Bloggarkiv

Arbetsmarknadspolitiken – en statens kassako


20121031-001720.jpg
Tidningen Arbetet rapporterar att arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen kommer att bli ”billigare” i drift än beräknat. Arbetslöshetsförsäkringen kommer att bli omkring 2,6 miljarder billigare än beräknat. Det innebär att omkring var sjätte krona av det som var anslaget kommer tillbaka till statskassan. Arbetsförmedlingen kommer i sin tur att återlämna omkring sex miljarder kronor – var tionde anslagen peng – till staten. Detta sker samtidigt som Sverige är på god väg in i en vikande konjunktur.

Det går väl alltid att diskutera varför det blir detta utfall. En del kommer säkert att hävda att Arbetsförmedlingen inte ska förbruka mer pengar än vad som behövs. Det är klart att statliga myndigheter inte ska förbruka sina medel ansvarslöst. Men det går heller inte att komma ifrån att den långtida arbetslösheten ökar och att många tidigare långvarigt sjukskrivna har blivit utförsäkrade och har hamnat i Arbetsförmedlingens mjuka(?) famn. Oscar Ernerot, ombudsman på LO, säger till tidningen att …

Det är anmärkningsvärt. Arbetsförmedlingen skickar tillbaka pengar i ett läge med nästan åtta procents arbetslöshet. Men det är svårt att skylla på Arbetsförmedlingen. Den som är skyldig till detta är den som styr förmedlingen, ytterst arbetsmarknadsminster Hillevi Engström.

Vidare meddelar Svenska Dagbladet att, enligt en beräkning av TCO, omkring tre miljoner heltidsarbetande är underförsäkrade i arbetslöshetsförsäkringen. Det är endast 220.000 heltidsarbetande som har fullt inkomstskydd genom arbetslöshetsförsäkringen. Till det kommer att endast en liten minoritet av arbetslösa medlemmar i en a-kassa erhåller ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Genom att göra det svårare att kvalificera sig för ersättning vid arbetslöshet, att höja avgifterna för ett stort antal medlemmar samt att sänka den ersättning man kan erhålla har den den borgerliga regeringen urholkat denna (tidigare) omställningsförsäkring. Det handlar om en fullt medveten politik.

Sverige behöver en annan arbetslöshetsförsäkring och en annan och mer aktiv arbetsmarknadspolitik!

Länkar: Arbetet, SvD, Byggnadsarbetaren, Handelsnytt, Publikt

Andra som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Lena Orpana

Mitt Sverige


Idag startade LO den nya kampanjsidan Mitt Sverige. Kampanjen beskrivs på följande sätt:

Vi är undersköterskor och bilmekaniker. Vi jobbar i restauranger och vi står i butiker. Du hittar oss på skolbespisningar, på förskolor och i fabriker. Totalt är vi drygt 1,5 miljoner människor. På sätt och vis kan man säga att vi finns på nästan varenda arbetsplats i landet.

Vi tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Vi måste öka tryggheten i arbetslivet och minska klyftorna i samhället. Om vi agerar tillsammans kan vi få Sverige på rätt väg igen.

För att sätta ett extra tryck på samhällsdebatten har vi satt samman en redaktion som skriver om ditt Sverige. De besöker arbetsplatser, pratar med anställda och chefer, intervjuar politiker, granskar hur regeringsbeslut och reformer mottagits. Tipsa gärna redaktionen.

Andra som skrivit: Peter Andersson, Alliansfritt Sverige, Peter Andersson, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: