Bloggarkiv

Om misshushållningen med skattemedel


Jag hittade oförhappandes en välskriven debattartikel på Dagens Industri hemsida. Artikeln är skriven av Tommy Waidelich och Jennie Nilsson, bägge (S). Artikeln handlar om den oroväckande utvecklingen där allt mer av våra gemensamma skattemedel hamnar i fickorna på riskkapitalister snarare än att utveckla den sociala välfärden. De skriver i inledningen att …

Utgångspunkten för all ­offentlig finansiering bör vara att skattemedel ska användas för medborgarnas bästa. Eventuella överskott ska komma antingen verksamheten eller skattebetalarna till del. Som finansieringen av privat drivna välfärdsföretag är utformad kan detta knappast sägas vara fallet i dag.

De föreslår ett antal möjliga vägar att gå för att begränsa dagens misshushållning med skattemedel. I motsats till den borgerliga regeringens företrädare finns här konkreta förslag snarare än att bara vänta ut mediastormen och att hoppas på allmänhetens glömska.

%d bloggare gillar detta: