Bloggarkiv

De ekonomiska villkoren för dem med stor makt


VD:arna på de största svenska bolagen har inkomster som är 46 gånger den vanliga arbetarens

LO har presenterat sin trettonde rapport om inkomstskillnaderna – Makteliten – klyftorna består. På DN Debatt presenteras en sammanfattning av rapportens slutsatser. Rapporten granskar inkomsterna under 2011 för olika grupper av ”makteliten”. Som ett genomsnitt tjänade denna elit lika mycket pengar på under 2011 som det tog en genomsnittlig arbetare 17 år. Som vanligt är det näringslivsrepresentanterna som sticker ut i undersökningen. Deras genomsnittliga inkomst (14 miljoner kronor per person) motsvarar 46 stycken genomsnittliga arbetares löner.

I undersökningen har LO tittat på inkomsterna för olika grupper inom makteliten. Man konstaterar, exempelvis, att den inkomsterna för ”demokratiska eliten” motsvarar fem genomsnittliga arbetares. Det är fortfarande höga inkomster men ligger betydligt under näringslivets bäst betalda. Karl-Petter Thorwaldsson visar att hans inkomst motsvarar tre arbetares inkomster. Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv, hade 2011 en inkomst som motsvarade 20 arbetares. Artikelförfattarna säger att …

Vår jämförelse av maktelitens inkomster och en normalt industriarbetares lön sträcker sig tillbaka till år 1950. Detta år var maktelitens genomsnittliga inkomst elva gånger en industriarbetares. Mellan 1950 och 1980 minskade skillnaden till hälften, endast fem industriarbetarlöner. Sedan denna lägsta notering har inkomstskillnaderna ökat kraftigt igen. Allra tydligast har ökningen varit i näringslivseliten.

LO:s siffror visar att inkomsterna för ”makteliten” ökar betydligt snabbare än för den genomsnittlige arbetarens. Utvecklingen leds framför allt av näringslivets högsta chefer och företrädare. Det är samma personer som med högstämda röster uppmanar de vanliga löntagarna att visa ansvar och återhållsamhet i förhandlingar om nya kollektivavtal. Själva tvekar de inte ett ögonblick över att bevilja sig själva och sina kollegor ökade inkomster.

LO:s rapport tydliggör de växande skillnaderna mellan de som har mycket och de som har betydligt mindre. Denna utveckling paras med den borgerliga regeringens skattepolitik. En annan sammanfallande utveckling är att allt mer av näringslivets överskott delas ut till aktieägare och att allt mindre går till företagens anställda.

Det finns de som hävdar att en bidragande orsak till den pågående finanskrisen är att löntagarnas andel av överskotten har minskat. Den ekonomiska eliten kan finansiera sin livsstil med höga inkomster medan medelklassen i tävlan finansierar sin med växande lån som de rikaste genom bankerna har lånat ut.

Länkar: DN Debatt, Arbetet, SvD, da.se, Tidningen Vision, Fastighetsfolket, Kollega, ka.se, dagens arena, dagens arena, Aftonbladet kultur

Andra som skrivit: Martin Moberg, Mario Matteoni, Martin Moberg, Ola Möller

Industribloggare: Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: