Bloggarkiv

Om Bemanningsavtalet


P3 Nyheter rapporterar idag om bemanningsföretaget Uniflex och om hur de har missbrukat Bemanningsavtalets bestämmelser. De har erbjudit ungdomar tjänster som ligger så långt bort att ungdomarna ska tacka nej till erbjudet arbete. Man har gjort på detta sättet för att slippa betala ”garantilön”. Sådana har skandaler gynnar knappast branschen i deras strävan efter ökat erkännande.

Samtidigt bidrar sådana skriverier som ovan till att öka den fackliga skepsisen till bemanningsbranschen. I mångas ögon innebär bemanningsföretagen ett utnyttjande av de personer som man anställer. Allt som oftast upptäcker de fackliga organisationerna att fel har begåtts i samband med anställningen och lönen. Branschen bör vara ganska tacksam för att de flesta sådana fall inte hamnar på tidningarnas löpsedlar.

Då branschen verkar i konkurrens och samtidigt ska tjäna pengar finns säkert frestelsen där att ibland ta genvägar. Om det handlar om en underförstådd affärskultur eller enskilda personer som tar egna initiativ är egentligen ointressant. Ingen officiell företrädare borde vara särskild förvånad.

Som Martin Klepke skriver i en krönika:

Bemanningsföretag ska aldrig inte kunna användas för att dumpa löner, säkerhet och andra arbetsvillkor. Även arbetsgivarna borde måna om detta – om de nu verkligen menar allvar med att det är marknadens svängningar de vill hantera.

Det är upp till branschen att verka för att minimera sådant utnyttjande av ungdomars okunskap och/eller tacksamhet att ha ett arbete.

Industribloggare: Carola Andersson, Kaj Raving, Leine Johansson, Juhani Kulo, Juhani Kulo, Kaj Raving, Leine Johansson

Oseriösa arbetsgivare tvingar anställda att bli egenföretagare


Radioprogrammet ”Kaliber” i P1 sände i slutet av januari program som handlar om en trend där allt fler skaffar sig F-skattesedel. Det handlar i flera fall om tidigare anställda som ”tvingas” skaffa sig F-skattesedel för att kunna utföra tjänster som de tidigare var anställda för att utföra. Det finns en facklig rädsla som handlar om att detta är ett sätt att kringgå fackliga avtal om lönebestämmelser, lagens bestämmelser om anställningstrygghet etc. Jennie Nilsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Skatteutskottet (Riksdagen) säger …

Man använder det för att kringgå turordningsregler och anställningstrygghet, men också för att dumpa löner. Vi ser att det nu sprider sig väldigt mycket. Vi tycker att det är väldigt allvarligt.

Socialdemokraterna i Riksdagen har nu agerat i anledning av detta. En motion har lagts i Riksdagen som kräver att regeringen utreder vad de ändrade reglerna för att få F-skattesedel har fått för effekter. En majoritet av Riksdagens partier har aviserat att de avser att stödja motionen.

Det är bra att motionen läggs! Det finns all anledning att utreda hur förändringarna har slagit och hur utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut. Den borgerliga regeringen borde också ha ett intresse av detta. Det kan ju faktiskt visa sig att regeringens syn på  frågan är den som stämmer. Å andra sidan har ju den borgerliga regeringen tidigare visat att man inte har för avsikt att utföra vad en majoritet av Riksdagens ledamöter beslutat.

Länkar: Ekot, TCO-tidningen, LO-tidningen, Rapport, dn.se, di.se

Andra som skrivit: Samuel Engblom

Ett race mot botten


LO-tidningen skriver i sin senaste utgåva om hur det svenska företaget Volvo Logistics via ett norskt företag använder bulgariska chaufförer för att dumpa priserna för körningar av nytillverkade tunga fordon. Det norska åkeriet Olsen & Terra Transport Skandinavia AS anlitar förare som är anställda i Bulgarien och därmed kan arbeta för bulgariska löner. De har motsvarande 1.000 kr i månadslön. Det som i någon mån gör det värt att arbeta i Sverige är att de erhåller traktamente om 35 € per dag. Sammantaget motsvarar detta en månadslön om ca 9.600 kr. De får ut 500 kr varje vecka som ett förskott på sitt traktamente, resten betalas ut i Bulgarien. Det är dessa pengar som de lever på de tider de arbetar i Sverige.

Detta upplägg har fått till följd att inga svenska åkerier knutna till svenska kollektivavtal har den minsta chans att konkurrera om körningar åt Volvo. Sverige har en långtgående avreglerad åkeribransch. Detta har fått till följd, för att låna Martin Klepkes ord, att …

Avregleringen öppnar i stället för en okontrollerad jobbtrafficking, där människor fraktas över världen för att utnyttjas som billig arbetskraft.

Är det så framtiden ska se? Att tävla med varandra mot botten så att man kan pressa ned lönerna till ett minimum. Detta är ju inget ovanligt när man tittar ut över världen. Arbetare från fattigare länder över hela världen reser till platser där de kan tjäna bättre och, förhoppningsvis, kunna skicka hem pengar till sina familjer. Om än de tjänar bättre än hemma hamnar de i ett hårt utnyttjande av de företag som använder deras arbetskraft. Här tillåts ingen facklig organisering. Passar inte villkoren är det bara att packa sig hemåt.

De bulgariska förarna både tjänar sämre än motsvarande svenska kollektivavtal. De har sämre arbetsförhållanden genom att de får längre arbetsdagar och får acceptera sämre boendeförhållanden. Chefer och uppdragsgivare är heller inte särskilt begivna på att låta förarna uttala sig för journalister eller andra utomstående. LO-tidningens journalist fick ett motvilligt samtal med det norska åkeriets platschef Inge Bork. På frågan om han ville berätta något om verksamheten var svaret bara att …

Ingenting. Jag vill inte berätta någonting.

Länkar: LO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningen

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving

Folkpartiet vill sänka ungdomars löner


Så då har Folkpartiet (FP) ställt sig i Centerns, Svenskt Näringslivs, Almegas med flera fålla. De är numera förespråkare av att ungdomar ska ha löner som är ”tydligt lägre än genomsnittslönerna”. Man menar att detta kommer att öka lönespridningen och göra ungdomar mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Samtidigt säger Hr. före detta officeren Björklund att marknadens parter ska fortsätta att ansvara för lönebildningen. Det vore därför intressant att få veta hur FP tänker sig att uppnå målet. Ska man lagstifta på ett sådant sätt att parternas fria förhandlingsrätt urholkas, eller hur tänker de?

Jag kan något dela Tomas Tobé ställning i frågan. Han säger till SvD:

Det finns inget som säger att bara för att ungdomar får lägre lön generellt, så råder det bot på ungdomsarbetslösheten. Men vi måste erbjuda en väg in på arbetsmarknaden för de ungdomar som inte är konkurrenskraftiga.

Ella Niia, Hotell- och Restaurangfackets ordförande, skräder inte orden när hon kommenterar FP:s utspel:

En 18-åring som arbetar heltid inom restaurangbranschen tjänar ofta inte en krona över avtalets lägstalön, 14 034 kronor. Vad menar Folkpartiet? Att de lönerna ska bli ännu längre? De borgerliga politikernas syn på ungdomar och deras villkor skrämmer mig.

Det som är intressant och noterbart är att både Centern som Folkpartiet anser att ungdomars ingångslöner är alldeles för höga. Men jag har aldrig hört någon företrädare för dessa partier säga vad man anser vara en rimlig lön för en ung människa som ska börja sitt arbetsliv. Björklund pratar om ”tydligt lägre …”. Vad innebär det! En månadslön om 10.000 kr, 15.000 kr, 20.000 kr? Vad är en rimlig lön för en ung vuxen?

Testa här vad din lön räcker till!

Länkar: SvD, LO-tidningen, LO-tidningen, d.a., SvD, dn.se, Ekot, SvD, di.se, Rapport, Radio Sörmland

Andra som skrivit: LO-bloggen, LO-bloggen, Löntagarbloggen, Röda Berget, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Leine Johansson, Camilla Wedin 

Industribloggare: Carola Andersson, Patrik Renfors

%d bloggare gillar detta: