Bloggarkiv

Ett inrikespolitiskt slagträ


Igår presenterade Göran Hägglund, Kristdemokraternas ordförande, en testballong/utspel om migrationspolitiken. Han presenterar förslag som han menar både bevarar en svensk generös syn på invandring som minskar kostnaderna i Sverige. Han anger inte hur stora besparingarna (eventuellt) skulle bli med KD:s förslag. Det kanske heller inte behöver anges – det räcker väl med att tala om att man vill sänka kostnaderna.

Det är väl knappast en slump att det första förslag som Göran presenterar handlar om att han vill sänka bidragen ”något”. Hur mycket (eller litet) han vill sänka bidragen anges inte. Det som jag anser särskilt stötande med detta förslag är att han ansluter sig till den mytbildning som finns kring nivån på det ekonomiska stöd som människor får. Han säger klart och tydligt att invandrades bidrag är så pass höga att de hellre tar emot bidragen än ger sig ut på arbetsmarknaden.

Om bidragen är för höga och möjliga arbetsinkomster för låga kommer det att bli mindre arbete utfört. Möjligheten att sänka nyanländas etableringsersättning något bör därför prövas.

Göran Hägglund lägger därmed hela skulden för arbetslöshet och svårighet att etablera sig på arbetsmarknaden på de nyanlända själva. Göran säger att sänker man bidragen ökar motivationen för dem att söka och anta arbeten till lägsta möjliga lönenivå och deltidsarbete. För att ytterligare motivera dem ska de slippa betala skatt på dessa arbeten.

Tidigare borgerliga regeringar drev ju tesen att man måste öka drivkrafterna för arbete. Det skulle ske genom lägre ersättningar till arbetslösa och sjukskrivna. Man bedrev en politik för att stimulera fram en större låglönesektor. Flera av de borgerliga partierna driver dessutom tesen att ingångslönerna på den svenska arbetsmarknaden är allt för höga.

Denna borgerliga politik är fullständigt misslyckad. Deras insatser har inte minskat arbetslösheten. De människor som har svårast att få arbete är de som saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan. De insatser som den borgerliga regeringen gjort har möjligen skapat några få tusen nya arbetstillfällen inom hotell/restaurang och handel. Men genom att subventionera vissa branser finns ju en uppenbar risk för att arbetstillfällen blir färre i andra.

KD:s våta dröm är tydligen att skapa en allt större sektor där människor ska konkurrera med varandra till allt lägre löner och allt mer försämrade arbetsvillkor i övrigt.

Min erfarenhet är att väldigt många av de som kommer till Sverige inget hellre vill än att skaffa sig eget arbete. Det är knappast hårdare slag med piskan som behövs för att öka möjligheten till eget arbete. Det är bättre möjligheter till att förbättra språkkunskaper, att validera kunskaper man redan har, att använda en mångfald andra verktyg för att stödja människors vilja att försörja sig själva.

Göran Hägglunds utspel synes mest vara ett sätt att fånga upp en opinion som lockas av SD:s förenklade budskap och att i övrigt verka för en borgerlig syn på arbetsmarknaden.

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, di.se, Ekot, Ekot, SvD, SvD, dagens arena, di.se, SVT, SvD, di.se, Ekot, SvD, di.se, SvD, SVT, SvD, dn.se, SVT, Ekot, SVT, Ekot, dn.se, SvD, di.se, di.se, SVT, Arbetet, Aftonbladet kultur, di.se, SvD

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Ulf Bjereld

Gör upp med SD


I ett debattinlägg framför representanter för Kristdemokraterna och Centern sina tankar för att göra en uppgörelse med Sverigedemokraterna kring migrationspolitiken. De skriver i sitt inlägg att de …

… aldrig acceptera Sverigedemokraternas människosyn och fördomsfulla attityd mot invandrare.

De är dock beredda att ingå uppgörelser med detta parti och presenterar sina utgångspunkter för detta. Av rapporteringen kring inlägget framgår att berörda partiledningar inte är helt positiva till tankarna. Debattinlägget är trots det viktigt genom att det visar att det finns de som kan tänka sig att samarbeta med SD. De passar vidare på att presentera klassiskt borgerliga förslag kring arbetsrättsliga frågor.

Debattinlägget är förstås att förstå som en testballong för att bredda det borgerliga regeringsunderlaget. Det är tydligt att både Centern som Kristdemokraterna står SD nära i vissa frågor. Den gångna mandatperioden och spelet kring den sittande regeringens budget visar att SD oftast röstar på de borgerliga partiernas förslag. Man borde väl därför inte vara helt förvånad över de närmanden som sker mellan företrädare för alliansens partier och Sverigedemokraterna.

Länkar: dn.se, SVT, SvD, politism, dagens arena, di.se, Ekot, Aftonbladet kultur, Aftonbladet kultur, DN kultur

Fler som skrivit: Sjätte mannen, Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: