Bloggarkiv

En bevakad person är inte längre fri


Henning Mankell har skrivit under uppropet

I tisdags publicerades ett upprop mot samhällets massövervakning. Initiativtagare är en grupp av författare från olika länder. Uppropet har sedan fått stöd av ett stort antal författare. I uppropet sägs bland annat att …

Individens okränkbara integritet är demokratins grundsten. Människans integritet sträcker sig bortom den fysiska kroppen. I sina tankar, privata miljöer och kommunikationer har alla människor rätt att få förbli obevakade och oantastade.

De skriver vidare att:

  • Övervakning kränker den privata sfären och hotar tanke- och åsiktsfriheten.
  • Massövervakning behandlar varje medborgare som potentiellt misstänkt. Den stjälper över ända en av våra historiska triumfer, nämligen antagandet att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats.
  • Övervakning gör individen transparent, medan stat och företag verkar i hemlighet. Denna makt missbrukas, som vi har sett, systematiskt.
  • Övervakning är stöld. Dessa uppgifter är inte allmän egendom: de tillhör oss. När de -används för att förutsäga vårt beteende, berövas vi något annat: den fria viljans princip som är nödvändig för demokratisk frihet.

Jag har valt att skriva under uppropet. Du kan också göra det på denna plats.

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se

%d bloggare gillar detta: