Bloggarkiv

En nutida slavhandel


Igår, i samband med ett seminarium om bärplockares arbetsvillkor, meddelade Kommunal att de skickat en formell hemställan till migrationsminister Tobias Billström. I sin skrivelse till ministern föreslår fackförbundet ett antal åtgärder för att komma till rätta med de utnyttjanden av människor som sker i den svenska skogen:

  • Arbetstagaren ska på förhand med säkerhet veta vilka anställningsvillkor som väntar i Sverige.
  • Det ska vara möjligt att överblicka inkomsterna och kostnaderna för arbetet i Sverige, så att man inte riskerar att åka hem med en livslång skuld.
  • Om det uppstår en tvist så måste den kunna prövas i svensk domstol.
  • Migrationsverket måste ha möjlighet att gallra bort oseriösa arbetsgivare eller arbetsgivare som saknar förutsättningar för att bedriva en seriös verksamhet.
  • Justitiedepartementet, Kommunal och migrationsminister Tobias Billström bör ta initiativ till en bärplockardelegation för att arbeta med frågan. Där kan alla berörda parter ingå, som Arbetsmiljöverket, Skatteverket och bärbranschen och arbetet ska pågå under flera år.

Kommunals ordförande Annelie Nordström samt förste viceordföranden Per Holmström skriver till Tobias Billström att …

Det är allt annat än acceptabelt att vi idag år 2013 har ett så pass bristfälligt system som genom de kryphål och brister som existerar, sanktionerar en nutida slavhandel.

Det är allt mer uppenbart att det, trots regelförändringar, fortfarande finns stora problem ute i bärskogen. Det finns arbetsgivare som utan att tveka får hit människor under falska förespeglingar. Därför behövs alla krafter och goda idéer för att minimera att redan fattiga människor lämnar Sverige än mer utblottade än de var när de kom hit. En bärplockardelegation känns som en tämligen rimlig hemställan. Det borde vara enkelt för ministern att bifalla en sådan önskan.

Frågan är ju bara om viljan finns.

Länkar: SvD, Ekot, ka.se

En snabbt växande grupp av lågavlönade, vikarier och deltidsanställda


Åsa Linderborg har läst en intressant bok ”Prekariatet – den nya farliga klassen”. I boken beskriver Guy Standing en framväxande arbetsmarknad där människor arbetar till låga löner, korta anställningar och annars otrygga arbetsförhållanden. Guy Standing menar att …

… prekariatet ett politiskt ”monster” som lätt lyssnar till högerpopulismens locktoner. Prekariatet känner sig inte – och är inte – representerat av nåt parti och heller inte av fackföreningsrörelsen.

Det är där franska Nationella fronten, grekiska Gyllene gryning, ungerska Jobbik, engelska National defence league, amerikanska Teapartyrörelsen och svenska Sverigedemokraterna har sin starkaste väljarbas.

Den otrygghet som allt fler känner på dagens arbetsmarknad gör att de blir mer mottagliga för argument från främlingsfientliga och rasistiska rörelser. Arbetsgivarna ser enbart till sin kortsiktiga lösning och vinst. Arbetstagarna blir till en slit-och-släng-vara på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Ungdomar och andra människor som betraktas som svagare på arbetsmarknaden betalar priset för dagens utveckling. Den borgerliga regeringen har varit tydlig i att öka andelen låglönejobb på arbetsmarknaden. Den borgerliga regeringen bejakar utvecklingen och önskar sig ett större prekariat. Den ser endast gott i att pressa arbetslösa, sjukskrivna och övriga lågproduktiva individer.

De fackliga organisationernas utmaning är att vända denna utveckling och att bli en relevant organisation för det arbetande ”prekariatet”.

Länkar: Aftonbladet kultur

Rädslan för att få sparken


Sverige har, enligt den borgerliga regeringens självbild, världens mest generösa lagstiftning för invandrande arbetskraft. Regeringen brukar merendels med stolthet framföra hur framgångsrik denna lagstiftning har varit för Sverige. Man målar upp en bild av hur kvalificerade indiska ingenjörer får arbete i svenska företag.

Den bild som regeringen vill ge är dock endast delvis sann. Det är säkert sant att det kommer högt kvalificerade människor till svenska företag och där gör dem stor nytta. Verkligheten är dock att en majoritet av arbetskraftsinvandrare hamnar i branscher som kräver låg formell kompetens och med redan hög arbetslöshet.

Fackliga organisationer har från början kritiserat hur lagstiftningen ser ut. Man har befarat att många arbetstagare skulle komma att utnyttjas. Hotell- och restaurangfacket (HRF), som är det fackförbund som mest målinriktat har granskat hur det gått för den migrerande arbetskraften, har funnit många fel. HRF har i de uppföljningar man gjort funnit omfattande brott mot både lagstiftning som kollektivavtal.

De fackliga organisationerna har dock vare sig tid eller tillräckliga medel för att systematiskt följa upp alla beviljade arbetstillstånd. Det kan knappast heller vara deras skyldighet att granska en av staten genomförd lagstiftning. Fackliga organisationer har lämnat flera förslag för att skärpa till lagstiftningen för att göra situationen bättre för den migrerande arbetskraften.

Man har föreslagit sådant som att göra det ursprungliga arbetserbjudandet med löne- och andra anställningsvillkor juridiskt bindande för arbetsgivaren. Man vill vidare att arbetare som begär hjälp av rättsväsendet inte ska riskera utvisning.

Den borgerliga regeringen väljer dock att inte se det omfattande missbruk som sker. Den har endast genomfört en kosmetisk justering av lagen. Det är nästan som om de är nöjda med hur det har blivit. Man kan tro att de gärna ser att låglönebranscher svämmas över av arbetstagare med låga löne- och anställningsvillkor.

Sker inget kommer bara fenomenet att sprida sig. Med den kostnadspress som kommunala och andra upphandlingar innebär för företagen finns stor risk att man börjar ta genvägar. Dagens Nyheter skriver idag om ett sådant exempel från Stockholm.

Tidningen har träffat ”Hassan”. I det arbetserbjudande som låg till grund för ansökan till Migrationsverket framgår att han ska arbeta heltid som undersköterska med en månadslön på 26.500 kronor. Men som han berättar …

Första tiden fick jag inget jobb alls. Sedan fick jag arbeta sju dagar i veckan. Företagets ägare satte hård press på mig. Men jag fick bara 8.000 kronor i månaden insatt på kontot.

Den borgerliga regeringens förgyllda bild av hur lagstiftningen fungerar börjar allt mer krackelera. Men man ska inte förvänta sig att den kommer att göra någonting åt detta.

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, TCO-tidningen

Andra som skrivit: Jörgen Danielsson

En lagstiftning som inte håller måttet


I anledning av den, för McDonalds i Sverige, pikanta skandalen med chefer som för dyra pengar sålt arbetstillstånd skriver Ella Niia (Ordförande i Hotell- och restaurangfacket) och Lisa Pelling (Programchef på tankesmedjan Global Utmaning) på Aftonbladet debatt. De påpekar i inlägget att de insatser om Hotell- och restaurangfacket (HRF) genomfört visat på omfattande oegentligheter i branschen. Förbundets fackligt aktiva har vid undersökningar funnit många brott mot gällande lag- och/eller avtalsbestämmelser.

Global Utmaning berättar att de i intervjuer fått höra berättelser om hur migranter upplevt den svenska arbetsmarknaden. Inlägget visar på hur vissa grupper av arbetande migranter behandlas när de arbetar i Sverige. Ella och Lisa menar att de arbetande som kommit till Sverige är i en sådan utsatt situation att de inte gärna bråkar. De riskerar ju att utvisas ur landet. De föreslår därför förändringar av den svenska lagstiftningen:

  1. Anställningserbjudandet måste bli bindande. Arbetsgivare som inte håller det de lovar måste kunna ställas till svars.
  2. Arbetstagare som träder fram och vittnar om dåliga villkor ska inte riskera utvisning utan ges möjlighet att stanna den beviljade tiden ut.
  3. Möjligheterna till permanenta uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare måste öka.

De avslutar sitt inlägg med att säga att …

Sverige ska fortsätta vara öppet för människor som vill komma hit för att arbeta. Utmaningen är att se till att reglerna för arbetskraftsinvandring också i praktiken fungerar lika bra för IT-teknikern i Kista som för städaren på McDonalds.

Jag finner det svårt att ha något emot den önskan. Det känns faktiskt som ganska rimligt.

Länkar: Aftonbladet debatt, SVT, di.se, Arbetet, Arbetet, SvD Brännpunkt

Andra som skrivit: Norrköpingsbloggen

Gömda och papperslösa ska ha laglig rätt till subventionerad vård


Idag presenterade de fyra borgerliga regeringspartierna att man tillsammans med Miljöpartiet nåt en ramöverenskommelse om migrationspolitiken. Överenskommelsen innebär, bland annat, att papperslösa och gömda flyktingar ska få rätt till vård. Barn ska ha rätt till samma vård som alla barn i Sverige har. Vuxna papperslösa ska ha rätt till den vård som asylsökande har i dag. Enligt överenskommelsen ska det nya regelverket träda i kraft till sommaren 2013.

Det är väl bra att regeringen efter de senaste årens interna konvulsioner har nåt fram till enighet tillsammans med ett annat parti i denna fråga. Men som Fredrik Lundh Sammeli (S)-talesperson i dessa frågor säger

Det som fascinerar är väl att man ännu en gång håller pressträff för att berätta att man ska utreda frågan vidare.

Nu följer drygt ett års utredande av frågan innan ett riktigt förslag kommer under nästa vår.

Länkar: Ekot, dn.se, SVT, SvD, SvD, dagens arena, Ekot, Vårdfokus

%d bloggare gillar detta: