Bloggarkiv

En misslyckad arbetsmarknadspolitik


LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson står, tillsammans med Linda Grape, som undertecknare av ett debattinlägg om arbetsmarknadspolitiken. Inlägget presenterar en ny rapport som LO har tagit fram.

I rapporten konstateras att allt färre av de arbetslösa får del av kvalificerade kompetenshöjande insatser. Endast en av fyra en av fyra arbetslösa får del av sådana aktiva insatser. Men, som debattörererna påpekar, har de valt att räkna in Fas 3 i sådana insatser – trots att denna åtgärd ”inte håller måttet”.

De konstaterar vidare att bara en av tio får del av förberedande eller yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Detta trots ett rekordhögt antal deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Linda Grape säger på LO:s  hemsida att …

Utvecklingen innebär en urholkning av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Trots att närapå varannan arbetslös idag deltar i arbetsmarknadspolitiska program är det bara en av fyra arbetslösa som får del av aktiva rustande insatser. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken är omfångsrik men mycket svag.

I debattinlägget framhåller de tre tydliga förslag för en bättre arbetsmarknadspolitik:

  • Genomför en kunskapssatsning.
  • Riv upp jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.
  • Stärk Arbetsförmedlingens förutsättningar till förmedling av kvalitet.

Dagens arbetsmarknadspolitik är en logisk konsekvens av den borgerliga regeringens syn på människors drivkrafter. Genom kombinationen av sänkta skatter för de som arbetar och höjda pålagor på arbetslösa och sjukskrivna skulle fler ”välja” att arbeta i stället för att stanna hemma. Borgerliga debattörer ser det enbart som ett individuellt val att vara utan arbete. Det behövs därför inga andra insatser än morot och piska för att stimulera fler människor att arbeta.

Detta är ingen syn som jag delar. Det behövs insatser för att få fler människor att lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. Det behövs fler insatser för en verklig aktiv arbetsmarknadspolitik.

Länkar: SvD, dn.se, SVT, SvD, Arbetet

Fler som skrivit: Linda Grape, Jenny Bengtsson, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: