolitiken känns ju inte så dramatiskt. Av texten förstår man att de unga moderaterna gärna vill se betydligt lägre löner för  att ungdomar (och förmodligen alla arbetslösa) lättare ska få arbete. De vill även göra det lättare för arbetsgivare att behålla unga (och mindre erfarna) anställda i samband med uppsägningsbehov. Det är gamla nyheter.

Men det som gör mig förundrad över inlägget är att samtidigt som MUF skriver att ökad kompetens är viktigt för att få arbete man säger att gymnasiekompetens inte är en garanti för lägre arbetslöshet. Erik skriver att …

I länder där en stor andel av befolkningen har gymnasieexamen ser vi att en gymnasieutbildning inte är en universallösning för att få in unga på arbetsmarknaden. I Slovakien har hela 91 procent av befolkningen en gymnasieexamen, men en ungdomsarbetslöshet på 30,1 procent. I Polen har 89 procent minst gymnasieutbildning, men en ungdomsarbetslöshet på 27,1 procent. Gymnasieexamen är inte en garanterad väg till jobb för oss unga.

Det verkar som om de unga moderaterna är förespråkare för en skola där inte alla ska behöva (tvingas?) genomgå en fullgod utbildning. De verkar vara förespråkare för en arbetsmarknad med större inslag av låglönearbete och lågt kompetensbehov. Det är tydligt att de unga moderaterna gärna ser ett Sverige med betydligt större klyftor på arbetsmarknaden och i samhället än idag!

De lindar in sin i argumentation i förment omsorg och omtanke om ungdomar. Men de lösningar MUF föreslår är verkligen inte någon väg framåt. Jag rekommenderar de tankar som TCO presenterade inför det senaste valet. De håller fortfarande. Lyssna även till intervjun med Samuel Engblom (nedan) som något reder ut statistiken för den höga ungdomsarbetslösheten.

Andra som skrivit: Roger Jönsson, Roger Jönsson

Självklart ska vi ha säkra och riskfria jobb för unga


Erik Bengtzboe, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, ondgör sig i en artikel i gårdagens SvD över att Arbetsmiljöverket, AV, föreslår hårdare säkerhetskrav för minderåriga ungdomars arbete. Han menar att AV går så långt i sitt förslag att de ”blir ett onödigt hinder på en redan tuff arbetsmarknad”. Det är tråkigt att man använder den höga arbetslösheten bland unga vuxna som bakgrund till att motsätta sig krav på säkrare arbetsförhållanden för unga människor under 18 års ålder. Sådana typer av krav innebär ju bara ett sätt att vänja de unga vid att inte kräva allt för stränga krav på arbetsmiljö och -förhållanden som vuxna. På så sätt vill man långsiktigt disciplinera arbetskraften till att kräva allt får långtgående krav på sunda förhållanden på arbetsmarknaden.

Man kan ju misstänka att den ärade representanten för de unga moderaterna fått hjälp och/eller inspiration till detta inlägg från det privata näringslivets representanter i Svenskt Näringsliv, SN. SN använder ju sitt glättiga magasin ”Entreprenör” för att snyggt paketera näringslivets krav och önskemål om den svenska arbetsmarknaden. Magasinet har däri beskrivit de hemska kraven från AV och vilka diaboliska effekter de kommer att innebära för unga människors möjlighet att få kortare arbeten under sin skoltid.

Jenny Bengtsson, Simon Kjellberg och Robin Zachari visar i en replik idag att Erik i sin iver att framhålla det onda med säkerhetsföreskrifterna är något oförsiktig med hur han presenterar fakta. Det är ju något som i vissa fall orsakar mediastormar men som förmodligen i detta fall knappast ens skapar en upprörd utandning.

Det innebär att alla vi andra som motsätter oss en borgerlig vision om framtidens arbetsmarknad och -förhållanden får arbeta hårt för att väcka opinion och verka för verkligt moderna arbetsplatser.

Länkar: SvD BrännpunktSvD Brännpunkt, LO-tidningen, Ekot, ST-press

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Samuel Engblom, LO-bloggen, Elisabeth Aberg

%d bloggare gillar detta: