Bloggarkiv

Gillar ej offentlighetsprincip


Friskolornas riksförbund har låtit genomföra en undersökning över vilka regleringar som skulle få förbundets medlemmar att inte driva vidare sin verksamhet. En hög andel skulle lägga ned sin verksamhet i det fall ett förbud mot skolor drivna i aktiebolagsform skulle bli verklighet. Det är väl inte så mycket att säga om det. Det är ju uppenbart att de flesta skolor av denna typ gör det i akt och mening att de vill tjäna pengar.

Men drygt en tiondel av deras medlemmar skulle även välja att lägga ned verksamheten i det fall det skulle införas krav om offentlighetsprincip och/eller meddelarfrihet. Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund, för ett slags resonemang som (enligt honom) skulle förklara detta.

Resonemanget känns ganska tunt. Det handlar väl snarare om att man hellre håller hårt vid den lojalitetsprincip som gäller för anställda i privat verksamhet. Medlemmarnas, i Friskolornas riksförbund, har väl ingen lust att potentiellt negativa uppgifter om det egna företaget sprids bland allmänhet och konkurrenter.

En senfärdig regering


Den 4 november 2011 intervjuades äldreminister Maria Larsson av DN i anledning av de skriverier som varit kring Carema. I intervjun sade hon att …

Anställda måste visa civilkurage!

Enligt artikeln hade hon dock inget svar på att sådant civilkurage skulle kunna innebära att anställda riskerar sina anställningar. Det är nämligen som så att anställda genom sitt anställningskontrakt lyder under ett lojalitetskrav gentemot arbetsgivaren som går före en rätt att avslöja oegentligheter. Här finns en tydlig skillnad mellan kommun- och landstingsdriven verksamhet. Där gäller en meddelarfrihet som förbjuder arbetsgivaren att eftersöka anställda som avslöjar saker om verksamheten.

Den 29 juni 2011 skriver justitieminister Beatrice Ask att …

… Men med utgångspunkt i de konkreta problem som aktualiserat frågan om en utvidgad meddelarfrihet ska vi förutsättningslöst se om vi kan finna lösningar som är bättre avvägda än dagens. Jag ämnar att inom kort inleda ett sådant arbete.

Den 13 oktober 2012 konstaterar Dagens Nyheter att något sådant arbete ännu inte har kommit igång. Regeringen har tillsatt en utredare men inte formerat något sekretariat runt denne. Peter Eriksson (MP), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, säger till tidningen att …

Det är mycket svagt att utredningen inte ens är i gång. Den borde ha kommit långt i sitt arbete redan nu. Att det ska ta nästan två år från riksdagsbeslutet till att utredningen börjar arbeta visar en brist på ambition hos regeringen i den här frågan.

Det kan jag faktiskt hålla med om.

Länkar: dn.se, Ekot

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Ola Möller

%d bloggare gillar detta: