Bloggarkiv

Kollektivavtal ska följas vid upphandling


Martin Klepke skriver i Arbetet att EU har gjort om reglerna för offent­lig upphandling. De instanser som sköter upphandlingar, för Sveriges del kommuner och landsting, ska ställa hårdare krav på sociala hänsyn. En tydlig nyhet är att kollektivavtal ges en starkare ställning. Det nya regelverket är framförhandlat mellan de tre parterna Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Beställarna måste ställa krav på att utförarna …

… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal.

Detta är en viktig förändring. Många svenska kommuner har valt att enbart handla upp till lägsta pris utan att ta sociala hänsyn. Tidningen Arbetet rapporterar om vilka konsekvenser ett sådant synsätt kan innebära. Tidningen skriver om två bolag som inte har betalat ut korrekta löner till anställda. Ej heller har företagen betalat in skatter och sociala avgifter.

Genom att enbart se till principen om lägsta pris utan att ta sociala hänsyn premierar man företag som tar ”genvägar”. Företag som vill följa kollektivavtalde villkor får det svårare att konkurrera.

Utmaningen blir nu att se till att implementera EU:s nya bestämmelser i Sverige bland kommuner och landsting – även bland dem som gärna följer principen ”lägsta pris”!

Månntro den borgerliga regeringen är lika angelägen om det?

Länkar: ArbetetArbetetArbetetArbetet

Riv upp LOU!


Christina Ramberg och Ilmar Reepalu föreslår i ett debattinlägg att man ska riva upp lagstiftningen om offentlig upphandlning (LOU).

De menar att lagens hundratals paragrafer på intet sätt bidrar till en effektiv upphandling av varor och tjänster. Snarare kan den göra att mindre företag inte ges möjlighet att delta i upphandlingsprocessen. De menar vidare att lagstiftingen inte skyddar mot korruption. De skriver att …

… Skattebetalarnas pengar rinner iväg på grund av administrativt dyra och långsamma inköpsprocesser. En hel del skattemedel bortslösas på meningslösa juridiska tvister när LOU-upphandlingar överklagas. LOU hindrar offentliga organ att sluta de långsiktigt mest lönsamma och flexibla avtalen. Under senare tid har diverse skandaler visat att LOU inte är ett effektivt vapen mot korruption. Upphandlingar sker ofta samordnat och stort i syfte att spara administrativa kostnader för upphandlingsförfarandet. Det leder till att mindre leverantörer inte har en chans att delta och i praktiken blockeras från att leverera till offentlig sektor.

De föreslår att Sverige (eller annat regionalt område) ska få bli försöksundantag från EU-kravet på offentlig upphandling. De vill att man utbildar de kommunala uppköparna ”i moderna skräddarsydda upphandlingsmetoder, värdegrundsarbete och uppföljning.”

Jag kan inte på något sätt påstå att jag är någon större expert på LOU. Men det går heller inte att undgå att läsa om avigsidorna med lagstiftningen. Det är ofta man kan läsa om hur företag som förlorat en upphandling väljer att gå till domstol. Detta gör att hela upphandlingsprocessen därmed stannar upp i väntan på den juridiska prövningen.

Så … varför inte göra som föreslås i inlägget? Det viktiga är ju trots allt att upphandlingar kan genomföras på ett rättssäkert sätt och ger möjligheter för fler att delta i processen.

Fler som skrivit: Peter Johansson

%d bloggare gillar detta: