Bloggarkiv

Agera mot exploatering och människohandel


Igår kväll hittade jag ett intressant, några dagar gammalt, debattinlägg. Det är undertecknat av docent Charlotta Hedberg, forskare Anniina Jokinen och doktorand Louisa Vogiazides som resonerar om hur dagens migrationspolitik kan leda till exploatering och handel med utsatta människor.

Debattörerna skriver att i branscher där arbetare exploateras ligger det nära till hands att människohandel förekommer. De berättar att den Internationella arbetsorganisationen (ILO) har tagit fram ett antal kriterier för att definiera arbetsrelaterad människohandel. När forskarna applicerar dessa kriterier på den svenska bärbranschen och restaurangbranschen ser de tydligt hur de är karaktäriserade av exploatering, gränsande till människohandel.

De beskriver i sitt inlägg hur detta kan se ut i de berörda branscherna. De vill att man i Sverige agerar för att minimera ett exploaterande av migrerande arbetskraften. De säger …

Det är därför hög tid att svensk migrationspolitik som riktar sig till arbetskraftsinvandring tar situationen på allvar och agerar mot exploatering och människohandel. För att komma tillrätta med problemen är det viktigt att de diskussioner som förs på politiskt håll om efterkontroller av utfärdade arbetstillstånd genomförs och att utfärdade arbetserbjudanden bör vara juridiskt bindande. Myndigheter bör också få utökat mandat för att arbeta mot exploatering och ökad samverkan bör ske mellan myndigheter såväl på ett nationellt som på ett internationellt plan.

 Förslagen synes mig fullt rimliga att genomföra. Det som saknas är ju tyvärr politisk vilja nog att genomföra det som debattörerna föreslår.

Om att sätta stopp för nutidens människohandel


https://i1.wp.com/4.bp.blogspot.com/-dzAEMeL5nkA/UJSYicjvhGI/AAAAAAAAAMc/dCksV7GYRxI/s200/TheGreatMigration_000.jpgEn stor och viktig del av den globala arbetsmarknaden består av fattiga människor som tar sig till andra länder för att arbeta till låga löner. Det kan handla om människor från östra Europa eller Thailand som reser till Sverige för att plocka bär. Det handlar om människor från Bangladesh som reser till Qatar för att bygga hotell och annars höga hus till låga löner och under dåliga arbetsförhållanden.

Det handlar om människor med drömmar om ett bättre liv än. Ibland lyckas de uppfylla sina drömmar. Många människor reser hem till sitt hemland fattigare och mer skuldsatt än innan resan till Sverige (eller vilket land de nu arbetat i). Fattiga människor utnyttjas och misshandlas av denna globala arbetsmarknad och av en del som lever för att utnyttja situationen.

McDonalds i Sverige har drabbats av en skandal där ett par chefer har utnyttjas sin situation till att tjäna pengar på fattiga människors bekostnad. Tidningen Arbetet skriver om de, i sina hemländer, akademiskt utbildade kvinnor som tagit sig till Sverige för att arbete med städarbete.

För några dagar sedan skrev ordförandena för sex fackliga organisationer, representerande offentligt anställda, i Svenska Dagbladet. De kommer att resa till en kongress i Durban för stats- och kommunanställda. De kommer där verka för bättre arbetsvillkor för migrerande arbetskraft. I sitt debattinlägg har de formulerat tre krav viktiga för en förbättrad migration:

  1. Det är nödvändigt att så kallade informationskorridorer upprättas mellan länder. I Sveriges fall kan korridorer med fördel skapas med våra stora migrationsländer. Korridorerna måste bestå av kontakter mellan medlemsförbund när tillfälliga eller stora migrationsströmmar upptäcks för att skapa bästa möjliga förutsättningar i mottagarlandet. En utökad samverkan med fackliga organisationer, myndigheter och andra internationella organisationer är nödvändig. Detta borde också vara i arbetsgivarnas intresse eftersom den osunda konkurrensen hotar att slå ut seriösa företag.
  2. Svenska myndigheter måste på ett bättre sätt använda den lagstiftning som finns mot de oseriösa arbetsgivare och företag som utnyttjar migrerande arbetstagares redan svaga position. Det är allt annat än acceptabelt att vi idag har vissa arbetsgivare som utnyttjar den bristande lagstiftningen till sin fördel på bekostnad av enskilda personers lidande. Istället för att se på migration som en belastning för samhället, vill vi se migration som en katalysator för ekonomisk utveckling.
  3. Den fria rörligheten av arbetskraft är en av EU:s fyra hörnstenar. Men den får inte ske på bekostnad av enskilda människors utnyttjande. Alla involverade parter måste ta sitt ansvar. Den svenska regeringen i synnerhet. Det åligger flera myndigheter att informera varje person som kommer till Sverige för att arbeta om rättigheter och skyldigheter. De kräver att regeringen ser till att de myndigheterna tar det ansvaret på ett bättre sätt.

Jag har ingen anledning att motsätta mig bättre ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Det har varit sorgligt att läsa om hur fattiga människor luras till Sverige under falska förespeglingar. Hotell och Restaurangfacket har vid sina undersökningar kunnat belägga att arbetare inte får de villkor som de lovats i de besked som lämnats till Migrationsverket. LO bedömer att det sker en ganska omfattande handel med arbetstillstånd.

De fackliga organisationerna kan säkert bli bättre på att tillvarata de migrerande arbetarnas villkor. En del fackliga organisationer tar redan, trots knappa resurser, ett stort ansvar för att stödja de utsatta arbetstagarna. Men mer kan göras både av traditionellt fackligt arbete och för att driva på lagstiftning.

Länkar: SvD Brännpunkt, ArbetetArbetetArbetetArbetet

%d bloggare gillar detta: